Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lazdiņa Ilga

Raksta ID: 1338
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2020

Audēja un maizes cepēja
Dzimusi 1968.gada 11.decembrī Gaigalavas pagastā. 1975.gadā mācības uzsākusi Krišjāņu pamatskolā un tālāk turpinājusi mācīties Bērzpils vidusskolā, kuru beigusi 1986.gadā. No 1998.gada līdz 2002.gadam strādājusi Krišjāņu pagasta padomē par sekretāri.  No 2002.gada līdz 2004. gadam Balvu rajona padomē - kancelejas speciāliste. No 2004.gada strādā Bērzpils  pagasta pārvaldē lietvedes amatā.
Aušanas prasmes pamatus   Ilgai bērnībā jau ierādīja babiņa Anna Akule un radiniece - audēja Aldona Gribovska, bet nopietnāk aušanai pievērsusies darbojoties Bērzpils pagasta audēju pulciņā, ko vadīja Irēna Kindzule. Kad Irēna 2018.gadā aizgāja mūžības dārzos, kādu laiku aušanas pulciņš palika bez vadītāja, līdz  2019.gadā  Ilga uzņēmās  šo amatu.
Pulciņa vadītājai  Ilgai ir daudz ieceru - aust nelielus skaistus grīdas celiņus, kas kalpos kā reprezentatīvi  pagasta suvenīri, krāsainus galda komplektus un solu pārklājus, ko izmantotu kā vizuālo noformējumu, uzņemot tūristus un pasniedzot tiem pusdienas brīvā dabā.
Ilga ne tikai   kopā ar sievām auž skaistus grīdas celiņus, bet  ir apguvusi prasmi  cept garšīgu rudzu maizi. Jau agrā jaunībā maizes cepšanas māku Ilgai  ierādījusi  tante Lidija Gabranova, tomēr  pastāvīgi maizi sākusi cept tikai Bērzpilī, jo vīra mājās  Vecpils ciema ‘’Lazdupītēs’’  bijusi  maizes krāsns. Par pirmo maizes cepienu vīratēvs Jānis gan mazliet bažījies – vai sanāks kārtīga maize, bet māka jau veidojas darbojoties, un Ilga ar lepnumu savu rudzu maizīti var likt galdā uzņemot viesus un  tūristu grupas. Viņas ceptā rudzu maizīte sanāk ļoti garšīga, un maizīte tiek cepta arī uz pasūtījuma.
 Ilgas rudzu maizīte celta galdā Balvu novada kultūras darbinieku  izbraukuma seminārā Bērzpilī, cienājot  viesmākslinieku kolektīvus, uzņemot pagastā viesus un tūristu grupas, Bēržu Sv.Annas Romas katoļu draudzes svētkos. Arī Balvu novada svētkos -  Bērzpils pagasta amatnieku sētā -svētku apmeklētājiem maizīte ļoti garšoja.
Ilga Lazdiņa ir arī  aktīvi iesaistījusies pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Dejo deju kopā ‘’Asjate’’. Darbojas sieviešu biedrībā ‘’Dzērvenīte’’ - ir vairāku projektu autore un  kopā ar projekta vadītāju Birutu Bogdani realizē tos dzīvē, padarot Bērzpils pagasta vidi sakoptāku un skaistāku. Ir Bēržu draudzes valdes locekle un kopā ar draudzes locekļiem piedalās Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas uzturēšanas un  sakopšanas darbos. 2017.gadā Bērzpils pagasta pārvaldes organizētāja konkursā ‘’Gada cilvēks 2017’’ Ilgai un Mārim Lazdiņiem tika pasniegts Pateicības raksts par sabiedriski aktīvu darbu tūrisma nozares attīstībā un brīvprātīgo darbu Bēržu pagastā un draudzē.
Ilga ģimenē ir izaudzinājusi meitu, ir vecmāmiņa divām mazmeitiņām.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Birutas Bogdanes foto arhīva: Ilga Lazdiņa "Gada cilvēks 2017" godināšanas pasākumā (2017); Bērzpils audēju darbnīcā; ar krāsainu grīdas celiņu (2020); ar vīru Māri atpūtas vietā Ičas krastos, sagaidot Balvu, Rēzeknes, Madonas TIC pārstāvjus un tūrisma produktu un pakalpojumu sniedzējus (2017)

Raksta ID: 1338
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1655
Ievietots:: 15 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Maizes cepēji


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna