Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brīvības iela 63

Raksta ID: 1292
Atjaunināts: 05 februāris, 2019
Kafejnīca bārs un ēdnīca

Bijusī ēdnīca un kafejnīca 2018.gada maijā - foto no Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības fonda

"Jaunais sabiedriskās ēdināšanas komplekss darbu uzsāka 1967.gadā. Apmeklētāju rīcībā būs divas zāles. Restorāna zāle varēs uzņemt 150 viesu, kafejnīcā paredzētas 100 vietas. Restorāna telpās dienā būs ēdnīca" (Vaduguns, 1967, 28.marts)

Skats uz ieeju ēdnīcā un kafejnīcā - foto no Balvu novada muzeja arhīva

"Šefpavāres sākumā bija Natālija Matvejeva un Anna Kupčina. Vēlāk Kupčinas vietā bija Anna Pušpure (Petrova). Ļuba par pavāri sāka strādāt vecajā ēdnīcā, tad neklātienē pabeidza tehnikumu. Par šefpavāri strādāja no 1975.gada. Darbs 2 maiņās - pa nedēļai no sešiem līdz sešiem, vēlāk pa 5 dienām. Kad pārgāja uz darbu vienā maiņā, viņai piedāvāja darbu Balvu vidusskolas ēdnīcā. Ēdnīcā palika Dzintra Sprudzāne. Bija savs konditorijas cehs, kas cepa bulciņas un pīrāgus kafejnīcai, pārdošanai, arī Kulinārijas veikalam veda. Vadītāja kādu laiku bija Inta Indriķe, vēlāk Valentīna Kaliņina. Gaļas cehā strādāja 7 darbinieki: vadītāja Nora Pošeika un pa 3 pavārēm maiņā. Taisīja ēdnīcai visus pusfabrikātus. Ēdnīcas vadītāji skaitījās šefpavāri: Ļubova Glaudiņa un Dzintra Sprudzāne. Tehnologi: Daina Vanaga (ilgu laiku), Anna Dimpere. Kafejnīcas vadītāji pa maiņām: Ārija Kokoreviča un Jāzeps Kokorevičs. 1981.gadā uz dažiem mēnešiem ēdnīca bija slēgta uz remontu, visa virtuve bija Lauktehnikā" no sarunas ar šefpavāri Ļubovu Glaudiņu
"Ņina Kaliņina ēdināšanas kompleksā strādāja no 1969.gada līdz 1992.gadam. 1992.gadā blakus atvēra picēriju un trīs gadus vēl nostrādāja te. Sāka strādāt kā bufetniece, pēc tam oficiante. Sākumā strādāja kopā ar Antoņinu Jakovļevu un kasieri Valentīnu Ļvovu. Vēlāk nāca daudzi jaunie.
Sākumā kafejnīca bārs un ēdnīca bija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, vēlāk - rajona patērētēju biedrības. Ēdnīcai bija savs konditorijas cehs, kur bija labi meistari. Cepa tortes, kūkas, bulciņas. Bija gaļas cehs, kur gatavoja dažādus pusfabrikātus. Meistari - Žeņa Rakitova, Ļuba Mališeva, Valentīna Kaliņina"
no sarunas ar Ņinu Kaliņinu

Šefpavāres Ļubovas Glaudiņas maiņas kolektīvs 80.gadu sāk.: 1.rinda:Klaudija Ivanova, Vera Ubaga, Valentīna Ļvova, Nellija Supe, Natālija Korņejeva, Vera Petrova, Anastasija Ļvova, Valentīna Lastovska; 2.rinda: Zina Nikolajeva, Valentīna Anča, Natālija Matvejeva, Ļubova Glaudiņa, Anda Usāne, Leontīna Gerasimčuka - foto no Ļ.Glaudiņas arhīva

Dzintra Sprudzāne, Anna Kupčina (bija arī šefpavāre), Anna Teilāne, Klaudija Čerņecova, Ļubova Moržuhina, Elza Buliņa, Ļubova Glaudiņa (70.gadu vidū) - foto no Ļ.Glaudiņas arhīva

Šefpavāres Dzintras Sprudzānes maiņas ēdnīcas darbinieku kolektīvs - Dzidra Sprudzāne, Natālija Matvejeva, Anna Circene, Anatolijs Ostapenkovs, Ida Stira, Anda Usāne, Anna Teilāne, Dzintra Sprudzāne, Ņina Kuļša, Iveta Trokša, Tamāra Kurilova, Zinaīda Kokoreviča, Nora Pošeika, Irēna Vecozola, Maiga Kļaviņa, Ināra Mihailova, Zinaīda Janiša, Jevgēnija Timoškina (1985.gads) - foto no Dz.Sprudzānes arhīva


Zita Smirnova, Lilita Bukovska, Vija Tūmiņa, Ida Stira, Ņina Bērziša, Andra Kuzma, Iveta Slišāne, Anna Dimpere, Dzintra Sprudzāne, Irēna Vecozola (1986) - foto no Dz.Sprudzānes arhīva

1981.gadā - kapitālremonts ēdnīcas un kafejnīcas telpās
"Liels darbu apjoms plānots tirdzniecības centra kapitālajā remontā. Tagad rit ēdnīcas un kafejnīcas rekonstrukcija. Te pilnīgi pārkārto apkures un apgaismojuma sistēmas, izbūvē jaunas grīdas, visa iekšējā sienu un griestu apdare gūst jaunu seju. Tiek nomainīta novecojusi, nolietotā virtuves un paligcehu iekārta, ir kapitāli izremontēts jumts. Gandrīz sešdesmit tūkstošus rubļu izlietos sabiedriskās ēdināšanas kompleksa rekonstrukcijai.  "Noteikti šinī gadā ēdnīca un bārs jau varēs uzņemt apmeklētājus" - sola celtnieki. " - (Vaduguns, 1981, 21.nov.)

1998.gadā beidza pastāvēt ēdināšanas uzņēmums "Turība" un izveidojās "Adzele". Šefpavāre Dzintra Sprudzāne izveidoja individuālo uzņēmumu "Elezda" (reģistrēts 1998.gada 17.aug.) un no "Adzeles" nomāja tās pašas ēdnīcas telpas.
 
2000.gada 30.augustā tiek mainīta uzņēmējdarbības forma un nosaukums no individuālā uzņēmuma "Elezda" uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Senda Dz"

2004.gada aprīlī SIA "Senda Dz" atstāj telpas un pāriet uz jaunām telpām Brīvības ielā 72

2006.gada septembrī pēc remonta te atver "Adzeles" kafejnīcu - bistro, kas darbojas līdz 2008.gada rudenim. "Kooperatīvā sabiedrība "Adzele" kafejnīcu - bistro atvēra telpās, kurās no 1967.gada līdz 1998.gadam bija ēdnīca un restorāns ar "dzīvo" mūziku. Remontu veica firma "Aspats", bet par interjera dizainu domāja mākslinieks Ivars Vecāns no Alūksnes. (..) Gar sienām dažādu laika posmu fotogrāfijas no Balvu novada muzeja. (..) Kafejnīcā strādās 21 darbinieks, galvenokārt tās pašas pavāres, kas strādāja vecajā bistro un picērijā" -(Vaduguns, 2006, 30.sept.). Fotogrāfijas ar Balvu pilsētas skatiem ir saglabājušās arī šodien

Kādu laiku stāvēja tukšs. Tika nomainīts jumts. Vairākus gadus tur bija atsevišķas tirgus vietas un apavu
No 2018.gada februāra - lietoto apģērbu veikals DGS

Kafejnīca bārs

Oficianti Jāzeps Kokorevičs, Inese Šaicāne, Anna Dimpere (tehnoloģe), Ilona Sčerba, Juris Sčerba (1987) - foto no I.Šaicānes arhīva

Skats uz izremontēto kafejnīcu (1982) - foto no laikraksta "Vaduguns"

"Inese Šaicāne kafejnīcā strādāja no 1986.gada 1.augusta līdz 1993.gada decembrim. Sāka kā oficiante, pēc tam - bārmene. Bārā vēl strādāja Jāzeps Kokorevičs, Oļegs Velēns, Irēna Mirza, Juris Ščerba, Ilona Bordāne, Andris Larks, Aivars Grīmiņš" no sarunas ar Inesi Šaicāni

No 2001.gada septembra līdz 2011.gadam agrākās kafejnīcas telpās bija sadzīves tehnikas veikals "RD Electronics". Tagad ir Tautas ielā 1.

No 2012.gada novembra Sia "Ieroči" veikals (Medības, Maksķerēšana, Daba, Tūrisms, Ieroču remonts)

No 1997.gada līdz 2016.gadam telpas (kafejnīcas galā pie Kultūras nama) īrēja salons "Inardi" (īpašniece Inta Ozola)
 "Pārcēlos no telpām poliklīnikā. Ar tēta atbalstu veicu kosmētisko remontu un sāku piedāvāt friziera pakalpojumus. Viena no pirmajām frizierēm, kas pie manis sāka strādāt bija Iveta Kokoreviča. 2000.gadā te iekārtoju salonu - tika uztaisīts kapitālais remonts, izlauztas sienas. Pēc remonta "Inardi" jau strādāja kosmetologs Ina Maksimova, manikīrs Irīna Ozola, vairāki frizieri: Liena Mikule, Ilze Belka, Alīna Šļunceva, Jolanta Kovale, darbojās solārijs" - no sarunas ar Intu Ozolu.

No 2018.gada 1.janvāra šo telpu īrē Sia "Ogumājas"
Raksta ID: 1292
Atjaunināts: 05 februāris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 763
Ievietots:: 04 februāris, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 februāris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brīvības iela 1
b Brīvības iela 43
b Brīvības iela 46A
b Brīvības iela 46B
b Brīvības iela 48
b Brīvības iela 49
b Brīvības iela 50
b Brīvības iela 50B
b Brīvības iela 55
b Brīvības iela 57
b Brīvības iela 60
b Brīvības iela 61
b Brīvības iela 62
b Brīvības iela 62A
b Brīvības iela 65
b Brīvības iela 67
b Brīvības iela 7
b Brīvības iela 72