Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šneperes Lilitas tautastērps

Raksta ID: 1348
Atjaunināts: 17 augusts, 2020

       

Lilita Šnepere 20 gadus bija Žīguru pirmsskolas iestādes "Lācītis" vadītāja, tagad kopš 2010.gada vada pirmsskolas iestādi "Namiņš" Viļakas pilsētā. Ir trīs bērnu -Kaspara, Lienes un Madaras mamma,  četru mazbērnu- mazmeitu Esteres, Kerijas, Emmas Kaarinas un mazdēla Kristapa - vecmamma. Lilitai patīk cept kūkas un skaisti uzklāt galdu arī ikdienā.

Ceļš pie sava tautastērpa katram patiesi ir savs un citādāks. Lilitas baltais tautastērps lielākoties ir vīra Igora mammas Skaidrītes Šneperes gādāts un darināts, un pa daļai dāvināts vedeklai. Lilita piebilst, ka Igora vecāki allaž bērniem mācījuši latvisko garu un godājuši latviešu valodu, un gādājuši, lai vedeklai un mazbērniem būtu savi tautastērpi.
Sākotnēji Lilitai ar vīramāti radās ideja, ka vajag uztaisīt tautastērpu, ar kuru viņa varētu vadīt svētkus  Žīguru pirmsskolas iestādē. Tas bija ap 2000.gadu. Baltais audums brunčiem bija Gulbenes meistaru austs, bet visas brunču mežģīnes ir tamborējusi Skaidrīte Šnepere. Arī aubes mežģīnes ir viņas tamborētas un šūtas. Tāpat Skaidrīte ir izšuvusi vairākas blūzītes (pēdējā linu blūzīte ar noņemamu skaisti izšūtu plecu daļu un aprocēm tapusi 2019.gadā) un krāšņo villaini. Brunču košā maliņa ir austa un piešūta.
Lilitai Šneperei  pūrā ir arī raibie brunči, kurus Tilžā noaudusi meistare Astrīda Kraina. Arī vairākas jostas ir noaustas te. Tā kā Lilitai ir vairākas blūzītes, tas ļauj tās variēt gan ar baltajiem brunčiem, gan svītrainajiem brunčiem. Jāpiebilst, ka Lilitas tautastērps ik pēc laika atkal atjaunojas un klāt nāk kāda jauna tērpa daļa.
Lilita ir vilkusi savu balto vai stilizēto tautastērpu uz dažādiem Viļakas pilsētas organizētajiem pasākumiem (vismaz reizi  gadā), vadot pirmskolas izglītības iestādes izlaidumus vai vienkārši satiekoties ar radiem.  Līgo vakarā uzvilktie raibie brunči un linu blūze ir ļoti praktiski un krāšņi. Stilizēti tautastērpi ir arī Lilitas māsām Ilzei un Janai.
Lilita ir pateicīga vīramātei par savu tautastērpu. Ir doma - dāvināt tautastērpus arī savām mazmeitām.


Fotogrāfijas uzņemtas pie Žīguru estrādes, autore Ruta Cibule

Raksta ID: 1348
Atjaunināts: 17 augusts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 619
Ievietots:: 17 augusts, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu novada muzeja Abrenes tautastērps
b Banes Kristīnes tautastērps
b Brezinskas Daigas tautastērps
b Bukšas Lucijas tautastērps
b Bukšas Rutas tautastērps
b Buraveca Eduarda tautastērps
b Buraveca Toma tautastērps
b Buravecas Kristiānas tautastērps
b Gailumas Martas tautastērps
b Gaļinas Gruziņas tautastērps
b Grigānes-Drandes Vinetas tautastērps
b Keišas Aijas tautastērps
b Korklas Ainas tautastērps
b Krainas Astrīdas tautastērps
b Mieriņas Vēsmas tautastērps
b Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja Abrenes tautastērps
b Pipures Lienes tautastērps
b Slišāna Imanta tautastērps
b Sviklānes Ivetas tautastērps
b Vancānes Valdas tautastērps
b Zarembas - Krīgeres Evitas tautastērps
b Āzes Māras tautastērps