Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Kate

Raksta ID: 1266
Atjaunināts: 17 augusts, 2018
Jauniešu folkloras kopas "Upīte" dziedātāja
Dzimusi 2001.gada 21.jūnijā Rīgā. Mācības uzsākusi Mežciema pamatskolā, bet no 2010.gada mācījās Upītes pamatskolā. 2016.gadā to pabeidza un šobrīd mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolā tradicionālās mūzikas klasē, kur viņa apgūst klarnetes spēli. 2016.gadā Kate absolvējusi arī Baltinavas mūzikas un mākslas skolu. Pašmācības ceļā apguvusi blokflautas spēli. Var spēlēt arī citus mūzikas instrumentus - bungas, mandolīnu, ģitāru u.c.
2010.gadā, kad Kate sāka mācīties Upītes pamatskolā,  sāka darboties Upītes bērnu folkloras kopā, kuru vadīja vecmamma Irēna Slišāne. Vēlāk ar gadiem kopas vadību pārņēma Andris Slišāns un Ligita Spridzāne. Kate atceras, ka "šajā laikā bija iespējams apgūt tradicionālās mūzikas pamatus. Katram bērnam iemācīja dejot, dziedāt un pat spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Bija iespējas vadīt dažādas darbnīcas un pasākumus. Kopā bijām viena liela ģimene. Ļoti patika tas, ka dažu stundu laikā, kad notika nodarbības, mēs tās pavadījām latgaliskā gaisotnē, proti, sarunājoties latgaliski. Varēja justies viegli un komfortabli"
2012.gadā izveidojās Upītes bērnu folkloras kapela. Pamazām kapela sāka piedalīties koncertos un pasākumos ar jauniešu folkloras kopu "Upīte". Dziedot kopā ar lielajiem jauniešiem, Kate mācījās un paņēma no viņiem labāko .
Kate Slišāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Šo dziedāšanas stilu viņa izkopj kopā ar folkloras kopas "Upīte" dziedātājiem. Pusbolss dziedāšana Katei iepatikusies jau bērnībā, kad to dziedājušas citas sievas. Sākusi pati mācīties "dziedāšanu ar pusbalsu" un sapratusi, ka tādā veidā var parādīt savas balss skanīgumu.

Kate par savu hobiju uzskata tradicionālo dziedāšanu. Katru gadu viņa piedalās konkursā, svētkos "Pulkā eimu, pulkā teku" un pēc tam arī finālā "Klaberjakte". 2018.gada tradicionālajā dziedāšanā Kate kopā ar brāli Domeniku ieguva pirmo pakāpi un pēc tam bija iespēja uzstāties dižāko dziedātāju un mūziķu noslēguma pasākumā Līvānos. No 2017. gada Kate ir sākusi pati veidot savas tautas dziesmu apdares, ko pēc tam īsteno Upītes kapela. Ar divām dziesmām kapela arī startēja  "Pulkā eimu, pulkā teku" un ieguva 1.pakāpi.

No 2016.gada Kate kopā ar jauniešu folkloras kopu "Upīte" latgaliešu/latviešu tradicionālo mūziku rāda ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās - festivālos Rumānijā, Lietuvā, Polijā, Itālijā, Čehijā. Savukārt, klarnetes spēli Kate parasti demonstrē baznīcās, jo kā viņa pati saka "baznīca ir vieta, kur instruments skan visskanīgāk. Un tāpēc šādās vietās ir ļoti patīkami spēlēt"Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no K.Slišānes personīgā arhīva: ar brāli Domeniku pasākumā "Pulkā eimu, pulkā teku" (2018); ar brāli "Ontana dīnuos" - piemiņas zīmes atklāšanas pasākumā (2018); ar ģimeni (2016); ar Upītes bērnu folkloras kopu pasākumā "Pulkā eimu, pulkā teku" Upītē un Dzērbenē (2016; 2017); ar kapelu Klaberjaktes konkursā (2018); ar folkloras kopu "Upīte"
Raksta ID: 1266
Atjaunināts: 17 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 491
Ievietots:: 17 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 augusts, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna