Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kindzule Anna

Raksta ID: 1418
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1939. gada 6. aprīlī Lazdukalna pagasta Papurnē. Pirmās četras klases mācījusies Lieparu pamatskolā, pēc tam Bērzpils vidusskolā līdz septītajai klasei. Anna agri uzsāka darba gaitas vietējā kolhozā, strādājot lauku brigādē. Pēc tam no 1964. gada līdz 1973. gadam strādāja Bērzpils aptiekā. Strādājusi arī saimniecības preču un pārtikas veikalā, kolhozā par slaucēju un piecus gadus Rugāju slimnīcā. Pēdējos darba gadus Anna strādāja padomju saimniecības "Bērzpils" degvielas bāzē, kur izsniedza degvielu saimniecības šoferiem un traktoristiem. No 1996. gada - pensijā.
No 1966. gada dzīvo Bērzpils pagasta Beļausku ciema "Alkšņos". 1966. gadā apprecējās, ģimenē izaudzināti divi bērni - dēls Pēteris un meita Ināra.
Anna Kindzule ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied apmēram no 2004. gada pie Beļausku krucifiksa pie Svelpēm. Sākumā dziedātāju bija daudz vairāk, tagad reizēm tikai piecas. Visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar Ingrīdu Svelpi, kura visus cenšas apzvanīt, Ināru Krivišu, Adriju Dreimani un Annu Poševu. Bērnībā Anna ar mammu gāja dziedāt pie krucifiksa Papurnē.
Anna Kindzule piedalījās gan psalmu dziedāšanā Svelpju mājās (līdz 2009.gadam), gan arī pēdējos gados Bērzpils Saieta namā.


Foto no A. Kindzules personīgā arhīva: Anna Kindzule (2022, I. Bobrovas foto); Anna 70. gados; ar ģimeni 80. gados; ar meitas vīra māti Veroniku (2020)

Raksta ID: 1418
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 32
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna