Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Beļausku senkapi

Raksta ID: 13
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atrodas Bērzpils pagasta Beļausku ciemā pie bijušās Beļausku fermas. Pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā, kad sāka būvēt šo fermu, tika uzrakti cilvēku kauli. Senlietas nav atrastas. Kalniņš ar buldozeru tika nostumts tālāk, kur sākas mežs. A-R virzienā ir neliels kalniņš ap 50m garš un 30 m plats. Pašā kalniņā gan kauli nav atrasti, vismaz ziņu par to trūkst.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/


Foto - J.Urtāns (1978)


Raksta ID: 13
Atjaunināts: 18 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1980
Ievietots:: 02 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 18 decembris, 2007 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizelkšņu senkapi (Kara kapi)
b Aizezeres senkapi
b Aizstirnes senkapi
b Alotāju kalns
b Baznīcas vieta - kulta vieta
b Bonifacovas senkapi
b Brontu viduslaiku kapsēta
b Bērzīnes pilskalns
b Cepures kalns
b Cirnavas senkapi
b Daņilovkas senkapi
b Derdziņu senkapi (kara kapi)
b Domopoles senkapi - kara kapi
b Donikavas senkapi (kara kapi)
b Dzilnaskalna senkapi
b Dzirnavsalas apmetne
b Ezersalas senkapi
b Golvaru viduslaiku kapsēta
b Gribkovas senkapi
b IČAS apmetne
b Kangaru senkapi (Augsnas kalniņš)
b Kapūnes senkapi
b Karaļa kaps -senkapi
b Kauguru kalns - pilskalns
b Kačupes senkapi (Bābu kalns)
b Keišu senkapi
b Kozlovas senkapi (Akmeņu krasts)
b Krišjāņu senkapi (kara kapi)
b Kubulu senkapi
b Lagažas apmetne
b Lavošnieku senkapi
b Lašku senkapi (Zviedru kapi)
b Lieparu senkapi
b Loginu senkapi
b Lukstenieku senkapi (kara kapi)
b Lācupes viduslaiku kapsēta (kara kapi)
b Mastarīgas senkapi (kara kapi)
b Mašķu senkapi (kara kapi)
b Medņu senkapi
b Melnolīdumu senkapi (kara kapi)
b Miezāju senkapi (kara kapi)
b Mistra kalns
b Osas apmetne
b Piestiņas apmetne
b Pilskalns
b Puncuļevas pilskalns
b Raču Raganu kalns
b Rijnieku senkapi
b Salas senkapi (Mēra kapi)
b Skandīnes senkapi
b Slaveitu senkapi
b Slotukalna senkapi (kara kapi)
b Upesgala apmetne
b Varenes kalns - senkapi
b Viļakas senkapi
b Čušļu senkapi (kara kapi)
b Ķeibenieku senkapi (kara kapi)