Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brīvības iela 50

Raksta ID: 1285
Atjaunināts: 07 februāris, 2019
Bērnudārzs, Mūzikas skola, Lauktehnikas veikals

Māja bija uzņēmēja Pētera Auziņa īpašums. Pēc viņa nāves 1956.gadā uz mantojumu pieteicās radiniece Valija Dārzniece. 90.gadu sākumā privatizēta un vēlāk pārdota - 2005.gada februārī to nopirka Šupilovi. Pēc pirkšanas pārdošanas dokumenta māja ekspluatācijā nodota 1945.gadā
Pirmajos pēckara gados te bija izvietotas skolas klases
1950. - 1954.gadam te bija slimnīca. Tad no 1955.gada līdz 1957.gadam krievu tautības skola
Bērnudārzs līdz 1970.gadam. Pēdējā bija bērnudārza krievu grupiņa ar audzinātāju Ludmilu Jevstafjevu

No sarunas ar Mariju Kacēnu:
"Marija Kacēna bērnudārzā Brīvības ielā 50 sāka 1963.gadā reizē ar Broņislavu Keišu. Sākumā bija 3 grupiņas, vēlāk 4 grupiņas (2 latviešu un 2 krievu). Kad 1968.gadā blakus uzcēla jaunu bērnudārzu, daļa grupu aizgāja uz turieni. Kādu laiku te vēl bija krievu grupiņas. Bērnudārzā bija sava virtuve, arī savs sakņu dārziņš. Bērnudārzā strādāja audzinātājas: Marija Kacēna, Broņislava Keiša, Rudīte Bukša, Silvija Šuvcāne, Marta Bētere, Ludmila Jevstafjeva, Jeļena Lapsa, Ņina Žukovska, Zinaīda Kočerova, Nora Apīne, Vera Dika, Rasma Ruka; muzikālā audzinātāja Aina Turka, saimniecības pārzine Ņina Šumilova, pavāres Felicita Pundure un Maša Rubene, tehniskie darbinieki Eleonora Kravale un Anastasija Kravale. Bērnudārza vadītāja līdz 1967.gadam bija Antoņina Koteļņikova, vēlāk Jeļena Lapsa"


Bērnudārza kolektīvs 60.gados - foto no M.Kacēnas personīgā arhīva


Izlaidums bērnudārzā - foto no M.Kacēnas personīgā arhīva


Vidū vadītāja Antoņina Koteļņikova - foto no M.Kacēnas personīgā arhīva



Kādu laiku ražošanas apvienības 'Daiļrade" kantoris (bija rakstīts 1971.gada Vadugunī)

No 1971.gada līdz 1991.gadam - Balvu Mūzikas skola

No 1982.gada līdz 1985.gada maijam uz remonta laiku te bija izvietojusies Balvu bērnu bibliotēka (telpās Padomju ielā 2 notika remonts)

No sarunas ar Viju Izmailovsku
"Mūzikas skolā Vija strādāja no 1968.gada. Uz māju Brīvības ielā 50 Mūzikas skola pārvācās 1971.gadā no Balvu pamatskolas pēc tam, kad bērnudārzs aizgāja uz jauno māju. Direktors Ilmārs Sležis. Skolā bija - klavieru klase (Lija Ivanova, Vija koļcova, Sofija Šora, Jeļena Agafonova), pūtēju (Ludis Bombāns, Benedikts Paršovs), akordeona (sākumā Ilze Zaharova, vēlāk Irēna Šņitkina),vijoles (sākumā Anita Melnace, vēlāk Zoja Zaharova) klase. Vija Izmailovska mācīja solfedžo. Kad atnāca otrs solfedžo pedagogs Anastasija Ločmele, tad 1979.gadā izveidojās arī kora klase.
Vija Izmailovska atceras, ka mājas otrajā stāvā bijušas divas istabas skolotājām, kuras te dzīvojušas. Pirmajā stāva labajā pusē bija zāle, bet kreisajā - klases."

Izlaidums Balvu Mūzikas skolā (1972) - foto no V.Izmailovskas personīgā arhīva


Uzsākot 1982./83. mācību gadu Mūzikas skolas dārzā (Sofija Šora, Jeļena Agafonova aiz Ilmāra Sleža, Rita Kočerova, Vija Izmailovska, Anastasija Ločmele, Ilze Zaharova) - foto no V.Izmailovskas personīgā arhīva

No 1991.gada māja ilgu laiku bija mazizmantota - kādu laiku bija lauksaimniecības veikals, kur tirgoja pesticīdus, kurpnieku darbnīca. Tad to 2005.gadā nopirka Šupilovi, kuri māju izremontēja. No 2005.gada te ir SIA "Lekos" veikals, kurš kopš 2001.gada specializējas traktoru, lauksaimniecības tehnikas, kā arī slaukšanas aparātu rezerves daļu tirdzniecībā. Uzņēmuma veikalā piedāvā arī dažādus citus instrumentus, kā arī traktortehnikas riepas. Uzņēmuma vadītāja Ludmila Šupilova.  Veikalā sākumā strādāja četri cilvēki, 2018.gadā - strādā trīs cilvēki: Jeļena Šupilova, Jeļena Jaroha un Dainis Bukšs.
Raksta ID: 1285
Atjaunināts: 07 februāris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 689
Ievietots:: 31 janvāris, 2019 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 februāris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brīvības iela 1
b Brīvības iela 43
b Brīvības iela 46A
b Brīvības iela 46B
b Brīvības iela 48
b Brīvības iela 49
b Brīvības iela 50B
b Brīvības iela 55
b Brīvības iela 57
b Brīvības iela 60
b Brīvības iela 61
b Brīvības iela 62
b Brīvības iela 62A
b Brīvības iela 63
b Brīvības iela 65
b Brīvības iela 67
b Brīvības iela 7
b Brīvības iela 72