Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Circene Natālija

Raksta ID: 1272
Atjaunināts: 08 oktobris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1967.gada 28.februārī Pleskavas apgabala Pitalovas rajonā. Beigusi Pleskavas kooperatīvo tehnikumu. Pēc tehnikuma beigšanas viņu uzaicināja strādāt Šķilbēnos par veikala vadītāju, jo tajā laikā Natālija jau gatavojās precēties ar Šķilbēnu puisi. Pēc dekrēta atvaļinājuma vēl pastrādāja veikalā Rekavā, bet 1991.gadā Circeņu ģimene uzcēla māju, pārcēlās dzīvot uz Bākarovu un sāka saimniekot savā saimniecībā. Ģimenē izaudzināti trīs dēli.
Natālija psalmu dziedāšanā sāka piedalīties 90.gadu sākumā, kad jau dzīvoja Bākarovā. Viņa stāsta - bija ierasts, ka no katras mājas kāds gāja uz dziedāšanu. Aizgājusi kopā ar vīramāti, iepaticis un tā sākusi iet pati, jo dziedāt psalmus esot svēta lieta. Dziedājusi kopā un daudz mācījusies no Šakinu sievām: Annas Šakinas, Natālijas Šakinas un Stefānijas Šakinas. Saka, ka iemācīties dziedāt psalmus bijis viegli, jo ģimenē visu laiku runājot latgaliski.
Natālija Circene ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām
Netālu no Circeņu mājām ir Bākarovas krucifikss, kuru viņi regulāri atjauno un kopj. Vispirms to atjaunoja 1992.gadā, pēc tam 1995.gadā - uzlika jumtiņu. 90.gados maija mēnesī te dziedāt sanāca 9 apkārtējo māju sievas, tagad gan vairs nav kas nāk.


Foto no N.Circenes personīgā arhīva
Raksta ID: 1272
Atjaunināts: 08 oktobris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 221
Ievietots:: 08 oktobris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 oktobris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna