Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"

Raksta ID: 137
Atjaunināts: 22 maijs, 2023

Bērzpils folkloras kopa dibināta 1997. gadā. Sākumā kolektīvu vadīja kluba vadītāja Sarma Rakstiņa, bet pēc tam - dziedātājas Tamāra Zelča un Anna Poševa. 2006. gadā vadību uzņēmās skolotājs Pēteris Sudarovs, bet no 2009.gada līdz 2015.gadam folkloras kopu  vadīja Juris Stepanovs. Diemžēl smaga slimība vadītāju paņēma citā saulē. No 2016.gadā no februāra līdz oktobrim vadīja folkloras kopas dalībniece Liāna Kubaka, bet no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 28.februārim - Jānis Trūps. Šobrīd folkloras kopu "Saivenis" vada Daiga Griestiņa.

No 2007.gada folkloras kopai ir arī savs nosaukums “Saivenis”. Folkloras kopa ar dziesmām ir kuplinājusi pagasta pašdarbības koncertus, kā arī piedalījusies kaimiņu pagastu rīkotajos pasākumos - Lazdukalnā, Tilžā, Šķilbēnos, Rēzeknē. Kolektīvs piedalās rajona, novada, valsts rīkotajos pasākumos. Folkloras kopa uzstājusies Aiviekstes svētkos Lubānā, Vārkavas novada tautas mūzikas svētkos, Jāņu ielīgošanā Rīgā, "Muzykas skritulī" Daugavpils rajona Līksnā.Folkloras kopa ir neiztrūkstošs dalībnieks pagasta rīkotajos kultūras pasākumos. 2016.gadā piedalījās starpnovadu dramatisko kolektīvu saietā "Joku bānītis iebrauc Bērzpilī", kur apdziedāja visus kolektīvus un režisorus. Piedalījās novadnieces Broņislavas Martuževas piemiņai veltītajā koncertā "...lai ko liktens plecos veltu...", kur izdziedāja Martuževas iedziedātās tautas dziesmas.

2007. gadā folkloras kopā darbojās 11 dziedātājas: Anna Sudare, Bronislava Spalviņa, Monika Tūmiņa, Zenta Rakstiņa, Aivita Rakstiņa, Anna Bitaine, Elza Šodnaka, Tamāra Zelča, Meta Grodņa, Marcijana Livzeniece un Anastasija Gļauda. 2010.gadā kolektīvam pievienojās Gaspažiņa Lucija.

Kādu laiku folkloras kopa "Saivenis" uzstājas kopā ar lauku kapelu. Lauku kapelā spēlēja trīs muzikanti: vijole - Pēteris Sudarovs, cītara - Anita Stepanova, akordeons - Juris Stepanovs. Kolektīva repertuāra ir latgaliešu tautasdziesmas un ziņģes.

Etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu starpnovadu skatē Žīguros 2017.gada 11.februārī folkloras kopa ieguva I pakāpi. Kopā dzied divpadsmit sievas: Broņislava Spalviņa, Anna Bitaine, Aivita Rakstiņa, Zenta Rakstiņa, Lūcija Gaspažiņa, Līga Čivča, Liāna Kubaka, Anna Vilciņa, Anna Kriviša, Biruta Bogdane, Aina Ziemele, Zigrīda Kubaka. Kopa piedalījusies folkloras festivālā "Baltica 2018" un  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu  un XVI Deju svētkos Rīgā.  Ar tautas dziesmu teicējas Broņislavas Martuževas iedziedātajām tautas dziesmām "Saivenis" 2018.gada augustā piedalījies  novadnieces Broņislavas Martuževas Dzejas klēts atklāšanas pasākumā Lubānā.

Jubilejas koncertā "Vysu muni gosti beja" 2023.gadā, kad kolektīvs svinēja 25 gadu pastāvēšanas jubileju, "Saivenī" dziedāja Aivita Rakstiņa, Anna Kriviša, Anna Vilciņa, Līga Čivča, Lonija Čudare, Liāna Kubaka, Biruta Bogdane, Zigrīda Kubaka un vadītāja Daiga Griestiņa.

Avotu saraksts Novadpētniecības datubāzē

 Foto no Bērzpils pagasta bibliotēkas arhīva: Bērzpils folkloras kopa (2007); Dziesmu svētkos Rīgā (2008); pavasara svētkos Vārkavas novada Arendolē (2007); Lieldienu pasākumā Bērzpils vidusskolā (2008); sveicot Tilžas folkloras ansambli (2008); Bērzpils estrādes atklāšanas pasākumā (2009); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivāla "Baltica" laikā pie Brīvības pieminekļa (2022)

Raksta ID: 137
Atjaunināts: 22 maijs, 2023
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 2942
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 22 maijs, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"