Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis

Raksta ID: 143
Atjaunināts: 08 februāris, 2021

Ansamblis dibināts 1981. gada rudenī un tā pirmās dziedātājas bija Rozālija Slišāne, Leontīne Slišāne un Aina Slišāne. "Pirmā dziesma, ko dziedājām bija Rozālijas dziedātā "Es apsēju lynu dryvu"" - atceras bijusī ansambļa vadītāja Aina Slišāne. Nedaudz vēlāk pievienojās arī citas dziedātājas. Ansambli gandrīz divdesmit gadus (līdz pat aiziešanai mūžībā) vadīja Šķilbēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Emīlija Pužule, divus gadus ansambli vadījusi arī Zigrīda Vancāne, bet no 2007.gada to vada Irina Husare.
Ilgus gadus etnogrāfiskā ansambļa dziedātāju piemērs un zvaigzne bijusi Rozālija Slišāne jeb Razulīte - dziesmu teicēja - Valsts Kultūrkapitāla foda mūža stipendiāte, ar bezgala daudzām dziesmām savā pūrā, kura jau atdusas Breksenes kapsētā. Ļoti labas teicējas ansamblī bija Leontīne Slišāne, Lucija Logina, Marija Pužule. Skaitliski vislielākais kolektīvs bija ap 1988.gadu, kad te dziedāja 23 dalībnieki. Ansamblī dzied vai dziedājušas - Anna Pužule, Zenta Pužule, Zinaīda Pužule, Irina Husare, Anna Tutiņa, Janīna Lapsa, Jadviga Kovaļevska, Konstance Matisāne, Lucija Supe, Evgenija Logina, Aija Vancāne, Ļena Gorohova, Žanna Logina, Annita Dortāne, Silvija Kupriša, Ineta Medne, Evija Maksimova, Ināra Circene, Elita Bukša, Aina Slišāne, Mārīte Šakina, Ivita Slišāne, Anita Dortāne, Guna Slišāne, Malvīne Logina, Veronika Dzērve, Jāzeps Slišāns. 2011. un 2012.gadā ansamblī dzied 11 sievas, pārsvarā vidējās un vecākās paaudzes dziedātājas. Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa 30 gadu jubilejas koncertā 2012.gada 19.maijā uzstājās Irina Husare, Jadviga Kovaļevska, Zenta Pužule, Anna Tutiņa, Anna Pužule, Konstance Matisāne, Jevgēnija Logina, Elita Bukša, Ināra Circene, Evija Maksimova un Silvija Kupriša.
Ansambļa dalībnieki 2020. gadā: Irina Husare, Elita Bukša, Ināra Circene, Rudīte Slišāne, Biruta Ločmele, Evija Ločmele, Anna Keiša, Ilona Keiša
 Šķilbēnietes savas dziesmas skandējušas vai visos Latvijas novados. Viņas dziedājušas Siguldā, Rīgā, Valmierā, Valkā, Preiļos, visos festivālos "Baltica". Visnozīmīgākais un atmiņā paliekošākais bijis Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica 2006". Dziedājušas Latgales tautasdziesmas svētkos Balvos, „3x3” nometnē Viļakā (1996), pasākumā „Dziesma Abrenei” (1996), Jauniešu folkloras nometnē „Balkani’ 99”, etnogrāfisko ansambļu salidojumā Vecumos (1989), Tautas teātru salidojumā Balvos (1990), Viļakas 700 - gades pasākumā (1993), Latgales dienā Brīvdabas muzejā (2011)

2015.gada maijā Balkanos deviņas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas ierakstīja vairāk kā 20 dziesmas, kuras 2016.gadā izdeva audio diskā "Šķilbanu sīvas". 2016.gada 3.decembrī Rekovā izskanēja Ziemeļlatgales tradicionālās dziedāšanas godināšanas svētki “Dzīdat, meitas, kū gaidat!”, kuros tika izzināta Ziemeļlatgales tradicionālā dziedāšana, prezentēts jaunais izdevums “Škilbanu sīvas”, svinēta Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa 35 gadu jubileja un arī pirmo reizi publiski atrādīts īpaši etnogrāfiskajam ansamblim veidots videoklips, kurā iemūžināta ansambļa himna “Es apsieju lynu dryvu” – gan ansambļa spožākās dziedātājas Rozālijas Slišānes (Razulītes) dziedājumā, kas dokumentēta 1988. gada folkloras ekspedīcijas laikā Šķilbēnos, gan šobrīd ansamblī dziedošo sievu izpildījumā. Grāmata "Šķilbanu sīvas" tika atzīta par 2016.gada labāko izdevumu un saņēma "Boņuku 2016".
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis (20.gs. 90. gadu beigas) – J. Šapala foto; uzstājoties Vecumos 1989.gada jūnijā; Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis (1994) – foto no „Vaduguns” arhīva; Ansambļa ilggadīgā vadītāja Emīlija Pužule (1930-2002) ar Antu Rugāti; Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki. Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); ansambļa 35 gadu jubilejas pasākumā Rekovā (2016) un izdevums "Škilbanu sīvas" (abi A.Vasjukeviča foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto

Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)
Raksta ID: 143
Atjaunināts: 08 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3693
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"