Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Inese

Raksta ID: 1425
Atjaunināts: 18 augusts, 2022

Aktīva pašdarbniece, Tilžas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1968. gada 8. februārī Krišjāņu pagasta Runcenē, tagad dzīvo Melnupē. Mācījusies vispirms Krišjāņu astoņgadīgajā skolā, tad Rīgas pedagoģiskajā skolā par bērnudārza audzinātāju. Pēc skolas beigšanas atgriezās dzimtajā vietā un sāka strādāt Krišjāņu astoņgadīgajā skolā. Te nostrādāja vienu gadu, bet tad 1988. gadā Krišjāņos atvēra bērnudārzu, un Inese turpināja strādāt te.  Diemžēl, bērnudārzu drīz slēdza, bet 1993. gadā vēlreiz atvēra bērnudārza grupiņu pie skolas. Kad grupiņu 1999. gadā atkal slēdza, Inese turpināja strādāt savā saimniecībā, vien kādu laiku pastrādāja veikalā Krišjāņos.
Inese visu laiku ir bijusi aktīva pašdarbniece - dejojusi Krišjāņu deju kolektīvā un Tilžas deju kopā "Mētras", 20 gadus no 2000. gada līdz 2020. gadam dziedājusi Krišjāņu vokālajā ansamblī "Elija". Dejot pārtraukusi Covid laikā, bet joprojām turpina dziedāt. No 2016. gada dzied Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī "Sagšas", ar kuru piedalījusies gan 2017. gada Dziesmusvētkos, gan folkloras festivālā "Baltica" (2018; 2022). No 2017. gada dzied “Laimas lauku kapelā”.
Inese Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. 2014. gadā viņas krustmāte Vija Martuzāne ierosināja, ka maija mēnesī vajadzētu padziedāt pie krucifiska. Abas divatā aizgāja pie Purviņu krucifiksa un nodziedāja. Tā kā Inese apmeklē baznīcu, tad daļu dziesmu viņa jau zināja, bet otru daļu vienkārši dziedāja līdzi. Nākamajā gadā jau piedalījās Vijas Martuzānes māsas: Ināra, Aina un Zenta. Tagad dziedātāju skaits ir vēl lielāks, jo piedalās arī cilvēki, kuri zina, ka notiks dziedāšana, un kuriem ir kāda saistība ar Purviņiem. Pie Purviņu krucifiksa vēl dzied Lilija Zelča, Zenta Šakale, Ināra Zelča, Ināra Galviņa, Aira Zelča, Aina Ločmane, Valentīna Pujate un Vitālijs Pujats.
Tā kā Tilžas pagastā dziedājumi pie krucifiksiem notiek ar Tilžas etnogrāfiskā ansambļa piedalīšanos, tad Inese brauc dziedāt arī pie Tilžas pagasta krucifiksiem.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Zelčas personīgā arhīva: Inese; ar vokālo ansambli "Dziesma Bērzpilij" (2017) un Krišjāņu kluba jubilejā; ar “Laimas lauku kapelu”; ar Tilžas etnogrāfisko ansambli "Balticā" (2022); ar Tilžas deju kopu; pie Purviņu krucifiksa

Raksta ID: 1425
Atjaunināts: 18 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 61
Ievietots:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna