Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ozola Maruta

Raksta ID: 1263
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 1.janvārī Abrenes apriņķa Dekšņu ciema padomes Pelnupē. Mācījusies Balvu vidusskolā. Uzreiz pēc skolas sāka strādāt par pavāra palīgu Vīksnas pansionātā. 1962.gadā Balvu Patērētāju biedrība viņai piešķīra pavāra 3.kategoriju. Kādu laiku pamācījusies tirdzniecības skolā Rīgā, Maruta ieguva vēl augstāku pakāpi -piekto pakāpi. Atgriezusies no Rīgas, Maruta turpināja strādāt Vīksnas pansionātā. Bija arī kolektīva arodbiedrības priekšsēdētāja. Kad uzcēla Balvu pansionātu, viņa no 1979.gada janvāra strādāja par pavāri te un katru dienu ēdināja ap 375 cilvēkiem. 1986.gada maijā mainīja darba vietu, bet tāpat turpināja strādāt par pavāri -  tagad Tuberkulozes slimnīcā Balvos. No 1998.gada ir pensijā un dzīvo Kubulos. Ģimenē izaudzināts dēls.
Maruta Ozola ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām. Dziedāt psalmus viņa samācījās ģimenē no tēva un mammas. 60.gados Maruta dziedāja psalmus kopā ar Egļukalna sievām. Kad pārcēlās no Pelnupes, piedalījās psalmu dziedāšanā pie māsas Martas Trupovnieces Kubulos. Sāka dziedāt kopā ar Mariju Bukšu, Teklu Kozlovsku, Lidiju Kravali, Mariju Sondori, Annu Bendzuli. Vēlāk viņām pievienojās Zenta Gržibovska, Nellija Lielbārde, Daina Kravale, Maija Osmane, Adelaida Pipcāne. Sākuma periodā dziedāšanu vadīja Marta Trupovniece, vēlāk – Marija Bukša vai Tekla Kozlovska, arī Maruta Ozola. Reizēm sanāca tā, ka dziedātājām bija jādalās un jādzied vienlaicīgi divās vietās, tāpēc bija labi, ka psalmu dziedāšanu varēja vadīt vairākas sievas.
Garīgo dziesmu dziedātājas, kuras ik pa brīdim pulcējās uz dziedāšanu pie krucifiksa, bija pamats tam, ka 2008.gadā nodibinājās Kubulu garīgo dziesmu ansamblis. Ansamblī no paša sākuma dzied arī Maruta. Ansambļa sievas regulāri uzstājas pagasta pasākumos, dziedājušas Bērzpils un Augustovas katoļu baznīcās, uzstājušās Gulbenē, Valkā. Novembra mēnesī viņas piedalās psalmu dziedāšanā par visiem pagasta mirušajiem. Savukārt, maija mēnesī katru dienu dzied pie krucifiksa.
Maruta Ozola jau no 14 gadu vecuma cep maizi – baltmaizi un rupjmaizi, vēlāk iemācījās cept arī tortes. To visu viņa dara arī tagad. Vairākas reizes Maruta piedalījusies maizes cepšanas meistardarbnīcās Vēršukalnā (2007) un Briežuciemā (2009). Bijusi godu saimniece.
Savulaik Maruta spēlēja garmošku un cītaru Kravaļu – Ozolu lauku kapelā. Kādreiz Pelnupē notikušas lielas balles, kurās parasti muzicējušas ģimeņu kapelas
2011.gadā Maruta Ozola apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Ozolas personīgā arhīva: Maruta (2012); ar māsām Valentīnu Niedru un Martu Trupovnieci (2001); ar vīru un māsu Valentīnu zelta kāzu jubilejā (2014); ar Kubulu garīgo dziesmu ansambli (2008); cep maizi; spēlējot uz vīra gatavotās cītaras (2018)
Raksta ID: 1263
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 289
Ievietots:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna