Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pakalnīte Anita

Raksta ID: 1305
Atjaunināts: 21 septembris, 2023

Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona Kvašņevas ciema padomes Pūšļevas ciemā. Bērnībā ģimene pārcēlusies uz dzīvi Valkas rajona Jērcienu ciemā, bet, kad Anita mācījusies 7. klasē, atgriezušies Briežuciemā. Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā. Pēc tam mācības turpināja Rēzeknes Mūzikas skolā
Dažus gadus Anita tika pastrādājusi Lazdulejas pagasta kultūras namā. 1978.gadā sākusi vadīt vokālo ansambli Briežuciema tautas namā. No 1982. gada līdz  2015. gadam Anita Pakalnīte strādāja Briežuciema pamatskolā par sporta un mūzikas skolotāju. Skolā vadījusi vokālos ansambļus. No 2010. gada vada tautas nama dziedāšanas pulciņu, kura sastāvā muzicē arī tautas muzikantu grupa ‘’AMMA” (divas Anitas un divas Marutas )
Anita piedalās līnijdeju grupā "Optimistes", spēlē dramatiskajā kolektīvā, dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. No 2007.gada vada Briežuciema jauniešu folkloras kopu "Soldanī". Anitas vadītā folkloras kopa dzied ne tikai koncertos, bet arī spēlē mūzikas instrumentus  dažādos pasākumos, deju vakaros, nometnēs, vada etnogrāfisko deju un rotaļu meistardarbnīcas, ir viens no pagasta tematiskā ciema punktiem. Uzņemot ārzemju ciemiņus, ‘’Soldanī” ir tie, kuri viņus sagaida un pavada ar savām skanīgajām melodijām.
Briežuciema tautas nama vadītāja Zita Mežale uzskata, ka Anita ir pagasta muzikālā dvēsele, kura saliek pa balsīm un ritmiem visus pagastā organizētos pasākumus. "Priecājamies par Anitas aktrises talantu un dejotājas azartu. Ne katrs spēj vienā pasākumā vadīt savu kolektīvu līdzi muzicējot, bet vēl dejot un teātri spēlēt. Kad pietrūkst ideju, jāpajautā Anita, viņa ar savu radošo domu vienmēr nāks talkā, dalīsies un palīdzēs. Anita arī labi zīmē, izteiksmīgi runā dzeju, spēlē akordeonu, garmošku, klavieres, ģitāru".
Anita Pakalnīte gan kā folkloras kopas vadītāja, gan kā etnogrāfiskā ansambļa dalībniece piedalījusies visos Latvijā notikušajos folkloras festivālos "Baltica", ar kolektīviem būts arī Dziesmu svētkos un koncertēts visās Latvijas malās,  arī Balkrievijā un  Lietuvā.
2016. gadā Anita saņēmusi Gada balvu kultūrā ‘’Mūsu lepnums’’ par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tradīciju iedzīvināšanu, bet 2017. gadā viņas vadītā folkloras kopa ieguvusi jauniešu gada balvu.
Anita ar vīru Aleksandru izaudzinājuši piecus bērnus, ir vecvecāki divpadsmit mazbērniem. Pakalnīšu ģimene aktīvi piedalās pagasta sporta svētkos, gatavo maskas karnevāliem, atbalsta pagasta un novada dzīvi.

        

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z.Mežales foto arhīva: Anita Pakalnīte; dziedot un spēlējot ansamblī AMMA; kopā ar Briežuciema etnogrāfisko ansambli "Baltica 2017"; uzstājoties pasākumā; saņemot Jauniešu gada balvu (2017); ar vīru karnevālā; ar jauniešu folkloras grupas dalībniekiem Turaidā

Raksta ID: 1305
Atjaunināts: 21 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 151
Ievietots:: 10 jūnijs, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2023 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna