Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu novada muzeja Abrenes tautastērps

Raksta ID: 1361
Atjaunināts: 14 septembris, 2020

               

Balvu novada muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā esošais Ziemeļlatgales meitas tautastērps tiek saukts par Austriņu, jo villainē  viens no visvairāk izmantotajiem simboliem ir Austras koks. Tautastērps tapis projekta  „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”ietvaros un to veidoja autoru kolektīvs Ivetas Gabrānes vadībā.
Projekts notika pa posmiem dažādās vietās no 2009.gada līdz 2011.gadam, kas deva iespēju interesentiem darboties kopā ar amata meistariem un apgūt seno amatu prasmes. Sākts ar pamatīgu izpētes darbu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs, literatūrā, vecmāmiņu pūra lādēs un "Latvju dainu" krājumos. Pēc materiālu pētīšanas, apgūšanas un praktiskajām darbnīcām sekoja konkrēts darbs pie Abrenes tautastērpa darināšanas
05.09.2009.  seminārs - darbnīca „Abrenes tērpa aušanā izmantotās tehnikas un materiāli”. Tika organizēta Briežuciema Tautas namā.
17.11.2009.  muzeja ekspozīcijai izgatavoti Abrenes meitenes svārki.
20.05.2011. seminārs – darbnīca „Krekla darināšana”. Tika organizēts Rugāju vidusskolā.
03.11.2011. izgatavots Abrenes sievu krekls muzeja ekspozīcijai.
26.11.2011. Krekla un projekta  „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca” prezentācija  konferencē „Ziemeļlatgales lasījumi I”.
Seminārs – darbnīca „Zīļu vainaga darināšana”. Organizēts Baltinavas novada muzejā.
Seminārs – darbnīca „Villaines darināšana”. Tika organizēts Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Milzīgu ieguldījumu projektam deva Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa dalībnieki – Iveta Ivanova, Edgars Pundurs, Zanda Keiša, Anna Laganovska, Diāna Logina, Jana Jefimova, Elvija Ločmele, Arīna Bistrova,  Eduards Buravecs. Kopā ar skolotāju Ivetu Gabrāni viņi veica izpētes darbus Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, čakli iesaistījās atdarinājumu veikšanā, ar savu gūto pieredzi dalījās darbnīcās, projektu prezentēja konferencēs un semināros.
Tāpat liels paldies Ilzei Ziņģītei, Unai Dževečkai, LNVM darbiniekiem


Fotogrāfijas no Daces Teilānes foto arhīva: Abrenes tautastērpa atdarinājums Balvu novada muzeja ekspozīcijā; Balvu villaine (Atdarinājums – Iveta Gabrāne); Abrenes josta (Atdarinājums – Iveta Ivanova); Latgales vainags (Atdarinājums – Iveta Ivanova); Krekls (Iveta Gabrāne.  Pļečkiņi (uzpleči) – Ieva Terele (1914.-2003.)); Abrenes brunči (Brunču pamats – Jugita Boldāne, rakstainā audene un celu apauds -  Iveta Gabrāne); Krekla prezentācija konferencē „Ziemeļlatgales lasījumi I”; Projekta „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas” prezentācija konferencē „Ziemeļlatgales lasījumi I”; No kreisās puses – Anete Karlsone, Iveta Gabrāne, Elvija Ločmele, Anna Laganovska, Edgars Pundurs, Iveta Supe, Diāna Logina, Iveta Ivanova, Aiga Boldāne, Zanda Keiša, Jugita Boldāne, Ilze Ziņģīte.

Raksta ID: 1361
Atjaunināts: 14 septembris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1265
Ievietots:: 14 septembris, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 septembris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Banes Kristīnes tautastērps
b Brezinskas Daigas tautastērps
b Bukšas Lucijas tautastērps
b Bukšas Rutas tautastērps
b Buraveca Eduarda tautastērps
b Buraveca Toma tautastērps
b Buravecas Kristiānas tautastērps
b Gailumas Martas tautastērps
b Gaļinas Gruziņas tautastērps
b Grigānes-Drandes Vinetas tautastērps
b Keišas Aijas tautastērps
b Korklas Ainas tautastērps
b Krainas Astrīdas tautastērps
b Mieriņas Vēsmas tautastērps
b Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja Abrenes tautastērps
b Pipures Lienes tautastērps
b Slišāna Imanta tautastērps
b Sviklānes Ivetas tautastērps
b Vancānes Valdas tautastērps
b Zarembas - Krīgeres Evitas tautastērps
b Šneperes Lilitas tautastērps
b Āzes Māras tautastērps