Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Brīvības iela 46B

Raksta ID: 1281
Atjaunināts: 07 februāris, 2019
Preses apvienība un Balvu rajona valsts apdrošināšanas inspekcija

Brīvības iela Nr.46 (2000.gads) - foto no A.Smirnovas personīgā arhīva

"Ēka ekspluatācijā tika nodota 1976.gadā. 20.oktobrī te jurģus svinēja Preses apvienības aģentūras un rajona apdrošināšanas inspekcijas darbinieki. Ēku cēla remontu un un celtniecības iecirkņa ļaudis" - (Vaduguns, 1976, 21.okt.)
Līdz 2002.gadam adrese bija Brīvības 46A, pēc tam 46BAr simbolisko atslēgu abu iestāžu vadītāji: Stefānija Kromule un Viktors Mansevičs - foto no S.Kromules personīgā arhīva

No sarunas ar Stefāniju Kromuli:
"Gan Valsts apdrošināšanai, gan Preses apvienībai bija vajadzīgas telpas (pirms tam viņi bija Pasta mājā). Abi meklēja vietu, kur būvēt. Tā kā centrā vietas nebija, izvēlējās blakus bērnudārzam. Māju cēla Balvu remontkantoris. Par pirmo stāvu maksāja Sakaru ministrija.
Preses apvienībā varēja pasūtīt preses izdevumus, varēja nopirkt preses izdevumus, atklātnes, kancelejas piederumus un  suvenīrus. Te no visām rajona pasta nodaļām saņēma parakstīšanas kvītis, kuras darbinieki precīzi saskaitīja pa atsevišķiem izdevumiem (piem., cik daudz pasūtīts žurnāls "Zvaigzne", cik laikraksts "Cīņa"). Katru mēnesi uz pastu bija jānosūta Šķirošanas tabula, pēc kuras tad pasta datbinieki tālāk škiroja saņemto pastu pa pasta nodaļām. Tajā laikā preses izdevumu abonēja ļoti daudz. Vaduguni vien pasūtīja 12 tūkstoši eksemplāru. Lai pasūtītu preses izdevumus, kad sākās abonēšana jaunajam gadam, cilvēkiem bieži nācās stāvēt garās rindās, jo daudziem izdevumiem bija noteikts limits (pa pasta nodaļām). Kromule atceras, ka vispieprasītākais izdevums esot bijis "За рулем". Tolaik sapņojuši par laiku, kad visus preses izdevumus varētu pasūtīt brīvi pēc izvēles...
Preses apvienībā strādāja 7 darbinieki. Ilgus gadus Preses apvienībā strādāja Vilma Apine, Rita Sprudzāne, Zenta Kravale; arī Agnese Smirnova, Albīna Logina, Ilga Kaļva, Vera Salmane, Emerita Loča, Skaidrīte Bērziņa, Dace Baltā, Silvija Lielbārde, Anita Sējāne, Biruta Kožuskeviča, Janīna Razvožajeva, Antoņina Dambīte."

Stefānija Kromule beigusi pasta skolu. Sāka strādāt pastā 1960.gadā kā škirotāja. Pēc gada piedāvāja darbu Preses apvienībā, kur arī visu mūžu nostrādāja.
Rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja par ilggadēju, raženu darbu «Preses apvienības» aģentūrā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē apbalvojusi «Preses apvienības» rajona aģentūras priekšnieci Stefāniju Kromuli ar Goda rakstu (Vaduguns, 1984, 17.nov.)

"Preses apvienības" kolektīvs (Valija Meiluša, Zenta Kravale, Rita Sprudzāne, Vilma Apine, Stefānija Kromule, Zenta Veismane, Skaidrīte Bērziņa, ārštata darbiniece Zinaīda Laminska) sveicot jubilejā ilggadējo kioska vadītāju Aleksandru Kaluginu (80.gadu sāk.) - foto no S.Kromules personīgā arhīva

No sarunas ar "Preses apvienības" darbinieci Agnesi Smirnovu:
"1992.gadā Preses apvienību reorganizēja: Abonēšanas daļa (Stefānija Kromule un Albīna Logina) aizgāja uz pastu, bet ēkā vēl palika preses izdevumu un preču mazumtirdzniecība (direktore Rita Sprudzāne). "Preses apvienība" apgādāja ar preses izdevumiem kioskus. Vēl štatos bija grāmatvede, 2 noliktavas pārziņi (par preses izdevumiem - Maruta Tihomirova, vēlāk Antonija Dambīte un par citām precēm - Agnese Smirnova) un veikala pārdevējs - sākumā Ritvars Sprudzāns, vēlāk Maruta Tihomirova
 Vēl bija 4 darbinieki preses kioskos un ārštata darbinieki - preses izplatītāja poliklīnikā un slimnīcā Zina Laminska (daudzu gadu garumā) un Ivars Žugs, Ināra Degtjarjova (Gaļas kombinātā) un Nikolajs Dmitrijevs, kuram 90.gados uz Partizānu un Raiņa ielas stūra bija privāts kiosks (preses izdevumus ņēma no Preses apvienības). "Preses apvienības" kioskos Balvos strādāja Aleksandra Kalugina, Valija Meiluša, Steķentavā - Zenta Veismane un Viļakā - Anna Rozova"

"Preses apvienība" Balvos beidza pastāvēt 2005.gadā

Preses apvienības darbinieki 1997.gadā: Agnese Smirnova, Ritvars Sprudzāns, Maruta Tihomirova, Rita Sprudzāne - foto no A.Smirnovas personīgā arhīva


Balvu rajona valsts apdrošināšanas inspekcija (Gosstrah) uz Brīvibas ielu pārnāca no Oktobra ielas 7

No 1991.gada 19.jūnija - Valsts apdrošināšanas firma "Latva" Balvu nodaļa

Ar 1994.gada 1.aprīli - Mantas apdrošināšanas daļa tika nodota apdrošināšanas akciju sabiedrībai (AAS) "Balta" ("Latva" palika tikai par dzīvības apdrošināšanas sabiedrību)

No sarunas ar Viktoru Manseviču:
"Sākumā bija doma, ka būvēs māju Preses apvienībai, bet viņiem trūka naudas un Balvu rajona Valsts apdrošināšanas inspekcijai piedāvāja piedalīties. Mansevičs  braukāja uz Rīgu, uz savu apdrošināšanas pārvaldi un dabūja naudu.
V.Mansevičs pirms tam strādāja Balvu rajona izpildkomitejā par civilās aizsardzības štāba priekšnieku. Piedāvāja strādāt par apdrošināšanas inspekcijas priekšnieku (1965.gada 24.dec. - 1978.gada 6.apr.) Pirms tam bija Circenis. 1965.gadā viņa pakļautībā bija 15 - 20 cilvēku. Galvenā grāmatvede ilgus gadus - Genovefa Andrukele. Vecie darbinieki - Anna Zujāne, Marija Slišāne (Viļakas iecirknī), Anna Dreimane"


No sarunas ar V.Riuču un M.Baltbārdi:
"Valsts apdrošināšanas inspekcijas štatos 80.gadu sākumā bija 19 cilvēku + apkopēja + apdrošināšanas aģenti ciema padomēs. Kopā ap 50 cilvēkiem. Štatos bija Dzīvības apdrošināšanas daļa, iecirkņu inspektori, grāmatvedība un ekonomisti. Inspektori pārbaudīja aģentus pa iecirkņiem. Inspektori bija Elvīra Ķikuste, Dzidra Ločmele, Pēteris Puļčs, Anna Pušpure, Dimitrijeva Vera, Ināra Puka
Balvu pilsētā vien bija 6-7 aģenti: Žuravļova Ļuba (viena no pirmajām apdrošinātājām Balvos), Jadviga Circene, Lucija Gibala, Ludmila Ļihačova, Dzidra Šūpulniece, Elza Makarova, Marija Dubrovska, Marija Jureviča, Ārija Gorbačova.
Sākumā Valsts apdrošināšanas inspekcijā bija Dzīvības apdrošināšanas daļa un Mantas apdrošināšanas daļa. No 1994.gada 1.aprīļa Dzīvības apdrošināšanas daļa tika atdalīta un saucās Valsts apdrošināšanas akciju sabiedrība (VAAS) "Latva". Mantas apdrošināšana aizgāja uz privāto sektoru un saucās - Apdrošināšanas akciju sabiedrība (AAS) "Balta". "Latvā" palika Genovefa Andrukele un Anna Dreimane, "Baltā" - visi pārējie. "Latva" likvidējās ap 2005.gadu (dzīvības apdrošināšanu pārņēma citi apdrošinātāji)"

Priekšnieki: Viktors Mansevičs (1965.gada 24.dec.-1978.gada 6.apr.), Aivars Zelčs, Inta Kļaviņa, no 2006.gada - Juris Ščeglovs.

Balvu rajona valsts apdrošināšanas inspekcijas darbinieki 1978.gadā: 1.rinda: Veneranda Riuča, Lidija Baranova, Genovefa Andrukele, Inta Kļaviņa, Viktors Mansevičs, Veronika Čirka, Biruta Zelča; 2.rinda: Jadviga Circene, X, Maruta Baltbārde, Ludmila Ļihačova, Elza Makarova, Dzidra Ločmele, Zinaīda Voloskova; 3.rinda: Dzidra Šūpulniece, Ināra Puka, Pēteris Puļčs, X, Anna Dreimane, Vera Vasiļjeva, Anna Zujāne, Vera Dimitrijeva, Lucija Gibala - foto no V.Riučas personīgā arhīva


Apdrošināšanas akciju sabiedrības "Balta" darbinieki 2006.gadā: Ārija Gorbačova, Daina Krastiņa, Aija Dakule, Anele Kokoreviča, Rudīte Putna, Veneranda Riuča, Inta Avotiņa, Ādolfs Sergevičs, Silvija Dzerkale, Jānis Bukšs, Valentīna Duļbinska, Maruta Baltbārde, Anna Ragovska, Valentīna Kaļāne, Anna Annuškāne - foto no V.Riučas personīgā arhīva

Māju apdrošinātāji atstāja 2007.gada martā

No sarunas ar Nadeždu Stepanovu:
"Veikals "Dauteks" mājā Brīvības 46B ir no 1994.gada. Sākumā bija Sia "Dauteks", tagad  īpašnieks ir Sia "Avers" (darba devēji ir Daugavpilī). No sākuma veikals telpas īrēja, bet no 2000.gada paši ir īpašnieki. Pārdevējas visus šos gadus ir Nadežda Stepanova un Anita Baugule. "Dauteks" ir mazumtirdzniecības uzņēmums, kurš nodarbojas ar rūpniecības preču tirdzniecību."

Raksta ID: 1281
Atjaunināts: 07 februāris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 892
Ievietots:: 13 decembris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 februāris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brīvības iela 1
b Brīvības iela 43
b Brīvības iela 46A
b Brīvības iela 48
b Brīvības iela 49
b Brīvības iela 50
b Brīvības iela 50B
b Brīvības iela 55
b Brīvības iela 57
b Brīvības iela 60
b Brīvības iela 61
b Brīvības iela 62
b Brīvības iela 62A
b Brīvības iela 63
b Brīvības iela 65
b Brīvības iela 67
b Brīvības iela 7
b Brīvības iela 72