Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tutiņa Anna

Raksta ID: 1265
Atjaunināts: 08 augusts, 2018
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 26.novembrī Šķilbēnu pagasta Stiglavas ciemā. Piecus gadus mācījusies Rekavas skolā, pēc tam sākusi strādāt kolhoza lauku brigādē. No 1959.gada Anna pāris gadus piedalījās Balvu gaļas kombināta celtniecībā, bet 1963.gadā atgriezās Stiglavā un turpināja strādāt lauku brigādē un fermā. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Rogoļevu un strādāja par sargu Šķilbēnu mehāniskajās darbnīcās. No 1992.gada ir pensijā. No 1995.gada dzīvo Čilipīnē. Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.
Liela dziedātāja bija Annas mamma Magdalēna Kuļša, kura dziedāja pirmo balsi. Anna atceras, ka viņas māte kopā ar vēl vienu sievu kājām gājušas uz Viļakas baznīcu, lai mācītos dziedāt misi latīņu valodā. Vēlāk viņa iemācīja visu misi divām meitenēm no Pleševas, ar kurām tad kopīgi dziedāja Rekavas baznīcā. Dziedāt uz baznīcu gāja arī Anna. Ilgus gadus (līdz 2002.gadam) viņa dziedāja Šķilbēnu baznīcas korī pie diriģentes Genovefas Bizunes.
No mammas Anna apguva arī psalmu dziedāšanu. Agrāk daudz sanāca dziedāt pa ciemiem, tagad visbiežāk mironi ved uz baznīcu un izvada no turienes. Baznīcā arī dzied psalmus. Psalmu vadītāja baznīcā ir Janīna Lapsa. Čilipīnes ciemā psalmu vadītājas ir Jadviga Kovaļevska un Otīlija Supe. Anna atceras, ka reizēm nācies dziedāt psalmus pat divatā. Anna Tutiņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības: "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Daudzus gadus Anna Tutiņa dziedājusi etnogrāfiskajos ansambļos. Sākusi dziedāt 1981.gadā Rekavas etnogrāfiskajā ansamblī, kur viņu uzaicināja ansambļa vadītāja Margarita šakina. Ar M.Šakinu Anna Tutiņa piedalījusies arī folkloras svētkos Lietuvā. No 1997.gada līdz kolektīva 35 gadu jubilejas koncertam 2016.gadā dziedāja Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.  Ar kolektīviem dziedājusi gan tuvās vietās - turpat pagastā, rajonā, gan tālākās vietās - Daugavpilī, Valmierā, Preiļos, Siguldā u.c.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Tutiņas personīgā arhīva: Anna (2012); 75 gadu jubilejas reizē (2006); dziedot etnogrāfiskajā ansamblī - 4. no labās puses (1981); ar sievām folkloras svētkos Lietuvā: Anna Ščemeļinska,Margarita Šakina, Domicella Pundure un Anna Tutiņa; ar Škilbēnu etnogrāfisko ansambli 90.gadu sākumā un 2012.gadā
Raksta ID: 1265
Atjaunināts: 08 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 438
Ievietots:: 08 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 augusts, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna