Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ziemelis Jānis

Raksta ID: 1307
Atjaunināts: 12 jūnijs, 2019

Fotogrāfs
Jānis Augusts Ziemelis  dzimis 1892.gada 30. jūlijā (pēc vecā stila). Ģimene dzīvoja Jēkabpils apriņķa Jaunjelgavas pilsētā, bet viņa dzimšanas apliecība reģistrēta Aizkraukles evanģēliski luteriskajā draudzē. Pēc pagasta skolas beigšanas Jānis uzsāka mācības Rīgas amatniecības skolā - ieguva divas specialitātes – fotogrāfs un sarkankoka mēbeļu meistars. 1919.gadā viņš tika ieskaitīts  6.Rīgas kājinieku pulkā un kā kareivis 14. jūnijā Madonas kara apriņķī iesaukts aktīvajā dienestā. Dienējis periodiski. Saskaņā ar 1922.gada pavēli ieskaitīts rezervē – zemessargos
1928.gadā J. Ziemelis Tilžā atvēra foto darbnīcu kā patstāvīgu uzņēmumu. 1929.gada jūnijā, saskaņā ar pirkšanas – pārdošanas līgumu J. Ziemelis ieguva īpašuma tiesības Tilžas pagasta Brīvības ielā 18, kur vēl tagad saglabājusies aka un vecās ābeles ataudze. Īpašumā tiek veikti lieli pārbūves darbi un uzbūvēts speciāls paviljons foto darba veikšanai.
Trīsdesmito gadu sākumā Jānis nodibina ģimeni, apprec zemnieka meitu Domeniku Iļjanovu no Tilžas pagasta “Raicenes” (dažos dokumentos viņai cits vārds Jevdokija, vēlākos gados pasē latviskots vārds – Daina). 30.gadu beigās ģimenē jau ir četri bērni: Pēteris, Velta, Jānis, Ivāra, kuri kristīti Kokorevas ev. luteriskajā baznīcā. Mājsaimniecību vada sieva Domenika, palīdzēdama arī uzņēmuma pilnveidošanā.
1939.gadā, saskaņā ar amatniecības aizsardzības likumu, Jānim Ziemelim Latvijas amatniecības kamera izsniedz amatnieka karti, kas apliecina, ka var darboties patstāvīgi fotogrāfa amatā, ko arī turpmāk veic.
No 1940. gada foto darbnīca darbojas Balvu Abrenes amatnieku biedrībā. Mainoties politiskām varām, 1944. gada pavasarī īpašums tika nodedzināts un ģimene pārcēlās uz dzīvi Tilžas pagasta “Grantiņu” mājās. Domenika Ziemele pašmācības ceļā un kontaktējoties ar Tilžas ambulances ārstu - Cilinska kungu, bija iecienīta dzemdību pieņēmēja.
Vecākā dēla skolotāja iespaidā 1945. gadā Ziemeļi pārcēlās uz dzīvi Apes pilsētā. Tad atkal atgriezās Tilžā un iesāka mājas būvniecību, bet materiālu apstākļu dēļ to apturēja. 50.gadu nogalē Ziemeļu ģimene pārcēlās uz dzīvi Gulbenes rajona Sinolē, kur jaunākā meita Ivāra bija  nodibinājusi ģimeni, un palīdz mazbērnu aprūpē. Vēlāk Jānis un Domenika pārceļas uz dzīvi pie bērniem Ķekavā “Zītaru” mājās.
Jānis Ziemelis mira 1970.gada aprīlī, bet Domenika - 1992.gada aprīlī. Viņu atdusas vieta ir Doles – Ķekavas ev. luteriskās draudzes kapsēta.
Ziemeļa meita Ivāra Dzidrīte ar pseidonīmu Lība Grieze sarakstījusi triloģiju “No ievziediem līdz Mārtiņiem” (divas grāmatas), bet mazmeita Rasma Kulamova saraksta pa kādai dziesmai. Pazīstamākā ir dziesma "Olūteņam" ar E.Kalvānes dzeju, ko Dziedošo ģimeņu šovā izpildīja Tihovsku ģimene.

                                                                                                                         / Informācija sagatavota pēc mazmeitas R.Kulamovas materiāliem/

  


Foto no R.Kulamovas foto arhīva: Jānis Augusts Ziemelis; viņa sieva Domenika; ar meitu Ivāru Dzidrīti (šaha galds bija viņas tēva diplomēta galdnieka Jāņa Ziemeļa roku darbs); ar ģimeni: dēlu Jāni, meitām Veltu un Ivāru Dzidrīti un sievu Domeniku (1952); savā paviljonā Tilžā (30.gados)

Raksta ID: 1307
Atjaunināts: 12 jūnijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 184
Ievietots:: 11 jūnijs, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 jūnijs, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Bērziņš Aldis
b Gabrāns Antons
b Kravalis Pēteris
b Kronītis Ainis
b Ločmelis Andris
b Mediniece Daina
b Pličs Igors
b Priedeslaipa Roberts
b Ripa Arvīds
b Spravniks Edvards
b Students Jānis
b Teilāne Dace
b Teilāns Kaspars
b Tihomirovs Jānis
b Trešutins Igors
b Verne Ingrīda
b Villere Olga
b Voronova Vanda
b Šmite Anita