Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Aina

Raksta ID: 1424
Atjaunināts: 18 augusts, 2022

Tilžas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Tilžas pagasta "Vasaraudzēs" 1945. gada 9. jūnijā. Tagad dzīvo Tilžas pagasta Skujenieku mājās. Mācījusies Purviņu septiņgadīgajā skolā, pēc tam Tilžas vidusskolā. Pēc skolas sāka strādāt par auklīti bērnudārzā. 1966.gadā pabeidza divu gadu Sarkanā Krusta medmāsu skolu Balvos, kas notika pēcpusdienās. Skolā pasniedza Balvu poliklīnikas un slimnīcas ārsti, kā arī brauca lektori no Rīgas. Vadīja to dakteris Leopolds Cunskis. Aina, nu jau kā medmāsa, turpināja strādāt Tilžas bērnudārzā.
1970. gadā apprecējās ar Benediktu Zelču, pārcēlās uz Madonas rajonu un strādāja Ļaudonas slimnīcā. Te piedzima dēls. Tā kā Ļaudonā nebija bērnudārza un vīram piedāvāja agronoma darbu padomju saimniecībā "Tilža", 1972. gadā jaunā ģimene atgriezās Tilžā un Aina turpināja strādāt bērnudārzā. Bērnudārzā strādāja līdz 1994. gadam, kad to likvidēja. 1993. gadā Zelču ģimene nodibināja zemnieku saimniecību, privatizēja fermu un sāka nodarboties ar lopkopību - turēja slaucamās govis. 2010. gadā saimniecību nodeva jaunākajai meitai Alīnai.
Aina Zelča visos laikos ir bijusi liela dziedātāja. Jau no 60. gadiem dziedāja Tilžas korī un ir piedalījusies vairākos Dziesmusvētkos Rīgā. Kad nodibināja zemnieku saimniecību, darba dēļ dziedāšanu korī nācās pārtraukt. Nācās pārtraukt arī dziedāšanu Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī, kurā Aina piedalījās kopš tā dibināšanas 1988. gadā. Atsāka dziedāt etnogrāfiskajā ansamblī 2017. gadā. Piedalījusies 2018. un 2022. gada starptautiskajos folkloras festivālos "Baltica". 2020. gadā Tilžas etnogrāfiskais ansamblis piedalījās XXI Starptautiskajā masku tradīciju festivālā Līvānos, kur individuālo masku kategorijā Ainas Zelčas maska "Siena guba" ieguva pirmo vietu un vislielākās ovācijas.
Savulaik Aina piedalījusies arī Tilžas vokālajā ansamblī, kuru vasarās bieži aicināja dziedāt kapusvētkos.
1988. gadā Aina ar māsīcu Ilgu Medni uz pusotru mēnesi bija aizbraukušas uz Austrāliju, un viņām palaimējās piedalīties 38. Austrālijas latviešu dziesmu svētkos. Būdamas dziedātājas, mēģinājumos ātri apguvušas repertuāru un dziedājušas vietējā korī.
Aina Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Kaut arī viņa ir luterāne, kopā ar etnogrāfisko ansambli tagad katru gadu piedalās maija dziedājumos pie visiem četriem Tilžas krucifiksiem. Rituālu varbūt tik labi nepārzina, bet dzied līdzi un dziesmas zina.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Zelčas personīgā arhīva: Aina ar siera kūku (2021); ar Tilžas etnogrāfisko ansambli 25 gadu jubilejas pasākumā (vidū) un folkloras festivālā "Baltica" (2018); ar kori padomju saimniecības "Tilža" 20 gadu jubilejā (diriģents Ivars Kleins); ar kori  kolektīva 105.gadu jubilejā (1995); ar kori Austrālijā (pirmā no kreisās puses) (1988); ar Tilžas etnogrāfisko ansambli un Kultūras ministru Nauri Puntuli Baltinavā (2022)
 

Raksta ID: 1424
Atjaunināts: 18 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 66
Ievietots:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna