Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Grupa "AMMA"

Raksta ID: 1337
Atjaunināts: 14 decembris, 2023

2015. gadā  četras Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dāmas , lai daudzveidotu sava pagasta koncertu programmu, sāka četratā muzicēt.  Anita Kampernova un Maruta Ločmele  muzicēja ar akordeonu, Anita Pakalnīte  spēlēja garmošku, bet otra Maruta Ločmele - bungas. Pasākumu apmeklētājiem dāmu muzicēšana iepatikās un skatītāju labās atsauksmes ātri aizceļoja arī tālāk par pagastu. Dāmas sāka muzicēt arī citviet novadā un ārpus tā. Arī pašam radās interese un degsme apgūt  daudzveidīgāku un sarežģītāku repertuāru. Laika gaitā muzikantes savu kolektīvu nosauca „AMMA” – iekļaujot tajā savu vārdu pirmos burtus - Anita, Maruta, Maruta, Anita. 2018. gadā Anitas Kampernovas vietā muzicēšanu uzsāka Aija Keiša, bet nosaukumu tas neietekmēja.
Dāmas savu repertuāru, kas sākumā bija tautas dziesmas un Ziemeļlatgales etnogrāfiskās dziesmas, ir papildinājušas ar latviešu komponistu zināmām un mazāk zināmām melodijām, ar šlāgerdziesmām, spēlē arī  80. gadu populārās krievu komponistu dziesmas un tā laika angļu, baltkrievu dziesmas.  Ar Aijas ienākšanu kolektīvā, dāmas sākušas arī dziedāt.
‘’AMMAs” muzikantes ir klāt ne tikai koncertos, bet arī muzicē sagaidot ekskursantu grupas, kas ierodas Briežuciema Tematiskā ciema punktos, spēlē tirdziņos, muzikantu saietos, arī tematiskos deju vakaros, kāzās, jubilejās  un večerinkās visā Latvijā. Viņas katrai uzstāšanās reizei piedomā  par atbilstošiem tērpiem,  repertuāru, muzicē ar azartu.  Kolektīvam piemīt īpašs šarms, tāpēc tiek aicinātas uz daudziem pasākumiem.
Repertuārs ir papildinājies ar dažādām melodijām, bet nav aizmirstas arī tautas melodijas, tradicionālā muzicēšana. ‘’AMMA’’ ir viena no Balvu novada un Briežuciema pagasta atpazīstamības zīmēm.  Kolektīvs  2020.gadā bija  nominantu vidū Balvu novada Gada balvai kultūrā ‘’Mūsu lepnums 2019’’, bet jau 2023.gadā Briežuciema tautas nama dāmu muzikālā apvienība "AMMA" svinīgajā apbalvošanas pasākumā "Mūsu lepnums" saņēma balvu nominācijā "Gada amatiermākslas kolektīvs".


Foto no Z.Mežales foto arhīva: 5.foto - AMMA kopā ar Briežuciema pagasta pārvaldes vadītāju Anastasiju Gabrāni un Tautas nama vadītāju Zitu Mežali "Mūsu lepnuma" pasākumā (2020)

Raksta ID: 1337
Atjaunināts: 14 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1094
Ievietots:: 14 aprīlis, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"