Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”

Raksta ID: 133
Atjaunināts: 19 decembris, 2023

Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” dibināts 1985. gadā. Tā pirmā vadītāja bijusi Viļakas vidusskolas skolotāja Lūcija Bondare, kad sanāca kopā Ilziņu ciema sievas Tekla un Mihalina Šaicānes, Anna Dubkeviča, Helēna Medne, un sāka dziedāt sava novada tautasdziesmas. Drīz vien dalībnieču skaits auga. Kad Lūcija Bondare 1996.gadā pārcēlās uz dzīvi Tukumā, ansambļa vadītājas pienākumus uzņēmās Albīna Veina. Ja iepriekš kolektīvs uzstājās kā Viļakas etnogrāfiskais ansamblis, tad tagad ansambļa dalībnieces vienojās, ka viņām būs arī nosaukums - "Abrenīte". Kāpēc „Abrenīte”? Tāpēc, ka ansambļa dalībnieču likteņi cieši saistīti ar Abrenes vārdu. Daļa no viņām dzimušas, augušas, strādājušas Abrenes apriņķī, kura centrs piecdesmitajos gados bija Viļaka. 2018.-2019.gadā ansambļa vadītāja ir Marija Voika, tagad _ Silvija Kupriša.

Savu repertuāru „Abrenītes” dalībnieces veidojušas no Abrenes novada dziesmām, dziedot novada balsos (garajā balsā, pusbalsā u.c.) tā, kā dziedāja viņu mātes, tēvi, vecāsmātes. Apzinātas dziedāmās dziesmas katram dzīves gadījumam (talkās, kāzās, svētkos un citos godos). Ansamblī dziedājušas vai dzied teicējas Anna Prancāne, Helēna Medne (mirusi), Marija Štotaka, savukārt, sākuma gados kā teicēja ansamblī piedalījusies arī Marija Golubova.

2000.gada jūnijā tika iesvētīts ansambļa karogs

Ansamblis dziedājis Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Rīgā, arī ārzemēs - Bulgārijā, Krievijā, Somijā. Piedalījies visos folkloras festivālos ”Baltica”, Lielajos dziedāšanas svētkos, Dziesmu un deju svētkos.

1997. gadā "Abrenīte" atsāka maija dziedājumus pie krusta Viļakas baznīcas dārzā, dzied aizlūgumus par mirušajiem -„saļmas” (psalmus), kopj gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas, piedalās starptautiskajos masku karnevālos.

2001. gadā izdota audiokasete ”Kolnā kopu es dzīdot”, kurā ieskaņotas 27 Viļakas novadam raksturīgas tautasdziesmas. 2001.gada 13.jūlijā tika noorganizēta Viļakas novada senās tradīcijas pētīšana un atdzīvināšana reālā lauku sētas vidē Meiravas ciemā. Iegūts arī video materiāls „Mēslu talka Meiravā”. Lai iepazītu Latgales tradicionālo katolisko mūziku un dokumentētu dziedājumus pie krustiem un baznīcās, 2009.gada jūnijā pie „Abrenītes” sievām bija ieradies Latvijas radio kora mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava.  Dziedājumi Viļakas Romas katoļu baznīcā tika ierakstīti DVD

Ansamblis sadarbojas ar skolām un ir izaudzinājis jaunākās paaudzes dziedātājas. „Abrenītes” sievas tērpjas Abrenes novada baltajos tautastērpos.

Viļakas etnogrāfiskajā ansamblī "Abrenīte" ir dziedājušas vai dzied: Lūcija Bondare, Albīna Veina, Tekla Šaicāne, Mihalina Šaicāne, Anna Dubkeviča, Helēna Medne, Virginija Kozlovska, Stefānija Brokāne, Anna Prancāne, Marija Štotaka, Lūcija Pužule, Vija Circāne, Marta Dortāne, Veneranda Dortāne, Annele Kokoreviča, Lucija Šaicāne, Anna Aleksāne, Antija Bondareva, Aija Šmiukše, Tamāra Krilova, Teresija Medne, Anna Strupka, Franciska Rundzāne, Marija Vaselāne, Genovefa Krapāne, Virgīnija Kozlovska, Anita Golovina, Lidija Šaicāne, Anna Strupka, Valentīna Strupka. 2020.gadā ansamblī dziedāja Teresija Medne, Veneranda Dortāne, Marta Dortāne, Lidija Šaicāne, Irēna Zaremba, Marija Voika, Ināra Andrejeva, Regīna Brokāne, Silvija Kupriša, Inta Adamova.

2023. gadā ar ansamblis ar koncertprogrammu piedalījās Balvu novada svētkos, XVIII Latgales novada senioru dziesmu un deju festivālā Rugājos, Vispārējo Latviešu Dziesmu un Deju svētku folkloras dienā un sadziedāšanās pasākumā pie Brīvības pieminekļa Rīgā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

    


Foto no A. Veinas personīgā arhīva: etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” ar karogu (2008);  etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” kopā ar folkloristu Andreju Krūmiņu;  Maija dziedājumi pie lielā krusta baznīcas dārzā 2009.gada 17.maijā, folkloras festivālā "Baltica 2012"; folkloras festivāla "Baltica 2015" ieskaņas koncertā Upītē (R.Cibules foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; pie Brīvības pieminekļa (2023)

Video: LRT uzņemtais video par "Abrenīti", sakarā ar VKKF mūža stipendijas piešķiršanu ansambļa vadītājai A.Veinai; Maija dziedājumi Viļakas Romas katoļu baznīcā (darba grupa: režisors U.Brikmanis, komponists J.Nīmanis, Latvijas Radio kora mākslinieciskais vad. S.Kļava un kora projektu vad. E.Karaseva)

Raksta ID: 133
Atjaunināts: 19 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 3624
Ievietots:: 28 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"