Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Prancāne Aina

Raksta ID: 1443
Atjaunināts: 17 oktobris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1951. gada 21. aprīlī Šķilbēnu ciema padomes Kangaru ciemā. Mācījusies Kangaru pamatskolā un Viduču astoņgadīgajā skolā. Pēc tam apmēram gadu mācījās Balvu rajona Patērētāju biedrības kursos, kur apguva tirdzniecību. Pēc kursiem 1969. gadā sāka strādāt Vecumu ciema padomes veikalā "Vientuļi".  1971. gadā apprecējās ar Valdi Prancānu. Ģimenē izaudzināti divi dēli - Aldis un Vitolds. Ģimene dzīvo Medņevas pagasta Lodumas ciema "Zvejniekos".
Pēc bērnu kopšanas atvaļinājumiem Aina turpināja strādāt padomju saimniecībā "Medņeva" par jaunlopu kopēju. No 1992. gada strādā un saimnieko savā zemnieku saimniecībā "Zvejnieki".
Aina stāsta, ka viņiem ar vīru katram esot savas aizraušanās. Ja vīram patīk muzicēšana, makšķerēšana un monētu kolekcionēšana, tad Ainai - darbošanās amatierteātrī un daiļdārza ierīkošana. Medņevas pagasta amatierteātrī "Savējie" pie režisores Valentīnas Kaļānes Aina teātrī darbojusies no 2010. gada līdz 2019. gadam. Un atzīst, ka "tie bija paši jaukākie gadi". Ar izrādēm uzstājušies arī Bērzpilī, Krišjāņos, Salnavā, Žīguros un citur. Savukārt Ainas iekoptais dārzs iepriecina ne tikai mājiniekus, bet arī daudzos viesus.
Aina Prancāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Aina atceras, ka pie krusta gājusi visos laikos - sākumā ar mammu pie krucifiksa Kangaru ciemā, vēlāk jau pie Lodumas krucifiksa. Maija dziedājumus te vada Silvija Babāne.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Aina (I. Bobrovas foto, 2022); ekskursijas laikā Igaunijā (foto no personīgā arhīva)

Raksta ID: 1443
Atjaunināts: 17 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 75
Ievietots:: 17 oktobris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 oktobris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna