Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Strupka Silvija

Raksta ID: 1269
Atjaunināts: 13 oktobris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1956.gada 3.aprīlī Bērzkalnes pagasta Silakrogā un "Ābeļu" mājās dzīvo arī šobrīd. Pēc Balvu vidusskolas absolvēšanas, Silvija devās mācīties par skaitļojamo mašīnu operatori uz Valmieras 36.profesionāli tehnisko vidusskolu. Pēc skolas absolvēšanas sāka strādāt Balvu skaitļošanas centrā par operatori. Te Silvija nostrādāja līdz 1992.gada jūnijam. Tad kādu laiku bija bezdarbniece un strādāja dažādus gadījuma darbus. No 2005.gada strādā Sia "Balvu Autotransports" par autobusu mazgātāju.
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - meita un divi dēli.
Silvija Strupka ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmu dziedāšanu viņai iemācīja mamma Konstancija Vancāne, kura vadīja psalmu dziedāšanu Silakrogā. Ejot un dziedot kopā ar viņu, dziedāšanu apguva arī Silvija un tagad, pēc mammas nāves 2007.gadā, pati vada psalmu dziedāšanu. Ar viņu kopā visbiežāk dzied Elfrīda Ābeltiņa, Irēna Jasinska, Irēna Sīle, Anita Šmite, Skaidrīte Saleniece, Mārīte Bondarenko, Marta Korlaša, Anna Stranga. Visbiežāk dziedāt sanāk turpat Silakrogā, arī Bērzkalnes pagastā un Balvos.
Silakrogā vēl ir tradīcija - rudeņos dziedāt psalmus atsevišķās mājās, kur salasās apkārtējie kaimiņi. Katru gadu dzied arī "Ābeļu" mājās. Silvija stāsta, ka tad dziedāšanā pievienojas arī viņas bērni. "Galvenais ir dziedāt no sirds" - tā kādreiz teica Silvijas mamma, tā tagad saka pati Silvija.
Silvija Strupka ar kaimiņienēm maija mēnesī dzied pie Silakroga krucifiksa. 90.gados līdz 2007.gadam dziedāja katru dienu, tagad gan sanāk krietni retāk. Visbiežāk dzied četratā - vēl pievienojas māsa Anita Šmite un kaimiņienes Irēna Jasinska un Irēna Sīle.


Foto no S.Strupkas personīgā arhīva: Silvija (2018), ar meitu, mazdēlu un Vizmu (2018); krustabās Viļakas katoļu baznīcā (2018)

Raksta ID: 1269
Atjaunināts: 13 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 394
Ievietots:: 21 septembris, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 oktobris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna