Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sideļņika Anna

Raksta ID: 1421
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1959. gada 28. decembrī Bērzpils pagasta Augstaros. Mācījusies un 1978. gadā pabeigusi Bērzpils vidusskolu. 1979. gadā apprecējās ar ukraini Mihailu Sideļņiku, kurš uz Latviju bija atbraucis strādāt. Ģimenē izaudzināti četri bērni, palīdzējusi izaudzināt arī mazdēlu Oskaru. Anna strādājusi dažādās vietās - bērnudārzā, skolā mācījusi krievu valodu, strādājusi par pārdevēju veikalā, bibliotēkā,  par grāmatvedi padomju saimniecībā "Bērzpils".  Vēlāk, lai strādātu par krievu valodas skolotāju Eglaines pamatskolā, Rēzeknes augstskolā neklātienē pabeigusi īso kursu pedagoģijā un krievu valodā.
No 1980. gada dzīvo Bērzpils pagasta Gribkovā.
Anna Sideļņika ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Pirmais krucifikss, pie kura Anna sāka dziedāt, bija krucifikss Augstaros. Te viņa gāja kopā ar mammu Genovefu Ikstenu, kura 1990. gadā arī organizēja Augstaru krucifiksa uzstādīšanu. Sākumā Augstaros dziedājumos piedalījās pat ap 30 cilvēkiem. Te Anna tika nākusi kopā ar meitām Ilonu un Oksanu. Kaut retāk, bet turpina te dziedāt arī tagad.
Šobrīd biežāk sanāk dziedāt pie Beļausku krucifiksa, jo tas ir tuvāk. Te viņu paaicināja Broņislava Spalviņa un Anna Sudare, un tagad dziedājumos piedalās regulāri. Bez jau minētajām dziedātājām Beļauskos dzied arī Marijanna Jurkāne, reizēm Aija Ikstena un Anna Kriviša. 2022. gadā nedēļā dziedāt sanāca trīs reizes.
Brīvajā laikā Annu aizrauj adīšana. Vislabāk patīk adīt zeķes un cimdus.

 


Foto no A. Sideļņikas personīgā arhīva: Anna (2015); ar vīru un mazbērniem (2019)'Anna (2008); pie Beļausku krucifiksa 2022.gadā ( Anna Sideļņika, Anna Sudare, Marijanna Jurkāne, Broņislava Spalviņa) - A.Krivišas foto

Raksta ID: 1421
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 85
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna