Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vancānes Valdas tautastērps

Raksta ID: 1347
Atjaunināts: 14 augusts, 2020

       

Valda Vancāne pēc Balvu vidusskolas beigusi LVU Ekonomikas fakultāti, vēlāk Banku augstskolā iegūts maģistra grāds finanšu vadībā. Strādājusi Balvu pilsētas uzņēmumos, valsts iestādē, no 2005.gada Balvu pilsētas domē, un  pēc administratīvi teritoriālās reformas - Balvu novada pašvaldībā. Dzīvo Balvos. Valdas interešu loks ir plašs: kultūras, vēstures, ģeogrāfijas, ekonomikas jautājumi, t.i., gan senās muižas, gan tautastērpi, dzimtas saknes, zvaigžņotā debess, keramiķu un citu amatnieku meistardarbi, literatūra, viss, kas cilvēku var suģestēt ...   


Valdas tautastērpa stāsts ir sajūtās. Tās virmoja ap viņu kādu laiku un nāca pamazām. 2013.gadā Valda sāka pētīt savas un arī vīra dzimtas vēsturi. Kad "ieej cilvēka likteņos", sāc vairāk  domāt par to, ko agrāk uzskatīji kā pašsaprotamu - latvietība, piederība šai zemei, savām saknēm.
Ciemos no Norvēģijas atbraukušie paziņas stāstīja, ka tur cilvēki valsts svētkos 17.maijā ielās iziet pārsvarā ģērbušies tautastērpos un ļoti lepojas ar to. Vēlāk arī pati Valda par to pārliecinājusies ciemošanās reizēs fjordu zemē un nolēmusi, ka viņas tautastērps būs cieņas apliecinājums dzimtai un vietai, no kurienes viņas ceļš šai pasaulē iesācies.
Nākamais posms bija Balvu novada pašvaldības kopprojekts ar Igauniju un Krieviju un pasākums Sangastē, kur bija ieradušies daudzi amatu meistari ar saviem darbiem. No mūsu puses bija vairāki, arī Astrīda Kraina, prasmīga audēja. Valda jau bija sapratusi, ka grib savu tautastērpu, un nu viņai pretī ir cilvēks, ar kuru var sākt par to runāt. Viņa sazinājās ar Astrīdu, un "Tilžas rūķīšu" meitenes piekrita to izgatavot. Tautisko blūzi un ņieburu sašuva un izšuva Dzidra Dulmane, bet brunčus noauda Astrīda Kraina. Valda atceras, ka patiesībā viss nemaz tik vienkārši nav gājis - kad vajadzējis izvēlēties krāsainās dzijas brunčiem , visas krāsas un raksti likušies tik skaisti, katrā kaut kas īpašs, ko labprāt redzētu savējā. Arī jostu ar Tilžas rakstu noauda Astrīda, bet skaistās zeķes ir no "Eco fabrikas".
Tautastērps bija gatavs 2014.gada aprīlī, un tad Valda arī pirmoreiz to uzvilka kādā jubilejā. Papildinot tautastērpu, 2018.gadā aušanas darbnīcā "Rūja" pie Rasas Ozoliņas tapa arī villaine. Tautastērpam trūkst tikai galvasauta.
Tagad Valdai ir savs tautastērps, ar kuru viņa lepojas un izbauda katru reizi, kad ir iespēja to uzvilkt. Mugurā tas bija arī 2020.gada Jāņos, un sajūtas bija ļoti labas. Saka, ka gribētos tērpu uzvilkt pasākumā Valsts svētkos un lai tautastērpā viņa nebūtu vienīgā.


Fotogrāfijas uzņemtas Bērzkalnes pagasta Elkšņevā, autore Ruta Cibule

Raksta ID: 1347
Atjaunināts: 14 augusts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 779
Ievietots:: 14 augusts, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 augusts, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu novada muzeja Abrenes tautastērps
b Banes Kristīnes tautastērps
b Brezinskas Daigas tautastērps
b Bukšas Lucijas tautastērps
b Bukšas Rutas tautastērps
b Buraveca Eduarda tautastērps
b Buraveca Toma tautastērps
b Buravecas Kristiānas tautastērps
b Gailumas Martas tautastērps
b Gaļinas Gruziņas tautastērps
b Grigānes-Drandes Vinetas tautastērps
b Keišas Aijas tautastērps
b Korklas Ainas tautastērps
b Krainas Astrīdas tautastērps
b Mieriņas Vēsmas tautastērps
b Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzeja Abrenes tautastērps
b Pipures Lienes tautastērps
b Slišāna Imanta tautastērps
b Sviklānes Ivetas tautastērps
b Zarembas - Krīgeres Evitas tautastērps
b Šneperes Lilitas tautastērps
b Āzes Māras tautastērps