Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ripa Arvīds

Raksta ID: 1320
Atjaunināts: 27 februāris, 2020

Fotogrāfs
Dzimis 1901.gada 2.septembrī Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagastā. Kad un kā nonācis Balvos nav zināms. Pēc fotogrāfa Jūlija Egles brāļa Otto mazdēla atmiņām - iespējams Arvīds Ripa fotogrāfa amatu pārņēmis no Alvīnes Egles 20.gadu sākumā, kad Jūlijs aizbrauca uz Krieviju, un viņa vairs negribēja uzturēt ateljē. Ripas un Egles bija kaimiņi - dzīvoja vienā mājā, tikai ieejas bija no dažādām ielām pretējās kvartāla pusēs. Pēc 1941.gada tautas skaitīšanas datiem,  kā fotogrāfs viņš Balvos pierakstīts Bērzpils ielā 14 1935.gada 20.maijā.
1937.gadā apprecējies ar Īdu Žagari (dzimusi 1909.gada 14.februārī Balvu pagastā - mirusi 1988.gada decembrī). Sākumā viņi dzīvoja Bērzpils ielā 14, kas piederēja V.Žakertam,  bet pēdējos gadus dzīvoja privātmājā Tautas ielā 6. Mājās bija arī fotodarbnīca. Viņš skaitījās cunftes fotogrāfs.

Kad 1937.gada novembrī Balvos notika pirmās Jaunlatgales apriņķa amatnieku biedrības dibināšanas sapulce, A.Ripu ievēlāja par Latvijas Amatniecības kameras locekli
Sievai Īdai Ripai Balvos bija savs manufaktūras veikals "Turības" veikala 2.stāvā, kur tirgoja audumus. Turpat veikalā sievas sanāca tādā kā pulciņā un nodarbojās ar rokdarbiem. Ripu mājā ilgu laiku bija liela sienas sega ar krustdūriena izšuvumu.
Ģimenē izaudzināti divi dēli - Ivars (dzim.1940.gada 6.martā - miris 1988.gada decembrī) un Māris (dzim.1943.gada 28.jūlijā - miris 1976.gada 29.sept.). Vecākais dēls bijis ļoti muzikāls - spēlējis orķestrī, bieži aicinājuši spēlēt deju pasākumos.
Ripu ģimene bija labos draugos ar mācītāja Kristapa Freimaņa ģimeni un daktera Cunska ģimeni. Abi Ripas  dziedāja luterāņu baznīcas korī, kur mācītāja sieva Herta Freimane spēlēja ērģeles
Arvīds Ripa kā vienīgais no mūsu puses pieminēts grāmatā "Latvijas fotomāksla: vēsture un mūsdienas", kur fotovēsturnieki un kritiķi apcer latviešu fotogrāfijas un fotomākslas attīstību no aizsākumiem 19. gs. līdz 1985.gadam, kad grāmata iznākusi.
Miris 1964.gada 2.martā un apglabāts Balvu luterāņu kapsētā.

   


Foto no Novadpētniecības fonda: Arvīds Ripa; viņa foto zīmogi; jaunieši pie Balvu pareizticīgās baznīcas (A.Ripas foto)

Raksta ID: 1320
Atjaunināts: 27 februāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 625
Ievietots:: 26 februāris, 2020 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 februāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Gabrāns Antons
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Mediniece Daina
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāne Dace
b Teilāns Kaspars
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Ziemelis Jānis
b Šmite Anita