Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Lilija

Raksta ID: 1426
Atjaunināts: 18 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944. gada 8. aprīlī Krišjāņu pagasta Purviņu ciema "Ozolsalās", kur dzīvo joprojām.  Mācījusies Purviņu septiņgadīgajā skolā, bet 8. un 9. klasi pabeigusi Tilžas vidusskolā. Pēc skolas ļoti agri sāka strādāt vietējā kolhozā - slauca govis, kopa teļus un strādāja lauku brigādē.
1966. gadā apprecējusies ar Vitāliju Zelču. Ģimenē izaudzināti divi dēli - Andris un Guntis.
Lilija Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Purviņu krucifiksa. Lilija atceras no bērnības, ka maija mēnesī piecos vakarā mamma ar vecmammu gāja dziedāt pie tā paša Purviņu krucifiksa. Arī viņa gāja līdzi, lai gan dziedāt tolaik nedziedāja. 90. gadu sākumā, kad dziedājumi pie krucifiksiem atjaunojās, sāka dziedāt arī Purviņās. Dziedātāju gan nebija daudz. Lilija atceras, ka tika dziedājusi kopā ar otru Liliju Zelču un savu mammu Leonoru Zelču, kura bija izcila dziedātāja un Krišjāņu etnogrāfiskā ansambļa dalībniece. Tagad maija dziedājumus pie Purviņu krucifiksa organizē Vija Martuzāne, un dziedātāju ir diezgan daudz.
Lilija Zelča piedalās arī saļmu dziedāšanā, kad dzied par saviem mirušajiem.


Foto no L. Zelčas personīgā arhīva: Lilija Zelča (2022, I. Bobrovas foto) ar mammu, vecmammu un brāli (60. gadu sāk.), kolhozā pie mašīnas ar Sofiju Zelču un Ritmu Rozīti (pie stūres); ar vīru un mammu (80. gadi); ar vīru (80. gadi); Lilija (2003)

Raksta ID: 1426
Atjaunināts: 18 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 75
Ievietots:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna