Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bartkevičs Guntars

Raksta ID: 1375
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2021

Lauksaimnieks, zemnieku saimniecību “Riekstiņi’ un “Amatnieki” saimnieks
Dzimis 1970.gada 28.martā Viļakā. Mācījies Balvu pamatskolā, Rīgas 8.pamatskolā un Rīgas 47.vidusskolā. 1989.gadā absolvējis Rīgas 17. mēbeļu mākslas vidusskolu, kur apguvis profesiju – māksliniecisko mēbeļu galdnieks.
1990.gadu sākumā Guntars pārcēlās uz dzīvi Baltinavā, kur uzsāka saimniekot vectēva mājās. Viņa bērnības vasaras aizritēja vecvecāku mājās Baltinavas novada Apšovā, kur šobrīd atrodas mūsdienīga un plaša zemnieku saimniecība. Kopš 1993.gada vada un organizē darbus Baltinavas novada zemnieku saimniecībās „Riekstiņi” un „Amatnieki”. Juridiski 90-tajos gados tika reģistrētas divas zemnieku saimniecības, darbību Guntars uzsāka kopā ar mammas brāli Juri un joprojām darbojas kopā.
Zemnieku saimniecības „Amatnieki” pamatnozare: mežizstrāde – kokapstrāde, arī lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi un bioloģiskā graudkopība. 2013.gadā renovēta un modernizēta kokzāģētava, tiek ražoti taras dēļi. Bet zemnieku saimniecības “Riekstiņi” darbības pamatnozare ir graudkopība. Apstrādājamie lauki sniedzas 13 km garumā gar pašu Krievijas robežu. Saimniekošanu 90-to gadu sākumā uzsāka ar 5 ha lauksaimniecības zemes. 2021.gadā saimniecības kopumā apsaimnieko 4000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kā arī nodrošina darbu gandrīz 50 strādājošajiem. Apstrādātā zeme atrodas 6 pagastos: Baltinavas, Salnavas, Malnavas, Mērdzenes, Blontu, Pušmucovas.
Ar katru gadu pakāpeniski tiek pirkta jauna, moderna un jaudīga tehnika, būvētas jaunas ražošanas ēkas, veidota infrastruktūra, kā arī tiek domāts par apkārtējās vides sakoptību, lai būtu patīkami gan pašiem, gan ciemiņiem. Jaunu pamatlīdzekļu iegādē un ražošanas ēku būvniecībā tiek piesaistīts ES līdzfinansējums. Ir realizēti un joprojām tiek īstenoti graudkopības nozares attīstības un modernizācijas projekti, kokapstrādes nozares attīstības un modernizācijas projekti, infrastruktūras modernizēšanas projekti.
2017.gada rudenī, kad visu Latviju skāra postošas lietavas un plūdi, tika pārrauti ceļi, zemnieku saimniecība „Riekstiņi” un Guntars bija tas, kurš operatīvi rīkojās, lai pēc iespējas ātrāk novērstu plūdu sekas un darītu valdībai zināmu, cik nopietna ir situācija. Pateicoties šīm darbībām, visas Latgales zemniekiem tika piešķirtas kompensācijas kā plūdos cietušajām saimniecībām. Tajā pat gadā arī tika dibināta un Guntars joprojām aktīvi darbojas „Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienībā” un ir Latvijas Zemnieku savienības biedrs.  Guntars rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošinot labus darba apstākļus un apzinoties, kādu atbildību nes, esot lielākais darba devējs novadā. 2017.gada rudenī, kad lietavas un plūdi skāra saimniecību, satraukums bija ne tikai par noslīkušajiem laukiem, bet arī par darbiniekiem un viņu ģimenēm, par ko Guntars, kā darba devējs, ir atbildīgs.
Guntars Bartkevičs, darbojoties lauksaimniecības jomā 30 gadu garumā, secina, ka veiksmīgas saimniekošanas pamatā ir neatlaidība un vēlme attīstīties. Kā nozīmīgākās vērtības uzskata savus darbiniekus, pieredzi un gadu gaitā uzkrātās zināšanas. Tikai dažu kilometru attālumā no Krievijas robežas, Guntars ar labās saimniekošanas piemēru rāda Eiropas līmeņa saimniecību ar sakoptu un sakārtotu vidi darbam un atpūtai, jaudīgu, modernu un mūsdienīgu tehniku un saimniekošanu.
Guntara iesākto turpina dēls Elvis, kurš pabeidzis agronomijas studijas LLU, tagad kopā ar tēti saimnieko saimniecībā, darbojas kā agronoms.
Saimniecības ir apmeklējuši gan Latvijas valsts prezidenti – Valdis Zatlers un Egils Levits, gan Zemkopības ministri – Mārtiņš Roze, Jānis Dūklavs un citas augstas valsts amatpersonas.
Žurnālisti, režisori, dokumentālisiti ir uzņēmuši sižetus un iekļāvuši filmās stāstus par Guntaru un saimniekošanu, piemēram - Sandija Semjonova, Dīva Reiznieka un Gundara Rēdera veidotā dokumentālā filma “Trīs stāsti par Latgali” (2013), Gundara Rēdera, Oditas Krenbergas, režisora Uģa Kronberga dokumentālā filma “Laimes zeme” (2017), Armanda Tripāna “Zemes stāsti” (2020) u.c.
Guntars Bartkevičs saņēmis virkni pateicību un apbalvojumu.
2004.gadā Guntaram piešķirts Latvijas Republikas Atzinības raksts par graudkopības attīstību un veiksmīgu piedalīšanos konkursā “Sakoptākais Latvijas pagasts”, piešķirts Latvijas Agronomu biedrības Atzinības raksts par ieguldīto darbu zemnieku saimniecības “Amatnieki” attīstībā un saņemts Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas organizētā konkursa “Sējējs” diploms par sasniegumiem augkopībā.
2011.gadā zemnieku saimniecība „Riekstiņi” bija konkursa „Sējējs 2011” laureāts augkopības grupā. „Riekstiņi” regulāri piedalās konkursā “Zelta lauks Latvijā”, 2011.gadā iegūstot nomināciju „Labākais kviešu lauks Latgales reģionā” un 2012.gadā - nomināciju “Labākie ziemas rapši Latgales reģionā”.
2015.gadā Guntars saņēmis Zemkopības mintstrijas apbalvojumu par centību graudkopības jomā un Pateicības rakstu par veiksmīgu sadarbību un dalību pasākumā “Ziemeļlatgales uzņēmēju diena 2015”.
Tā kā saimniecības darbība norit pierobežā, Guntaram ir izveidojusies laba sadarbība ar Valsts robežsardzi. 2016. gadā viņam tika pasniegts Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Pateicības raksts par ieguldījumu Valsts robežsardzes noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanā, kā arī sakarā ar Valsts robežsardzes atjaunošanas 25.gadadienu.
2016.gadā zemnieku saimniecība „Riekstiņi” piedalījās un ieguva pirmo vietu žurnāla "Ievas Māja" un Food Union organizētajā konkursā „Skaistākā Lauku saimniecība 2016”. Tāpat šajā gadā saimniecība ieguva 1.vietu Baltinavas novada konkursā “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2016”.  
2020.gada jūlijā zemnieku saimniecības "Riekstiņi" kviešu lauks visas Latvijas konkurencē tika atzīts par labāko Syngenta Latvija rīkotajā konkursā “Skaistākais Elatus Era lauks” un viņi varēja baudīt šefpavāra Raimonda Zommera gatavotās gardēžu vakariņas kviešu lauka vidū.
2020.gada novembrī Guntaru Bartkeviču Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvojis ar Atzinības krustu un iecēlis par Atzinības krusta komandieri.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no G.Bartkeviča foto arhīva: Guntars ar dēlu Elvi pie pirmā saimniecības traktora, kurš tagad atrodas goda vietā; Guntars (2014); ar būvuzraugu Vilhelnu Pužuli un būvnieku Anatoliju Melni, iemūrējot kapsulu lauksaimniecības tehnikas garāžas oamatos (20179; ar kolektīvu Lietuvā (2016); ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu plūdu laikā saimniecībā (2017), ar Valsts prezidentu Egilu Levitu (2020); ar sievu Jolantu un dēlu Elvi pirms pusdienām kviešu laukā (2020); ar sievu, dēlu un mammu Anastasiju Krišāni viņas 70 gadu jubilejas reizē (2018); Lauku dienas "Riekstiņos" (2017)

Raksta ID: 1375
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1642
Ievietots:: 07 aprīlis, 2021 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 aprīlis, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Buzijana Valda
b Cibule Ruta
b Cibuļs Juris
b Circenis Rihards
b Džigurs Pēteris
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Jāzeps
b Keišs Pēteris
b Keišs Pēteris
b Krišjāne Erna
b Krēmere Rita
b Kārkliņš Imants
b Kļaviņš Jānis
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Aldis
b Ločmelis Vitālijs
b Magone Imants
b Martuževa Broņislava
b Matīsa Aina
b Matīss Valdis
b Nagle Aija
b Olekšs Kazimirs
b Pličs Igors
b Pozņaks Ulriks
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Pušpurs Aldis
b Resne Vaira
b Salmanis Egons
b Stradiņa Margarita
b Sudarovs Jānis
b Supe Mihalīna
b Tarbunass Ādolfs
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veina Albīna
b Veismanis Agris
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Ņikuļina Ināra
b Šaicāne Irēna
b Šaicāns Voldemārs
b Šakina Margarita
b Šnepers Arvīds
b Šļakota Kazimirs
b Šļakota Voldemārs