Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Nagle Aija

Raksta ID: 1376
Atjaunināts: 14 jūnijs, 2021

Izglītības un kultūras darbiniece

Dzimusi 1965. gada 4. martā Tilžā. Sākumā mācījusies Tilžas vidusskolā, pēc 8.klases beigšanas iestājusies Rēzeknes mūzikas vidusskolā. 1993.gadā absolvējusi un ieguvusi bakalaura grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet 2008.gadā turpat ieguvusi profesionālo maģistra grādu mūzikā.
Baltinavas vidusskola ir Aijas Nagles pirmā darba vieta, jo tieši te viņa 1984.gadā sāka strādāt pēc Rēzeknes mūzikas vidusskolas absolvēšanas. 1994.gadā Baltinavā uzvirmoja ideja par Mūzikas un mākslas skolas atvēršanu. Un 1.septembrī jau darbu uzsāka Balvu Mūzikas skolas filiāle direktora Ilmāra Sleža vadībā. Vēlāk tā pārtapa par patstāvīgu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, kur strādā arī Aija Nagle - pasniedz teorētiskos priekšmetus. No 2013.gada Aija strādā arī par mūzikas skolotāju Balvu Valsts ģimnāzijā, vada ģimnāzijas jaukto kori un vokālo ansambli.
Aijai vienmēr lielu gandarījumu ir sagādājis radošais darbs ar vokālajiem ansambļiem un koriem, kurus viņa skolā nodibināja jau pirmajā mācību gadā. Sākumā bija meiteņu ansamblis, tad dalību ņēma arī puiši, un izveidojās jauktais ansamblis, kurš prezentējis savu skolu un novadu ļoti daudzos pasākumos. Katru gadu piedalījušies vokālo ansambļu skatēs. Sākot jau ar 1991.gadu Balvu rajonā un vēlāk starpnovadu vokālajā konkursā ieguvuši vienīgi I pakāpes un pārstāvējuši gan rajonu, gan novadu reģiona un republikas vokālo ansambļu skatēs: 1988. gadā televīzijas konkursā „Ko Tu proti?”, iegūstot II pakāpes diplomu; 1991.- 1995. gadā konkursos „Ko Tu proti?”, iegūstot katru gadu pirmās vietas. 1998. gadā „DOREMI” finālkonkursā iegūts I pakāpes diploms, bet 2004. gadā piedalījušies konkursa „DOREMI” laureātu koncertā Rīgā.
Bet vislielākie sasniegumi vairāk nekā 20 gadu garumā ir ar Baltinavas vidusskolas vokālo ansambli “Vērmelīte”. "Vērmelīte" vairākus gadus pēc kārtas ieguvusi godalgotas vietas ikgadējā vokālās mūzikas konkursā "Balsis"- 2011. gadā I pakāpes diploms, 2012. gadā Balvos I pakāpes diploms un Latgales reģionā II pakāpes diploms, 2013.gadā Balvos un Latgales reģionā I pakāpes diploms, 2014.gadā Balvos un Latgales reģionā I pakāpes diploms, 2016.gadā Augstākās pakāpes diploms Balvos un II pakāpes diploms Latgales reģionā, 2017.gadā I pakāpes diploms Balvos un I pakāpes diploms reģiona konkursā Latgalē, 2018.gadā I pakāpes diploms Balvos un II pakāpes diploms konkursā Latgalē.
Arī Aijas Nagles vadītie skolēnu kori vienmēr bijuši Dziesmusvētku dalībnieki. Sākot ar 1990.gada VI Dziesmu svētkiem, Baltinavas vidusskolas koris piedalījies visos Dziesmu svētkos.
Līdzās vokālo ansambļu un koru darbībai Aija Nagle sagatavojusi savus audzēkņus starpnovadu, Latgales reģiona un Valsts Atklātajām mūzikas olimpiādēm. Olimpiādēs piedalījušies daudzi audzēkņi, bet visaugstākie sasniegumi bija Sonorai Loginai, kura Valsts atklātajā mūzikas olimpiādē ieguvusi Bronzas diplomu 2017.gadā, kā arī 2019. gadā 2.vietu valstī un tika atzīta par labāko tautas dziesmas izpildītāju.
Par Baltinavas jauktā kora diriģenti Aija Nagle sāka strādāt 1996./97.gadā, kad pēc ilgāka pārtraukuma kora darbībā, kopā ar Mariju Bukšu noorganizēja jaunu kora sastāvu, jo vēlējās piedalīties XXII Vispārējos Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Kopš 1998.gada koris piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Tāpat koris piedalījies Emīla Melngaiļa svētkos Limbažos (1999); Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā (2000); Dziesmu un deju svētkos „Rīgai 800” (2001); koncertceļojumā uz Austriju un Itāliju (2001); Latgales novada svētkos (2002); Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī (2005; 2010; 2015); koncertceļojumā uz Slovākiju (2005); Vidzemes un Latgales Dziesmu svētkos Alūksnē (2011); dalība „Rīgai 810” svētku lielkoncertā (2011); „Jānis Cimze 200” Dziesmu dienā Valkā (2014); Pasaules koru olimpiādē Mežaparkā (2014), Vidzemes un Latgales Dziesmu svētkos Alūksnē (2016); dalība akcijā „Izgaismo Latviju” (2018). "Citas  izjūtas  valda  novada  jauktajā  korī,  kur  tomēr pārsvarā nāk dziedāšanas entuziasti – ir izveidojušās kora tradīcijas, tiek svinēti kopīgi svētki, baudīts prieks par kopā paveikto, par dziedāšanas pozitīvo enerģiju, mīlestību un ticību pašu spēkiem. Lai varbūt ir grūti atrast brīvu laiku mēģinājumiem, taču rezultāts dod gandarījumu" - tā Aija saka par Baltinavas kori
Aijas Nagles vadītie kolektīvi ir piedalījušies Adventes sveces iedegšanas koncertos Baltinavas kultūras namā, Baltinavas baznīcā, kā arī daudzos labdarības koncertos Balvos, Kārsavā un Adamovā.
Aija Nagle ir profesora Luda Bērziņa prēmijas laureāte  par izcilu ieguldījumu Latvijas izglītības un kultūrvēstures izzināšanā un tālākvirzībā (2008). Sagaidot  Latvijas  valsts  simtgades  jubileju, Aijai Naglei piešķirta Baltinavas novada goda balva “Baltinavas novada lepnums 2018” un domes Atzinības raksts par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā  un  Baltinavas  novada  popularizēšanā. Savukārt, 2020.gada 21.augustā Aija Nagle no valsts prezidenta E.Levita saņēma valsts augstāko apbalvojumu - Atzinības krustu un tika iecelta par Atzinības krusta virsnieku.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Nagles personīgā arhīva: Aija ar Atzinības krustu (2020);  ar māsu Līgu un brāli Aini (1983); ar kursa biedriem pēc Rēzeknes mūzikas vidusskolas beigšanas (1984); ar akordeonu, kuru spēlēt iemācījās pašmācības ceļā (1987); ar Baltinavas novada kori (2015., 2018); 1.septembris Baltinavas vidusskolā (2015); ar vokālo ansambli "Vērmelīte" (2008); ar koru diriģentiem pēc skates Rēzeknes kultūras namā (1998);

Raksta ID: 1376
Atjaunināts: 14 jūnijs, 2021
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 486
Ievietots:: 14 jūnijs, 2021 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 jūnijs, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna