Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Antona Rimoviča skvērs

Raksta ID: 1373
Atjaunināts: 04 februāris, 2021

Ideja godināt katoļu priesteri Antonu Rimoviču nāca no Tilžas prāvesta Alberta Budžes, kurš bija ieteicis nosaukt kādu no Balvu ielām viņa vārdā. Tā kā ielas pārsaukšana ir sarežģīta, tad ideja pamazām pārtapa par skvēra būvniecību - bijušo tipogrāfijas laukumu izveidot kā Antona Rimoviča skvēru, kas būtu kā piemiņas vieta. Tas atrodas blakus gan Balvu Sakrālās kultūras centram, gan Balvu Romas katoļu baznīcai.
Projektu skvēram izstrâdâja SIA “VINOKO” kopâ ar mâkslinieku, arhitektu Andreju Ģelzi.  Visus projektēšanas izdevumus sedza Varakļānos dzimusî un pašlaik Rîgâ dzîvojošâ Anna Ķuzâne. Bet   pieminekļa autors ir balvenietis Vitālijs Peļņa (SIA “Tako SD”).   
Jau 2017.gada rudenī sākās darbi pie laukuma izveides un pamata sagatavošanas piemineklim. Tika sastādīta tūju rinda un ap 300 tulpēm. Skvēra atklāšanas pasākums notika LR Neatkarības atjaunošanas dienā 2018.gada 4.maijā. Šajā dienā Balvos  viesojās un atklāšanas pasākumā piedalījās Šauļu  bīskaps   Eugenius   Bartulis un Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Uz  skvērā  esošā  pieminekļa  stāv  rakstīts  “Latgolai  poša  Dīva  syuteits. Leitovīts, kurs vysu myužu sapņōja par Leitovu, bet nūkolpōja Latvijai.   Mōkslinīks,   kurs   atstōjis   vērteigu          sakralōs          mōkslas          montōjumu     vairōkōs     Latgolas     bazneicōs.  Teik  saukts  par  Bolvu  mīsta  dybynōtōju.”  
2018.gada aprīlī A.Rimoviča skvērā tika iestādīts ozols, kuru Balvu novada pašvaldība saņēma no  Latvijas Nacionālā kultūras centra par to, ka pieteiktā kultūras vērtība  "Dziedāšana ar pusbalsu" ir iekļauta Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Šobrīd skvērs ir ne tikai piemiņas vieta prāvestam Antonam Rimovičam, bet arī skaisti sakopts stūrītis Balvu pilsētas centrā, kur tiek organizēti koncerti un citi pasākumi, kas priecē vietējos iedzīvotājus. Balvu Romas katoļu baznīca, Sakrālās kultūras centrs un Antona Rimoviča skvērs ir pilsētas ciemiņu un tūristu apmeklēti objekti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


1., 2.foto - D.Teilānes; pērējie foto no A.Putniņas foto arhīva: pieminekļa atklāšana (2018), Balvu pūtēju orķestra koncerts pie laukuma, prāvests Mārtiņš Klušs atklājot pasākumu (2020)

Raksta ID: 1373
Atjaunināts: 04 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 223
Ievietots:: 04 februāris, 2021 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Atpūtas parks “Lāča dārzs”
b Balvu pilsētas skvērs
b Bebra gudrību taka
b Bišu māja Rekovā
b Briežu dārzs "Mežsētas"
b Briežuciema tematiskais amatu meistaru ciems
b Dabas parks „Balkanu kalni”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dundenieku keramikas ceplis
b Kašu ģimenes akmeņu un liliju dārzi "Ezerlīčos"
b Pontonu tilts uz Viļakas ezera salu
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Stompaku nacionālo partizānu nometne