Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Toma Antonija

Raksta ID: 1432
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946. gada 5. augustā Nautrēnu pagasta Žogotu ciemā. Mācījusies un absolvējusi Nautrēnu vidusskolu. Pēc vidusskolas iestājusies Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Pirmā darba vieta no 1965. gada līdz 1967. gadam bija Daudzeses astoņgadīgā skola Aizkraukles rajonā. Tad līdz pāris gadu Antonija strādāja Nautrēnu vidusskolā, bet no 1970. gada līdz pat 2009. gadam strādāja par angļu valodas skolotāju Baltinavas vidusskolā.
Antonija Toma dzīvo Baltinavas centrā. Precējusies, ģimenē ir izaudzināti divi dēli - Aldis un Guntars.
Antonija visos laikos ir dziedājusi koros - gan Daudzesē un Nautrēnos, gan Baltinavā. Baltinavas pagasta korī dziedājusi līdz pat 2021. gadam. 2008. gadā viņa sāka piedalīties Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa mēģinājumos. Antonija stāsta, ka ansamblī iemācījusies daudz ko jaunu. Sākumā dziedājusi pirmo balsi, bet reizēm, kad trūka otrās balss dziedātāju, pievienojās izcilajai dziedātājai Helēnai Slišānei un dziedāja otro balsi. Kad Helēna aizgāja mūžībā, turpina dziedāt otro balsi. Viņa stāsta, ka Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī ir izdarīts liels darbs, lai saglabātu visu repertuāru - Marija Bukša pieraksta dziesmu notis, un klāt tiek pievienoti dziesmu vārdi. Tā pēc gadiem būs pieejamas dziesmas, kuras nāk no tautas un kurām nav pieejamas notis. Etnogrāfiskā ansambļa repertuārā ir vairākas dziesmas, kas nāk no Baltinavas. Piemēram, dziesma, kas nāk no dziedātājas Annas Mežales vecmammas - "Pyut, pyut viejeņi, slauk pagalmeņu; lej, lej leiteni, mozgoj galdeņu..." No Baltinavas puses nāk arī dziesma "Aiz kolnim, aiz lejom sauleite lēca; ceļmalā meitene liniņus pluica..." Antonija Toma etnogrāfiskajā ansamblī ir dziesmu sācēja un teicēja. Ar kolektīvu piedalījusies vairākos folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, pagasta un novada svētkos.
 No bērnības maija dziedājumus Antonija neatceras. Vienīgi viņas baba maija mēnesī mājās dziedājusi dziesmas par godu Jaunavai Marijai. Pati Antonija dziedājumos sākusi piedalīties līdz ar dziedāšanu etnogrāfiskajā ansamblī. Tagad viņa katru gadu dzied pie Keišu krucifiksa, abiem Slobodas krucifiksiem, pie krucifiksa Mačusalā, Svilpovā, baznīcas dārzā un citur.  Antonija Toma ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Antonija Toma 2013. gadā un 2018. gadā apbalvota ar Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem par ilggadēju ieguldījumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un iedzīvināšanā mūsdienās.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Tomas personīgā arhīva: Antonija (2017); ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli folkloras festivālā Madonā (2012); Dziesmusvētkos Rīgā (2013); sveicot ansambļa dziedātāju  Annu Mežali jubilejā (2010)

Raksta ID: 1432
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 33
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna