Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Iveta

Raksta ID: 1274
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1973.gada 20.februārī Rīgā, bet augusi un dzīvojusi Briežuciema pagasta Dubļovas ciema Vītolnieku mājās pie vecmammas. Te viņas ģimene dzīvo arī tagad. 1982.gadā Iveta pabeidza Rekavas vidusskolu. Ātri apprecējās un audzināja meitu. Pēc dekrēta atvaļinājuma sāka strādāt Upītes pamatskolā un no 1999.gada neklātienē studēja Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju. 2004.gadā, pabeigusi Rēzekni, turpināja studēt Daugavpils Universitātē, un 2007.gadā ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Līdz pat Upītes pamatskolas likvidācijai, Iveta Logina te strādāja par sākumskolas skolotāju. No 2018.gada vasaras strādā par pirmskolas skolotāju un skolotāju internātā Rekavas vidusskolā.
Dziedāt Ivetai paticis no mazām dienām, bet tādu apzinātu psalmu dziedāšanu viņa atceras kopš 1982.gada, kad sanākušās sievas dziedāja psalmus pirms vectēva bērēm. Vēlāk sākusi dziedāt arī pati un vecākās psalmu dziedātājas sākušas ņemt viņu līdzi. Šobrīd psalmu dziedāšana pirms bērēm visbiežāk notiek Šķilbēnu katoļu baznīcā, un, ja vien tas nesakrīt ar darbu, Iveta labprāt piedalās un dzied. Parasti psalmu dziedāšanu vada Valentīna Keiša un Līvija Supe. Iveta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
90.gadu beigās toreizējais Upītes etnogrāfiskā ansambļa vadītājs Antons Slišāns uzaicināja Ivetu dziedāt ansamblī. Tā viņa dzied joprojām un ir piedalījusies visos nozīmīgākajos pasākumos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Loginas personīgā arhīva

Raksta ID: 1274
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 343
Ievietots:: 10 oktobris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna