Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Paidere Irēna

Raksta ID: 1276
Atjaunināts: 04 februāris, 2021

Sabiedriskā darbiniece, mecenāte, lokālās vēstures pētniece,  rokdarbniece
Irēna Paidere (dzim. Pošiva) dzimusi 1949.gada 29.janvārī Balvu rajona Rugāju pagasta Daugasnē. No 1957.gada līdz 1965.gadam mācījusies Upetnieku 8-gadīgajā skolā, 1972.gadā pabeidza Rugāju vidusskolu. No 1978.gada līdz 1981.gadam mācās Latvijas Republikāniskajā neklātienes lauksaimniecības tehnikumā, apgūstot zootehniķa specialitāti. No 1972.gada līdz 1976.gadam strādā padomju saimniecībā "Lazdukalns", "Nākotne", "Rugāji" par kontrolasistenti, tad padomju saimniecībā "Rugāji" par zootehniķi. No 1982.gada ir ciltslietu zootehniķe, no 1985.gada - vecākā zootehniķe. 1993.gadā, sakarā ar padomju saimniecību likvidāciju, Irēna Paidere reģistrē darbību zemnieku saimniecībā "Pļaviņas", kur strādā arī šobrīd. Mērķtiecība un neatlaidība ik vienā no profesijām ir vainagojusies ar izciliem panākumiem, tadēļ I.Paidere ir daudzkārt apbalvota, piemēram - Balvu rajona Agrorūpniecības apvienības 1983.gada Pateicība, Latgales VC un MAS 1985.gada Pateicība, Agrorūpniecības apvienības 1986.gada  goda raksts "Labākais ciltslietu zootehniķis", Rugāju novada pašvaldības 2017.gada balva "Gada inovatīvākais uzņēmējs" u.c.
Irēna Paidere ir aktīva brīvprātīgā, mecenāte, sabiedriskā darbiniece. Savā zemnieku saimniecībā izaudzēto produkciju daudzu gadu garumā viņa ir ziedojusi Latgales Reģionālajam atbalsta centram "Rasas pērles", Sociālās aprūpes centram "Rugāji". Organizējusi un ziedojusi līdzekļus Bolupes kapu kapličas būvniecībai. Vairāku gadu garumā kā brīvprātīgā, organizējusi Rugāju novada senioru izbraukumus, ekskursijas, sporta, piemiņas u.c. pasākumus. I.Paidere ir sabiedriski aktīva iesaistoties nevalstisko organizāciju darbībā, paužot kopienas un sabiedrības viedokli pašvaldības un valsts līmeņa pasākumos, tajā skaitā piedaloties forumos Latvijas Republikas Saeimā. 2003.gadā saņēmusi Labklājības ministrijas apbalvojumu "Labā zvaigzne".
Irēna ir aktīva tautas sporta tradīciju kopēja. Sporta pasākumos iesaistījusi savas dzimtas ļaudis 5 paaudzēs un novada vienaudžus. Piedalījusies vairākās republikas mēroga nūjošanas sacensībās. Brīvpratīgā darba ietvaros, organizējusi novada iedzīvotāju vairākkārtēju dalību Eiropas Sporta nedēļas un Latvijas Veselības nedēļas pasākumos.  2016.gadā un 2017.gadā sanēmusi Latvijas Tautas sporta asociācijas pateicības, 2017.gadā - Latvijas televīzijas Sporta studijas pateicību u.c. Paudzēs pārmantotais Irēnas Paideres dzimtas sporta stāsts 2014. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā bijia atspoguļots ekspozīcijā Liktens lietu muzejā Rīgā un 2015.gadā skatāms izstādē Rugāju novada muzejā.
Ilgstoša darba rezultātā Irēna Paidere, ar tuvinieku atbalstu,  ir veikusi savas dzimtas izpēti (cēlusies Rugāju novadā), izveidojusi dzimtas ciltskoku, kurā iekļauti ieraksti par 1030 personām,  izveidojusi Dzimtas ģerboni, karogu un citu simboliku, izveidojusi Dzimtas elektronisko datu arhīvu, izdevusi "Dzimtas grāmatas" četros sējumos, organizējusi dzimtas salidojumus. Latvijas valsts simtgades ietvaros, Rugāju novada muzejā bija skatāma Irēnas Paideres (dz.Pošiva) dzimtas izstāde"Dzimtas rakstu raksti", kura bija ievērojami apmeklēta un visus pārsteidza ar īpašu nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un bagātību.

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā I.Paidere 2017.gadā tika apbalvota ar Latgales Gada balvu - "Aktīvākais Latgales seniors", 2018.gadā - ar Kultūras ministrijas, Latvijas  Nacionālā Kultūras centra  un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Atzinībām. Latvijas valsts simtgades kontekstā I.Paiderei piešķirts Goda saimnieces tituls un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Pateicība. 2019.gadā I.Paidere ir apbalvota ar Latvijas valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis” Bronzas Goda zīmi. Atzinību par I.Paideres (dz.Pošivas) un dzimtas paveikto ir izteikusi eksprezidente V.Vīķe-Freiberga, Kultūras ministre D.Melbārde, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs un citas ievērojamas Latvijas kultūras personības.
Irēna Paidere ir rokdarbniece. Ada krāšņus cimdus un zeķes, izšuj un tamborē smalkus baltos darbus. Viņas skaistie rokdarbi bija skatāmi izstādēs Rugāju novada muzejā, Rugāju novada bibliotēkā. Daloties ar prasmēm piedalījusies akcijās "Satiec savu meistaru".
Vēl viens Irēnas hobijs ir pasaules iepazīšana un sevis pilnveidošana caur ceļošanu.
Mirusi 2020.gada 21.septembrī, apglabāta Rugāju novada Bolupes kapos.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Sviklānes personīgā arhīva: Irēna Paidere pie dzimtas karoga; forumā LR Saeimā (2017); dzimtas četru paaudžu pārstavji Rēzeknes pusmaratonā (2014); I.Paideres sporta komanda "Mēs varam!" (2016);  "Sporta čībiņu stāsts" Rugāju novada muzejā (2015); I.Paideres rokdarbi izstādē "Satiec savu meistaru" (2016); saņemot Latgales Gada balvu (2017); dzimtas salidojums (2017); I.Paideres (dz.Pošiva) dzimtas izstāde (2017)

Raksta ID: 1276
Atjaunināts: 04 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 543
Ievietots:: 04 decembris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 februāris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces


Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna