Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Matisāne Santa

Raksta ID: 1262
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Upītes jauniešu folkloras kopa "Upīte" dziedātāja
Dzimusi 1988.gada 27.maijā Upītē. Līdz 8.klasei mācījusies Upītes pamatskolā, tad trīs gadus Rekavas vidusskolā, bet pēc 10.klases aizgāja mācīties uz Malnavas koledžu. To absolvēja 2009.gadā iegūstot specialitāti agrouzņēmējdarbības komerdarbinieks.
Santai mīlestība uz folkloru izveidojusies jau no mazām dienām. No otrās klasītes viņa piedalījās Upītes bērnu etnogrāfiskajā ansamblī, kuru vadīja Irēna Slišāne. Arī Santas vecmamma Stefānija Matisāne bija izcila teicēja un ilggadēja Rekavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja.
Mācoties Malnavā Santa saprata, ka viņai ļoti pietrūkst dziedāšanas un darbošanās folkloras kolektīvā. Satiekot bijušo Upītes pamatskolas absolventi Aivu Šolinu (Slišāni) un pārrunājot "vecos labos" laikus, abas nolēma pamēģināt sapulcināt jauniešus, kuri kādreiz piedalījušies etnogrāfiskajā ansamblī, un gribētu turpināt dziedāt un dejot. Tā 2004.gada beigās izveidojās Upītes jauniešu folkloras kopa, kuras vadītāja bija Santa Matisāne. 2007.gadā kopa tika atzīta par 2006.gada folkloras kopu un saņēma Lielo Folkloras gada balvu.
Diemžēl ģimenei pārceļoties uz Briežuciemu, Santa folkloras kopu atstāja, un no 2007.gada vadību pārņēma Andris Slišāns. Savukārt, Santa savāca bērnus un jauniešus Briežuciemā un nodibina folkloras kopu "Soldanī". Grupu viņa vada līdz 2009.gada decembrim.
Dzīvojot Briežuciemā Santa palīdzēja saimniecībā brālim un mammai, pēc tam strādāja zemnieku saimniecībā pie krusttēva, kur arī satika savu topošo vīru. Kādu laiku no 2016,gada abi pastrādāja Anglijā, tad Holandē, bet 2018.gada sākumā atgriezās Latvijā un tagad audzina meitu.
Santa Matisāne ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Vienā nometnē, kur Anda Beitāne un Zane Šmite mācīja tradicionālo dziedāšanu, Santai lika dziedāt ar pusbalsu, un viņai tas uzreiz sanāca.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no S.Matisānes personīgā arhīva: Santa (2018); ar folkloras kopu "Upīte" (2012); ar Briežuciema folkloras kopu "Soldanī" (2009); ar aktieri Vari Vētru Upītē (2013)
Raksta ID: 1262
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 318
Ievietots:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna