Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zaharova Zoja

Raksta ID: 1342
Atjaunināts: 23 novembris, 2022

Mūzikas pedagoģe, vokālā ansambļa "Razdoļje" vadītāja
Dzimusi 1960.gada 27.novembrī Krievijas federācijas Kurskas pilsētā. Mācījusies tur līdz 4.klasei, pēc tam ģimene pārcēlās uz Latviju, uz Rēzekni. Mācības turpināja Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, kuru pabeidza 1981.gadā. Pēc sadales Zojai bija jādodas uz Balviem -  viņa sāka strādāt Balvu mūzikas skolā par vijoļspēles pasniedzēju. 1981.gadā vijoles klasē bija tikai pieci skolēni (2 no tiem pirmajā klasē), bet ar katru gadu to skaits pieauga. No 1982.gada Zoja četrus gadus pastrādāja par vijoļspēles skolotāju arī Viļakas mūzikas skolā un no 2009.gada līdz 2016.gadam - par mūzikas skolotāju Balvu pamatskolā. 2004.gadā Zoja Zaharova pabeidza Daugavpils universitātes Mūzikas nodaļu.
Zojas Zaharovas vadītās vijoļu klases audzēkņi ar labiem rezultātiem regulāri piedalās reģionālajos, republikas un valsts (notiek reizi četros gados) konkursos. Pirmā, kura no Balviem piedalījās šajā konkursā un ieguva 3.vietu bija Inga Varnas 1986.gadā. Tāpat valsts konkursos ir  piedalījušies vijoļnieki Aleksandra Šora, Inese Žuga, Kristers Bērziņš, Karīna Ivanova, Lāsma Vītola, Kristers Karlsons, Evelīna Pipcāne, Renāte Pavlova, Sofija Paula Timošenko, Elīza Zelča, Nadīna Magone un Elīna Samoiļenko. Liela daļa no viņiem aizgāja arī tālāk mācīties uz mūzikas vidusskolām. No 2000.gada Balvu mūzikas skolas vijoļnieki ar panākumiem piedalās konkursā "Talants Latvijai", kurš notiek 2 kārtās. Finālā tikuši gandrīz visi Zojas audzēkņi, bet vietas un Atzinības rakstus saņēmuši Inese Žuga (1.vieta), Evelīna Pipcāne (2., 3.vieta, Atzinība) un Kristers Bērziņš (3.vieta, Atzinība), Annija Anete Logina (2.vieta).
80.gadu vidū Balvu mūzikas skolā izveidojās pirmais vijoļnieku ansamblis, kuru ļoti bieži aicināja uzstāties dažādos pasākumos Kultūras namā, bibliotēkā, muzejā, skolās izlaidumos. Ansamblis 1991.gadā piedalījās pirmajā Latgales televīzijas festivālā Rēzeknē. Dažādos sastāvos piedalījās reģionālajos  un republikas konkursos.  Vairākkārt bija labākie reģionā Rēzeknē. Bija laiks, kad vijoļnieku ansamblī spēlēja pat 18 dažāda vecuma dalībnieki. No 2013.gada līdz 2017.gadam Balvu mūzikas skolas vijoļnieku ansamblis sadarbojies ar Gulbenes mūzikas skolas vijoļnieku ansambli - notikuši kopīgi koncerti Balvu un Gulbenes baznīcās, koncertējuši arī Jēkabpilī.
No 2007.gada ik pēc četriem gadiem Narvā notiek starptautiskais konkurss "Dzied un spēlē tikai puikas", kur dalību ņēmuši arī Balvu vijolnieki: Kalvis Sležis, Kristers Karlsons, Kirils Siņko, Armands Tutiņš, Daniils Petrovs.
No 2017.gada Zoja katru gadu vasarā strādā Simfoniskā orķestra un kora nometnē Raiskumā, kur piedalās bērni no visas Latvijas.
Strādājot Balvu pamatskolā, Zoja te bija izveidojusi bērnu vokālo ansambli, kurš dziedāja dziesmas krievu valodā. Ansamblis ar panākumiem piedalījās vokālās mūzikas konkursā "Balsis"un četrus gadus pēc kārtas ieguva I pakāpi (2011.-2014.gads)
1992.gadā Ainis Šaicāns uzaicināja Zoju spēlēt vijoli savā ansamblī "Leijerkastnieki". 1993.gadā ansamblis ar Šaicāna dziesmu "Dzīve, mana dzīvīte" piedalījās Mikrofona dziesmu aptaujā, ieguva sesto vietu un dziedāja  noslēguma koncertā. Zojas dalība ansamblī, savukārt, veicināja vijoļspēles popularitāti rajonā un tajā laikā ļoti daudzi bērni gribēja mācīties spēlēt tieši vijoli. Vislielākais skolēnu skaits, kuri mācījās pie Zojas bija 22 vijolnieki 1995/96.mācību gadā.
No 2000.gada Zoja dzied korī "Mirklis". Reizēm kora uzstāšanās reizēs viņa piesaista savu vijolnieku ansambli un spēlē arī pati.
2015.gadā, kad krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" gatavojās 10 gadu jubilejas koncertam, Zoju palūdza salikt dziesmas pa balsīm un padziedāt ar sievām. Tā kopš 2015.gada viņa ir ansambļa vadītāja. Zoja ansamblim sāka izvēlēties sarežģītākas dziesmas, arī trīsbalsīgas un četrbalsīgas, un repertuārs kļuva interesantāks.
2010.gadā un 2022.gadā Zojai Zaharovai piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z.Zaharovas personīgā arhīva:Zoja (1982); ar vijolnieku ansambli (1996); ar vijoļklases audzēkņiem pēc koncerta vecākiem (2019); ar saviem audzēkņiem piedaloties konkursā Daugavpilī (2020) un Ludzā (2020); ar skolotāju Ritu Kočerovu un audzēkni Sofiju Paulu Timošenko pēc konkursa (2020); ar ansambli "Leijerkastnieki" Baltinavā festivālā "Osvalds" un Latgales televīzijas mūzikas festivālā (1997); ar kori "Mirklis" Pečoros un Dziesmu svētkos Rīgā; ar Balvu KAC kolektīvu vadītājiem; ar ansambli "Razdoļje"

Raksta ID: 1342
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 7
Skatījumi:: 501
Ievietots:: 11 jūnijs, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna