Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Castrova Maruta

Raksta ID: 1314
Atjaunināts: 18 decembris, 2023

Kultūras un izglītības darbiniece, sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1959.gada 5.oktobrī Gulbenes rajona Stāmerienā, bet ģimene drīz pārcēlās uz Balviem. Mācījusies Balvu 1.vidusskolā, kuru absolvēja 1978.gadā. Uzreiz pēc skolas uzsākusi darba gaitas Bērzkalnes tautas namā, tad kādu laiku strādājusi padomju saimniecības "Balvi" kultūras namā Kubulos, līdz 1988.gadā Marutu pārcēla uz Balvu Kultūras namu. Vienlaikus Maruta mācās un 1981.gadā beidz Kultūras darbinieku tehnikumu, 1991.gadā - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot  svētku režisora - organizatora kvalifikāciju. No 1993.gada līdz 1998.gadam viņa bija Balvu Kultūras nama direktore.
1999.gadā pie Balvu Amatniecības vidusskolas dibinās Pieaugušo izglītības centrs, kur aicina  strādāt arī Marutu. Ar 2001.gada 1.oktobri Balvu novada pašvaldība izveido Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru un Marutu Castrovu ieceļ par vadītāju. Tā paspārnē darbojās Daugavpils universitātes, Rīgas Informāciju sistēmu menedžmenta augstskolas, Finanšu un grāmatvedības koledžas, P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas, Kultūras koledžas mācību grupas, kurās var iegūt pirmā un otrā līmeņa augstāko izglītību. Maruta ir šo mācību iestāžu Balvu filiāles koordinatore. Arī pati izmanto centra piedāvāto iespēju - iegūt izglītību uz vietas Balvos, un 2006.gadā iegūst Daugavpils universitātes profesionālā maģistra grādu valsts pārvaldē, 2008.gadā - maģistra grādu sabiedrības pārvaldē ar iestāžu vadītāja kvalifikāciju.
Savukārt, no 2014.gada Maruta ir Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniece pieaugušo izglītības jomā. Lai varētu strādāt par lektori, viņa 2015.gadā iegūst Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sertifikātu pedagoģijā ar tiesībām veikt pedagoģisko darbu, un 2016.gadā - apliecību ar tiesībām veikt mentora darbu. Izstrādājusi un vadījusi virkni studiju kursu - Projektu plānošana un pieteikumu rakstīšana, Lietišķā saskarsme un etiķetes īpatnības, Saskarsmes māksla, Prāta vētra - Brainstorming, Publiskā runa u.c.
Lai vairāk varētu atbalstīt iedzīvotāju intereses, 2009.gadā Maruta Castrova nodibina biedrību "Ritineitis". Ir tā dibinātāja un vadītāja. Biedrības pamatnodarbošanās ir pieaugušo izglītība, kursi, dažādu pasākumu un svētku organizēšana, projektu rakstīšana, sociālā joma un labdarība. 2014.gada 21.okrobrī biedrība nodibināja mācību centru "Azote", kur apliecības saņēmuši jau vairāk kā tūkstotis klientu. Pašlaik te lielākais darbs norit pie ESF projektiem saistībā ar bezdarbniekiem
Kopš 1972.gada Maruta darbojas Balvu tautas teātrī, no 1999.gada ir sabiedriskās organizācijas „Balvu Teātris” valdes locekle. Pirmā loma teātrī bija trīspadsmit gados, kad viņa izrādē "Sniega karaliene" tēloja Vārnu Klāru. Tālāk jau sekojušas galvenās lomas izrādēs "Vaidelote", "Lācis", "Krauklītis", "No saldenās pudeles", "Astoņas mīlošas sievietes", "Naktssargs un veļasmazgātāja", "Sirds nav akmens".  Arī pati Maruta ir iestudējusi  vairākas izrādes, viena no spilgtākajām bija "Brēmenes muzikanti". No 1994.gada līdz 1999.gadam Balvu Kultūras namā viņa vada bērnu un jauniešu drāmas studiju "Rūķi", ar kuru veido nelielus uzvedumus ("Ziemassvētki rūķu zemē").  Maruta ir visu teātra festivālu "Ķiršu dārzs" režisore, Vislatvijas amatierteātru salidojuma Balvos (2010) režisore.

Tāpat Maruta ir bijusi režisore daudziem lieliem pasākumiem gan Balvos, gan citur. Veidojusi pilsētas svētkus Dobelē un Bauskā, bijusi režisora asistente Dziesmu un deju svētkos Rīgā un folkloras svētkos "Baltica". Maruta organizēja Latgales un Vidzemes pūtēju orķestru svētkus, Latgales Dziesmu svētkus, Vislatvijas dziedošo ģimeņu konkursu "Spiets", 18.Lauku sporta spēles Balvos, akciju "Dzirnavnieku svētki", kopā ar Kultūras fonda Balvu kopu akciju "Mana Muiža", profesionālo skolu audzēkņu svētkus "Vārdi un darbi, kas vieno", "Muižnieku turnīrus". Maruta ieviesa Ielu svētkus Balvos (notika Partizānu, Brīvības, Bērzpils un Vidzemes ielu svētki), Pagalmu svētkus bērniem augusta pēdējā sestdienā, Netradicionālās modes skates, Pirts svētkus. Viņa arī pirts meistariem Balvos noorganizēja Pirts skolu, ir beigusi arī Dziedniecības akadēmiju. No 2015.gada katru vasaru uz Balvu ezera augusta mēnesī notiek koncerts "Mūzika saulrietam".

Dzīvo Kubulu pagasta "Strautēnos". Izaudzināti trīs bērni: Gatis, Dārta, Kristofers

Maruta Castrova par darbu saņēmusi daudzus Balvu pilsētas domes Atzinības un Pateicības rakstus, arī Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības Pateicību par ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā Latvijā un aktīvu līdzdalību LPLA darbā (2006), Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes Atzinības rakstu par ieguldīto darbu mūžizglītības attīstībā Latgales reģionā (2008). 2019.gadā biedrības "Ritineitis" un pieaugušo neformālās izglītības centra "Azote" vadītāja Maruta Castrova apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu

2021.gada nogalē Balvu novada domes ārkārtas sēdē Marutu Castrovu ievēlēja par Balvu pilsētas pārvaldes vadītāju.

 

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Castrovas foto arhīva: Maruta (2018); teātra izrādēs "Lācis" (2004) un "Apsolītā zeme" (2014)

Raksta ID: 1314
Atjaunināts: 18 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 540
Ievietots:: 26 oktobris, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna