Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dortāne Valentīna

Raksta ID: 1273
Atjaunināts: 04 augusts, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 5.jūnijā Viļakas pagasta Pokševas ciemā. Mācījusies Viļakas vidusskolā. Pēc skolas kādu laiku pastrādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par slaucēju un lauku brigādē. 1966.gadā Valentīna sāka mācīties divgadīgajos tirdzniecības kursos Balvos, bet 1967.gadā sāka strādāt vispirms saimniecības preču veikalā, vēlāk pārtikas preču veikalā Viļakā. No 1982.gada līdz 1989.gadam Valentīna strādāja Balvu rajona Sadzīves pakalpojumu kombinātā un auda gultas un sienas segas, aizkarus. Aušanas prasmi viņa bija apguvusi no savas mammas Helēnas Kuprišas, kura tika audusi mājās. Savukārt, no 1989.gada līdz 2005.gadam Valentīna turpināja strādāt pārtikas veikalā. No 2005.gada - pensijā.
Ģimenē izaudzināti divi dēli
Valentīna Dortāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Veneranda sāka vēl maza būdama, jo, ejot dziedāt, krustmāte vienmēr ņēma viņu līdzi. Jaunībā psalmu dziedāšanā piedalījās retāk, bet ap 2000.gadu sāka dziedāt regulāri. Daudz mācījās no pieredzējušās dziedātājas Rundzānes, kura lika viņai lasīt lasīšanas. Tagad Valentīna ir Viļakā zināma psalmu vadītāja, kura dzied pa vecam un lasījumus joprojām lasa melodijā. Kā psalmu vadītājas viņa min arī Marinu Loginu Viļakā, Anitu Zarembu Egļavā un Initu Sprukuli Kravaļos. Katru gadu Valentīna Dortāne maija mēnesī divas reizes nedēļā dzied pie Viļakas katoļu baznīcas krusta. Ir dziedājusi arī pie citiem krucifiksiem


Foto no V.Dortānes personīgā arhīva: Valentīna (2005 un 1964); ar dēliem, krustmeitu un vīru (1986); veikala atvēršanā pēc remonta (2001); ar kolēģēm 60.gadu jubilejas reizē (2005)

Raksta ID: 1273
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 351
Ievietots:: 08 oktobris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 augusts, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna