Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Mārīte

Raksta ID: 1406
Atjaunināts: 23 novembris, 2022

Lokālās vēstures pētniece

Dzimusi 1963. gada 14. martā Briežuciema pagasta Bēliņu ciemā. Mācījusies Rekavas vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1982. gadā iestājās Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē, kur apguva pilnu kursu krievu valodas un literatūras specialitātē. 1988. gadā uzsāka krievu valodas skolotājas darbu Rekavas vidusskolā. 1997. gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē ieguva pamatskolas angļu valodas skolotāja papildspecialitāti, un 2004. gadā Latvijas Universitātē – vidusskolas angļu valodas skolotāja kvalifikāciju. Skolā nostrādāja līdz 2009. gadam, bet pašlaik ir mājsaimniece.
Kopš 1988. gada Mārīte dzīvo Šķilbanos, ģimenē izaudzināti trīs bērni - Laura, Mareks un Linna.
Mārīte stāsta: "Kad 2007. gada 8. septembrī ar bērniem aizgājām uz Ontana Slišāna noorganizēto Šķilbanu dienas pasākumu, sapratām, ka par sava ciemata vēsturi gandrīz neko nezinām. Tad es saviem bērniem apsolīju visu noskaidrot un uzrakstīt grāmatu, ko viņiem izlasīt un apzināties, ka ir latgalieši un šķilbanieši, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā dzīvos. Tā novadpētniecība kļuva par manu hobiju un sirdslietu". Viņas mērķis ir izzināt lokālo vēsturi, izmantojot Latvijas un Krievijas arhīvu materiālus, zinātnisko literatūru latviešu un krievu valodā, 19.gs. poļu muižnieku rakstus par Latgali un vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstus. Pašmācības ceļā mācās poļu valodu.
2019. gadā Mārīte piedalījās Latgales kultūrai un vēsturei veltītajā zinātniskajā konferencē Rēzeknē “Inflantieši: latviešu un poļu literatūras, valodas un kultūras sakari 19. un 20.gs.” ar lasījumu “Pa muižnieku Uļanovsku pēdām Ziemeļlatgalē”. Raksta Facebook, atsevišķi stāsti par Šķilbanu vēstures jautājumiem publicēti arī “Vadugunī”, portālā lakuga.lv.
2011. gadā Mārīte Šakina piedalījās “Lata romānu” konkursā un uzrakstīju romānu “Rīt viss būs citādi”. Kā ienāca prātā rakstīt romānu? "Nekad neesmu rakstījusi, ja nu vienīgi dienasgrāmatas. Kad kāds posms dzīvē beidzas un jāsākas jaunam, tad ir iekšēja nepieciešamība rakstīt. Aizgājusi no skolas, domāju: ko gan es varu atklāt sevī, pasaulē? Viss taču jau zināms. Un tad nejauši pāris gadus vecā "Latvijas Avīzē" uzšķīru "Lata romānu" konkursa sludinājumu. Zīmēm jāseko, vai ne? Nopriecājos, redz, cik labi! Apmierināšu savu vēlmi rakstīt un pārliecināšos, vai varu viena pati strādāt". Romāna virsrakstu "Rīt viss būs citādi" izdomāja acumirklī. Un tad nācās domāt, kas tad varētu būt citādi. Romāna sižets un varoņi ir izdomāti, tā ka pagastā neviens nevar teikt, ka tas ir par viņu. 2011.gada sākumā darbs bija lasāms arī turpinājumos laikrakstā "Latvijas Avīze".
90.gadu sākumā Mārīte dziedāja Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī, bet, kad 1995.gadā nodibinājās folkloras kopa "Rekavas dzintars", tad vairāki jaunie skolotāji pārnāca uz šo kolektīvu. Mārītei patīk lasīt, ceļot, strādāt dārzā, apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Par brīvprātīgu pilsonisko aktivitāti, veicot nopietnus un sistemātiskus arhīva pētījumus par Šķilbēnu ciemu un tam pieguļošo teritoriju, Mārīte Šakina 2022.gadā saņēma Balvu novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Šakinas personīgā arhīva: Mārīte uz viduslaiku mūra pils akmeņiem no Viļakas ezera salas (2020); ar Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa sievām (90.gadu sākumā); ar folkloras kopu "Rekavas dzintars" (1997); Ontana Slišāna Šķilbanu dienas organizētajā pasākumā (2007.gada 8. septembris); pie 1863. gada "poļu dumpja" dalībnieku piemiņas zīmes Daugavpils cietoksnī (2019)

Raksta ID: 1406
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 238
Ievietots:: 14 februāris, 2022 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brokāne Maruta
b Dvinskis Dzintars
b Irbīte Veronika
b Kaša Valentīna
b Logins Ivars
b Ludborža Inta
b Maksimova Leontīna
b Mitjušina Tamāra
b Ozoliņš Kārlis
b Pušpurs Aldis
b Rakickis Leonards
b Rakstiņa Aina
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Slišāns Francis
b Slišāns Imants
b Šaicāne Irēna
b Šaicāne Lilita
b Šakins Stepans
b Šnepers Arvīds