Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Delveris Pēteris

Raksta ID: 1437
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātājs
Dzimis 1958. gada 22. jūlijā Bērzpils ciema padomes Pāliņos, kur dzīvo joprojām. Mācījies Bērzpils vidusskolā. Desmit gadus Pēteris strādājis par stiklinieku Naudaskalna siltumnīcās, tad kādu laiku dzīvojis Jelgavas rajona Ozolniekos, bet pašlaik strādā savā zemnieku saimniecībā "Putnu kalni". Viņš kopā ar bērniem nodarbojas ar lopkopību un graudaugu audzēšanu.
Ģimenē izaudzināti trīs bērni: Aigars, Līga un Jānis.
Pēteris Delveris ir viens no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējiem. Pāliņos ir divi krucifiksi: viens ir ceļa malā netālu no Delveru mājām, bet otrs koka krucifikss 90. gadu sākumā ir uzstādīts māju pagalmā. Abus krucifiksus pieskata un aprūpē Delveru ģimene. Pie krucifiksiem dziedāt iet visa ģimene - gan bērni, gan mazbērni, un dara to regulāri. Maija mēnesī katru vakaru dzied pie otrā krucifiksa ceļa malā. Arī ikdienā, braucot garām, apstājas, lai pagodinātu Dievmāti.
Pēterim Delverim ir ilgstoša draudzība ar savu novadnieku no Mastarīgas - Vitali Kikustu, kurš ilgus gadus vada Inčukalna pūtēju orķestri un kori "Mežābele". Koris bieži koncertē dažādās Latgales katoļu baznīcās, vairākkārt tas viesojies arī "Putnu kalnos". Pēteris allaž ir palīdzējis organizēt šos koncertus, atbalstīt un uzņemt kori.
Pēteris Delveris regulāri brauc uz baznīcu un dodas svētceļojumos uz dažādām vietām.


Foto no P. Delvera personīgā arhīva: Pēteris; ar V. Milaševiču, V. Kikustu un P. Keišu pie Rēzeknes katedrāles; ar bērniem un mazbērniem

Raksta ID: 1437
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 131
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna