Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ābeltiņa Elfrīda

Raksta ID: 1436
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933. gada 12. oktobrī Bērzkalnes pagasta Silakrogā. Mācījusies Lielmežnieku pamatskolā, kur beigusi piecas klases. Pēc skolas sāka strādāt vietējā kolhozā, bet no 1949. gada - Aizpurves pamatskolā par apkopēju. Te Elfrīda nostrādāja 20 gadus. Tālāk līdz pat 1992. gadam viņa turpināja strādāt par apkopēju Balvu vidusskolā. Elfrīda Ābeltiņa visu laiku dzīvoja Bērzkalnes pagasta Briežavā, no kurienes katru darba dienu mēroja 10 kilometrus tālo ceļu uz Balviem vai nu kājām, vai ar autobusu. No 2014. gada dzīvo Balvos pie meitas.
Elfrīda Ābeltiņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Elfrīda dziedāja pie Silakroga krucifiksa, kurš uzstādīts 90. gadu sākumā. Sākumā dziedājumus te organizēja māju saimniece Konstancija Vancāne, vēlāk viņas meita Silvija Strupka. Dziedāja parasti reizi nedēļā. Pēdējo reizi dziedāšanā pie krucifiksa Elfrīda piedalījās 2019. gadā.
No 1950. gada līdz 1992.gadam Elfrīda dziedāja Balvu katoļu baznīcas korī. Tolaik korī jau dziedāja brālis Ēvalds Jasinskis, kurš tad arī aizveda māsu pie ērģelnieka Zdanovska. Elfrīda atzīst, ka viņa gaidīja svētdienas, kad jāiet dziedāt : "Dziedāšana bija mans vaļasprieks". Dziedāja kopā ar Elzu Dortāni, Jadvigu Circeni. 42 gadu laikā Elfrīda tika dziedājusi pie vairākiem ērģelniekiem - Zdanovska, Baranovska.
Elfrīda Ābeltiņa piedalījusies arī psalmu dziedāšanā. Viņa stāsta, ka psalmus dziedājuši divas dienas pirms bērēm un bēru dienā. Agrāk psalmu dziedāšanu vadījusi Konstancija Vancāne, vēlāk vadījusi arī Elfrīda Ābeltiņa un Silvija Strupka. Dziedājusi kopā ar Anitu Šmiti, Silviju Strupku, Irēnu Jasinku, Antoņinu Jasinsku u.c.


Foto no E. Ābeltiņas personīgā arhīva: Elfrīda Ābeltiņa (2022, I. Bobrovas foto); kinopilsētiņā "Cinevilla" (2015); ar meitu, mazdēlu, mazmazbērniem un krustdēlu (2017)

Raksta ID: 1436
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 44
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna