Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Daņilovkas senkapi

Raksta ID: 14
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Senkapi atrodas Šķilbēnu pagasta Daņilovkas silā. 1951.- 1952. gada izrakumos pirmajā uzkalniņu grupā izpētīti 7 uzkalniņi. Tie formas ziņā atgādina 2.–4. gs. latgaļu kolektīvos kapu uzkalniņus. Daži apbedījumi iezīmējas ar lielu akmeņu “spilveniem”, kas nolikti kapa galvagalī. Šīs grupas uzkalniņu datējumam trūkst mateiālu (pēc J. Graudoņa domām tie ir datējami ar m. ē. sākumu).

Otrajā uzkalniņu grupā tika izpētīti četri uzkalniņi, kas raksturīgi 11.-12. gs. latgaļiem. Tiem ir tipisks latgalisks inventārs un orientācija. Šī uzkalniņa kapulauka malā tika atklāts kāds vēl Latvijā agrāk nepazīts kapu veids, ko raksturo virszemes akmeņu krāvums vairākkārtēja vainaga veidā. Tie atgādina Pleskavā un Novgorodā izplatītos kapu veidus – Žaļņikus. Katrā kapa vietā parasti bija vairāki apbedījumi (1-5), kas bija guldīti R-A virzienā. Apbedījumi datēti ar 13.–14. gs. Senlietu formas ziņā tie ir latgaliski (sieviešu kapu inventāros- audumu vainagi ar piekariņiem, villaines, kauri gliemežvāku un kreļļu kaklarotas u.c. piedevas) – šāda veida formas atspoguļojas Strugukalna, Meirānu u.c. 12.gs. beigu un 13.gs latgaļu kapulaukos. Tomēr konstatētas arī dažas senlietas, kas uzrāda somu, iespējams votu ietekmi (zirdziņu piekariņi, Karēlijai raksturīgās pakavsaktas, aproces, duča maksts).

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 14
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2353
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Beļausku senkapi
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)