Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Zinaīda

Raksta ID: 1430
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1946. gada 29. janvārī Abrenes apriņķa Gauru pagasta ciemā "Nalivaiki" kā ceturtais bērns Detlevsku ģimenē. 1950. gadā ģimene pārveda savu māju uz Baltinavu un apmetās tur uz dzīvi. Septiņas klases Zinaīda pabeidza, mācoties Baltinavas krievvalodīgajā skolā, bet astoto klasi - Baltinavas vidusskolā latviešu klasē. Pēc skolas uzreiz sāka strādāt Baltinavas patērētāju biedrībā par pavāri ēdnīcā. No 1962. gada Zinaīda strādāja Baltinavas internātskolā par veļas mazgātāju. 1968. gadā viņa pārgāja darbā uz Baltinavas mazbērnu novietni par auklīti, vēlāk par pavāri. Te nostrādāja līdz 1987. gadam. No 1988. gada līdz saimniecības likvidācijai 1993. gadā strādāja padomju saimniecībā "Baltinava" par noliktavas pārzini.
1967. gadā Zinaīda apprecējās, un ģimene pārcēlās dzīvot uz Baltinavas pagasta Kotlovas ciemu, kur dzīvo joprojām. Ģimenē uzaudzināti trīs bērni: divi dēli -Viktors un Andris- un meita Inese.
Zinaīdai Zelčai allaž patika dziedāt. 60. gados kādu laiku dziedājusi Baltinavas pagasta korī. 2010. Gadā, pēc vīra nāves, viņa atsaucās Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Antoņinas Krakopes aicinājumam un sāka dziedāt etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīvu piedalījusies jau vairākos folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, pagasta un novada pasākumos.
Brīvajā laikā Zinaīda tamborē apaļus paklājiņus.
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa 40 gadu jubilejas reizē 2018. gadā Zinaīda Zelča par ieguldījumu novada tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā tika apbalvota ar Nemateriālā kultūras mantojuma padomes Pateicības rakstu. Tāpat 2021. gadā viņa saņēma Baltinavas novada domes Pateicības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z. Zelčas personīgā arhīva: Zinaīda (2022; I.Bobrovas foto); bērnudārzā (1979); ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli

Raksta ID: 1430
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 46
Ievietots:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna