Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ozola Maruta

Raksta ID: 1263
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 1.janvārī Abrenes apriņķa Dekšņu ciema padomes Pelnupē. Mācījusies Balvu vidusskolā. Uzreiz pēc skolas sāka strādāt par pavāra palīgu Vīksnas pansionātā. 1962.gadā Balvu Patērētāju biedrība viņai piešķīra pavāra 3.kategoriju. Kādu laiku pamācījusies tirdzniecības skolā Rīgā, Maruta ieguva vēl augstāku pakāpi -piekto pakāpi. Atgriezusies no Rīgas, Maruta turpināja strādāt Vīksnas pansionātā. Bija arī kolektīva arodbiedrības priekšsēdētāja. Kad uzcēla Balvu pansionātu, viņa no 1979.gada janvāra strādāja par pavāri te un katru dienu ēdināja ap 375 cilvēkiem. 1986.gada maijā mainīja darba vietu, bet tāpat turpināja strādāt par pavāri -  tagad Tuberkulozes slimnīcā Balvos. No 1998.gada ir pensijā un dzīvo Kubulos. Ģimenē izaudzināts dēls.
Maruta Ozola ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļauto vērtību  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus viņa samācījās ģimenē no tēva un mammas. 60.gados Maruta dziedāja psalmus kopā ar Egļukalna sievām. Kad pārcēlās no Pelnupes, piedalījās psalmu dziedāšanā pie māsas Martas Trupovnieces Kubulos. Sāka dziedāt kopā ar Mariju Bukšu, Teklu Kozlovsku, Lidiju Kravali, Mariju Sondori, Annu Bendzuli. Vēlāk viņām pievienojās Zenta Gržibovska, Nellija Lielbārde, Daina Kravale, Maija Osmane, Adelaida Pipcāne. Sākuma periodā dziedāšanu vadīja Marta Trupovniece, vēlāk – Marija Bukša vaiTekla Kozlovska, arī Maruta Ozola. Reizēm sanāca tā, ka dziedātājām bija jādalās un jādzied vienlaicīgi divās vietās, tāpēc bija labi, ka psalmu dziedāšanu varēja vadīt vairākas sievas.
Garīgo dziesmu dziedātājas, kuras ik pa brīdim pulcējās uz dziedāšanu pie krucifiksa, bija pamats tam, ka 2008.gadā nodibinājās Kubulu garīgo dziesmu ansamblis. Ansamblī no paša sākuma dzied arī Maruta. Ansambļa sievas regulāri uzstājas pagasta pasākumos, dziedājušas Bērzpils un Augustovas katoļu baznīcās, uzstājušās Gulbenē, Valkā. Novembra mēnesī viņas piedalās psalmu dziedāšanā par visiem pagasta mirušajiem. Savukārt, maija mēnesī katru dienu dzied pie krucifiksa.
Maruta Ozola jau no 14 gadu vecuma cep maizi – baltmaizi un rupjmaizi, vēlāk iemācījās cept arī tortes. To visu viņa dara arī tagad. Vairākas reizes Maruta piedalījusies maizes cepšanas meistardarbnīcās Vēršukalnā (2007) un Briežuciemā (2009). Bijusi godu saimniece.
Savulaik Maruta spēlēja garmošku un cītaru Kravaļu – Ozolu lauku kapelā. Kādreiz Pelnupē notikušas lielas balles, kurās parasti muzicējušas ģimeņu kapelas
2011.gadā Maruta Ozola apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Ozolas personīgā arhīva: Maruta (2012); ar māsām Valentīnu Niedru un Martu Trupovnieci (2001); ar vīru un māsu Valentīnu zelta kāzu jubilejā (2014); ar Kubulu garīgo dziesmu ansambli (2008); cep maizi; spēlējot uz vīra gatavotās cītaras (2018)

Raksta ID: 1263
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 372
Ievietots:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna