Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Anastasija

Raksta ID: 1433
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1950. gada 14. decembrī Baltinavas pagasta Līdumu ciemā. Mācījusies Baltinavas vidusskolā. Pēc skolas absolvēšanas devās uz Ivanovas apgabala Šujas pilsētu (tagad Krievijas Federācija) pie māsas, kur vienu gadu strādāja tekstilrūpnīcā. 1971. gadā atgriezās Latvijā, uz gadu viņai piedāvāja darbu pamatskolā: aizvietot dekrēta atvaļinājumā esošo skolotāju Dambergu. 1972. gadā Anastasija uzsāka strādāt par padomju saimniecības "Baltinava" direktora J.Zelča sekretāri -mašīnrakstītāju. Šajā gadā viņa apprecējās, un ģimene pārcēlās uz Ludzas rajona Salnavu. Arī te līdz bērnu dzimšanai anastasija turpināja strādāt par sekretāri mašīnrakstītāju.
1997. gadā ģimene pārcēlās uz Anastasijas dzimto vietu Baltinavas pagasta Dursprīdi, kur viņa saimniekoja savā saimniecībā. Pēc vīra nāves 2013. gadā pārcēlās uz Baltinavas centru, kur dzīvo joprojām. Ģimenē izaudzinātas trīs meitas - Inga, Sarmīte un Skaidrīte.
Anastasija Ločmele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Maija dziedājumos pie Morkovas krucifiksa viņa piedalījās, dzīvodama Dursprīdē. Tas bija 90. gados, kad svētdienās pie krusta salasījās 7-8 sievas. Tagad maija dziedājumos Anastasija piedalās ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli. Dziedāt viņu uzaicināja Antoņina Krakope, un Anastasija labprāt atsaucās: piedalās dziedājumos pie krusta baznīcas dārzā, pie Keišu, Slobodas, Svilpovas, Morkovas un vēl citiem krucifiksiem. Anastasija agrāk svētdienās maijā brauca dziedāt pie Pliešovas krucifiksa, arī Obeļevas krucifiksa, kur piedalījās tikai vietējās apleicīnes sievas.
Anastasija Ločmele piedalās arī psalmu dziedāšanā, pārsvarā gan tikai radiniekiem. Šo dziedāšanu viņai ierādīja Helēna Slišāne un Marija Svilpe, ar kurām trijatā arī bieži dziedājušas.
Anastasijas sirdslieta ir dārzs un puķu audzēšana.


Foto no A. Ločmeles personīgā arhīva: Anastasija (I. Bobrovas foto, 2022); Šujas pilsētā (1969); ar Intu Deksni Dambergos (1971); ar mazmeitām; ar mazmeitu 12. klases izlaidumā (2019); ar meitu Sarmīti, mazmeitu un mazmazdēlu (2019)

Raksta ID: 1433
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 62
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna