Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brīvības iela 67

Raksta ID: 1293
Atjaunināts: 05 februāris, 2019
Balvu rajona Patērētāju biedrības valdes kantoris, mēbeļu veikals

Brīvības iela 67 2018.gada maijā - foto no Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības fonda

Marija Bite savās atmiņās raksta, ka no 1966.gada Balvu rajona Patērētāju biedrības valdes kantoris atradās ēkā Brīvības 67. Kam pievienojas arī M.Višņeva, kas atceras, ka “kantoris atradās ēkas Brīvības 67 2.stāvā, savukārt pirmajā – mēbeļu veikals.”

Rajona Patērētāju biedrības vadītāji: Malvīna Višņeva (1968-?), Fjodors Rutko (1971?-1980), Marija Bite (1980-1992), Ināra Dundure (1992-?).

Malvīna Višņeva (Patērētāju biedrībā strādā no 1968. līdz 1993.gadam) atceras, ka “1968.gadā mani ievēlēja par Balvu patērētāju biedrības priekšsēdētāju. Darba bija ļoti daudz. Aktīvi piedalījāmies arī pilsētas atjaunošanas darbos. Vācām būvgružus. Pēc 1944.gada praktiski visas pilsētas ēkas bija nodegušas līdz ar pamatiem. Palikušas vien ēkas Brīvības 62 un Partizānu 6. Tirdzniecības darbinieki piedalījās arī ēkas Bērzpils 11/13 (mājas pretī “Latvijas Pastam”), Ezera ielā 5A (tagad te būvmateriālu veikals “Ozolmājas” agrāk te atradies 1. Balvu maizes kombināts) celtniecības darbos.
Atceros, ka līdz 60.gadiem visiem bijusi tikai viena brīvdiena – svētdiena. Pēc tam piešķīruši brīvas divas dienas – sestdienu un svētdienu.
1968.gadā priecīga ziņa – ar tirdzniecības teicamnieka nozīmīti tiek apbalvota Malvīna Višņeva, kas jau 12 gadus strādā kā grāmatvede. (Vaduguns, Nr.89, 1968, 27.jūl.) Savās atmiņās viņa raksta, ka: “mācījos Rīgas korporatīvajā tehnikumā, pēc diviem gadiem, 1956.gadā, to absolvēju, iegūstot grāmatvedes specialitāti, 1956.gada 16.jūnijā (aprīlī?) sāku strādāt par vecākās grāmatvedes vietnieci Balvu rajona patērētāju biedrībā.”

1975.gadā Balvu rajona patērētāju biedrībā notiek reorganizācija. M.Višņeva zina stāstīt, ka izveido:
1. Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecības apvienību (tās pakļautībā visi lauku veikali, pilsētā - pārtikas preču veikali). Līdz 1980.gadam esmu Ikdienas pieprasījuma preču tirdzniecības apvienības Balvu nodaļas vadītāja. Alga 100 rubļi mēnesī. Tad šai amatā stājas Rita Bērziņa, vēlāk Ludmila Kerģe, tad Jānis Trupovnieks. 1980.gadā aprīlī paju biedru sapulcē mani ievēl par Revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Alga nu jau 160 lati. 1993.gada 30.decembrī beidzu savas darba gaitas.
2. Rūpniecības preču tirdzniecības apvienību (tās pakļautībā universālveikals Balvos, veikali Rugājos, Viļakā, Baltinavā, Tilžā);
3. Sabiedriskās ēdināšanas apvienība (tās pakļautībā ēdnīca un restorāns Balvos, ēdnīcas Rugājos, Tilžā u.c.);
4. Sagādes kantori.”

1979.gada laikrakstā “Vaduguns” kā rajona patērētāju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece minēta Tatjana Kolosova. Preču tirdzniecības apvienības direktors tad ir Š. Neipreiss. (Vaduguns, Nr.36, 1979, 24.marts)

20.gs 80.gados te ir rūpniecības preču veikals - foto no Balvu novada muzeja arhīva

Balvu rajona patērētāju biedrības valdes priekšsēdētāja no 1980.gada līdz 1992.gadam Marija Bite atceras: “Sāku strādāt 1980.gada janvārī. Pirms manis vadītājs bija Fjodors Rutko. Patērētāju biedrība  bija liels spēcīgs uzņēmums. Strādājošie kopskaitā bija vairāk kā tūkstotis. Biedrības valde apvienoja 5 patstāvīgus uzņēmumus:
1. Tirdzniecības apvienība (pēdējos gadus to vadīja Jānis Trupovnieks);
2. Universālveikals (vadīja Aina Grāvīte);
3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums (vadītāja Ilga Krampuža);
4. Maizes kombināts (vadītāja Aija Feodorova);
5. Sagādes uzņēmums (vadītājs Ēvalds Abdulajevs).
Strādāt bija ļoti grūti, jo viss bija fondēts un limitēts. Katastrofāli trūka preču, izejvielu, celtniecības materiālu. Pateicoties labām attiecībām ar Pitalovas rajona kooperatoriem vedām iekšā šķidro kurināmo, lai varētu cept maizi. Pēc manas aiziešanas pensijā (1992.g.) par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Ināru Dunduri. Tad sākās uzņēmumu apvienošana. Patērētāju valdi reorganizēja. Radās kooperatīvi. Vērās vaļā privātie veikali. Patērētāju biedrības nekustamie īpašumi tika izpārdoti.”

1998.gadā “Latvijas kopdarbības centrālās savienības “Turība” Balvu rajona patērētāju biedrība 20.04.1998 mainījusi nosaukumu, pamatkapitālu, darbības veidus. Jaunais nosaukums – kooperatīvā sabiedrība “Balvu patērētāju biedrība”. (Latvijas Vēstnesis, Nr.132-133, 1998, 13.maijs)

Kooperatīvā sabiedrība “Adzele” (reģistrēta 1998.gada 11.jūnijā), kas nodibināta Balvu patērētāju biedrības reorganizācijas ceļā (daļas atdalīšana) nodarbojas ar maizes un mīklas izstrādājumu ražošana, kā arī pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecību. Tajā strādā Aija Feodorova, Svetlana Koržakova, Jānis Kravalis, Vitālijs Kulšs, Jeļena Puncule.
1998.gada 5.augusta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ir ziņas, ka “reorganizējamā k/s “Balvu Patērētāju biedrība” Balvos, Brīvības 67, reģistrēta 1992.gada 28.februārī, atbilstoši pilnvaroto sapulces lēmumam tiek sadalīta. Izveidota k/s “Adzele”, reģ. 11.06.1998. (Latvijas Vēstnesis, Nr.226, 1998, 5.aug.)

2000.gada 17.maija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ir ziņas, ka “kooperatīva sabiedrība “Balvu patērētāju biedrība (reģ. 28.02.1992), ar juridisko adresi Brīvības 67, tiek likvidēta. Likvidatore (likv. kom. priekš.) Marija Bite.” (Latvijas Vēstnesis, Nr.176-177, 2000, 17.maijs)

Kādu laiku ēkas 1.stāvā darbojas SIA “Agre Elektro” (uzņēmums reģistrēts 29.11.1993, komercreģistrā 11.11.2004, juridiskā adrese Dārza iela 6, Alūksne) elektronikas un sporta preču veikals, kas 2018.gada vasarā pārceļas uz telpām Tirgus 2. Ēka Brīvības 67 paliek tukša.
Raksta ID: 1293
Atjaunināts: 05 februāris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 664
Ievietots:: 05 februāris, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 februāris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brīvības iela 1
b Brīvības iela 43
b Brīvības iela 46A
b Brīvības iela 46B
b Brīvības iela 48
b Brīvības iela 49
b Brīvības iela 50
b Brīvības iela 50B
b Brīvības iela 55
b Brīvības iela 57
b Brīvības iela 60
b Brīvības iela 61
b Brīvības iela 62
b Brīvības iela 62A
b Brīvības iela 63
b Brīvības iela 65
b Brīvības iela 7
b Brīvības iela 72