Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Iveta

Raksta ID: 1274
Atjaunināts: 10 oktobris, 2018
Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1973.gada 20.februārī Rīgā, bet augusi un dzīvojusi Briežuciema pagasta Dubļovas ciema Vītolnieku mājās pie vecmammas. Te viņas ģimene dzīvo arī tagad. 1982.gadā Iveta pabeidza Rekavas vidusskolu. Ātri apprecējās un audzināja meitu. Pēc dekrēta atvaļinājuma sāka strādāt Upītes pamatskolā un no 1999.gada neklātienē studēja Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju. 2004.gadā, pabeigusi Rēzekni, turpināja studēt Daugavpils Universitātē, un 2007.gadā ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Līdz pat Upītes pamatskolas likvidācijai, Iveta Logina te strādāja par sākumskolas skolotāju. No 2018.gada vasaras strādā par pirmskolas skolotāju un skolotāju internātā Rekavas vidusskolā.
Dziedāt Ivetai paticis no mazām dienām, bet tādu apzinātu psalmu dziedāšanu viņa atceras kopš 1982.gada, kad sanākušās sievas dziedāja psalmus pirms vectēva bērēm. Vēlāk sākusi dziedāt arī pati un vecākās psalmu dziedātājas sākušas ņemt viņu līdzi. Šobrīd psalmu dziedāšana pirms bērēm visbiežāk notiek Šķilbēnu katoļu baznīcā, un, ja vien tas nesakrīt ar darbu, Iveta labprāt piedalās un dzied. Parasti psalmu dziedāšanu vada Valentīna Keiša un Līvija Supe. Iveta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
90.gadu beigās toreizējais Upītes etnogrāfiskā ansambļa vadītājs Antons Slišāns uzaicināja Ivetu dziedāt ansamblī. Tā viņa dzied joprojām un ir piedalījusies visos nozīmīgākajos pasākumos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Loginas personīgā arhīva
Raksta ID: 1274
Atjaunināts: 10 oktobris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 233
Ievietots:: 10 oktobris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 oktobris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna