Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaņepe Anna

Raksta ID: 1417
Atjaunināts: 17 augusts, 2022

Tilžas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1969. gada 20. janvārī Baltinavas pagasta Svētūnē. Mācījusies Baltinavas vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1987. gadā iestājusies Latvijas lauksaimniecības universitātes Agronomijas fakultātē, kuru pabeidza 1992. gadā. Atgriezās dzimtajā vietā un sāka strādāt par agronomi padomju saimniecībā "Baltinava". Kad saimniecība likvidējās, Anna turpināja darbu Baltinavas kristīgajā internātpamatskolā - sākumā par noliktavas pārzini, vēlāk par audzinātāju. Strādāja te līdz 1999. gadam, kad piedzima meita.
No 1999. gada Anna ar ģimeni dzīvo Tilžas pagasta Baltiņu ciema "Līčuločos". Izaudzināti pieci bērni - Egīls, Līga, Laura, Pēteris un Annemarija. 2007. gadā Anna pēc ilgāka pārtraukuma atgriezās darbā un sāka strādāt par auklīti Tilžas pirmskolas izglītības iestādē, kur strādā joprojām.
Anna darbojas Tilžas amatierteātrī "Spogulis" un no 2018. gada dzied Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīviem piedalījusies skatēs, pagasta un novada svētkos. Ar etnogrāfisko ansambli 2020. gadā piedalījusies masku festivālā Līvānos, 2022. gadā - folkloras festivālā "Baltica". Kad sāka dziedāt etnogrāfiskajā ansamblī, 2019. gadā Anna pirmoreiz piedalījās maija dziedājumos pie krucifiksiem. Tā kā ansamblī ir daudzas labas dziedātājas, kuras dzied arī baznīcas korī - Daiga Jēkabsone, Anna Sisojeva, Anna Jermacāne, tad Anna ātri apguva repertuāru un tagad dzied līdzi pārējām pēc grāmatām. Kopā ar ansambli viņa maija pirmdienu vakaros dzied pie visiem četriem Tilžas krucifiksiem. Vietām viņām pievienojas kāda vietējā sieva. Anna Kaņepe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Annas Kaņepes hobiji ir floristika un klūdziņu pīšana. Viņai patīk cept arī tortes. Anna vairākkārt piedalījusies Pļaušanas svētkos - sākumā uzaicināja kā tiesnesi, vēlāk ar panākumiem piedalījās jau kā dalībniece.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Kaņepes personīgā arhīva: Anna (2022); ar mazajiem bērniem (2004); Anna ekskursijā Austrijā (1998);  ar Tilžas etnogrāfisko ansambli folkloras festivālā "Baltica" (2022); pie Brīvības pieminekļa (2022)

Raksta ID: 1417
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 82
Ievietots:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna