Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas luterāņu baznīca

Raksta ID: 126
Atjaunināts: 25 jūlijs, 2022

Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar 19.gadsimta vidu, bet it sevišķi pēc poļu sacelšanās 1863.gadā te sāka ieceļot daudz luterticīgo latviešu no Vidzemes. Dievkalpojumi notika lielākajās mājās, rijās, piedarbos. Bija nepieciešamība pēc skolas un lūgšanu nama vietējiem. Toreizējais Ruskulovas muižas īpašnieks Otto fon Levenšteins uzdāvāja Ruskulovas luterticīgajiem 15 ha lielu zemes gabalu. 1908.gadā iesāka celt skolu, kuru izdevās pabeigt tikai pēc 3 gadiem. Skolas ēkā notika arī dievkalpojumi. Šis vecais luterāņu draudzes nams arī atzīts par vietējās nozīmes kultūras pieminekli.

1920.gadā tika nodibināta atsevišķa Kokorevas (vēlāk Tilžas) draudze. 1926.gada oktobrī prāvests K.Irbe iesvētīja jaunās baznīcas pamatakmeni. Tajā pašā rudenī visai baznīcai iemūrēja pamatu. Baznīcu iesvētīja arhibīskaps Teodors Grīnbergs 1930.gada 12.oktobrī.

2005.gada 23.oktobrī svinēja Tilžas luterāņu baznīcas 75 gadu jubileju. Svētku dievkalpojumā sprediķi teica Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Mācītāji: J.Kundziņš, J.Bīlmanis, G.Kness-Kņezinskis, M.Ķemers, M.Bļodnieks, L.Taivans, Ž.Dambis, J.Baumanis, J.Kovals, Einārs Alpe, Mārtiņš Vaickovskis

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis Tilžas pagastā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Tilžas luterāņu baznīca – I.Bobrovas foto (2007); Apsveikuma kartiņa Iesvētīšanas dienā -J.Šakala foto (30.gadu sāk.); Tilžas luterāņu baznīcas valde un būvkomisija (pa vidu arhitekts Cīrulis, blakus mecenāts, uzņēmējs, baznīcas priekšnieks Ernests jēkabsons) - (foto no A.Zelčas arhīva, 1929)
Raksta ID: 126
Atjaunināts: 25 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 11
Skatījumi:: 2884
Ievietots:: 26 novembris, 2007 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Augustovas katoļu baznīca
b Baltinavas katoļu baznīca
b Baltinavas pareizticīgo baznīca
b Balvu katoļu baznīca
b Balvu luterāņu baznīca
b Balvu pareizticīgo baznīca
b Bēržu katoļu baznīca
b Krišjāņu katoļu baznīca
b Kupravas katoļu baznīca
b Rugāju katoļu baznīca
b Rugāju pareizticīgo baznīca
b Sinagoga Baltinavā
b Sinagoga Balvos
b Sinagoga Viļakā
b Sprogu katoļu baznīca
b Tilžas baptistu lūgšanu nams
b Tilžas katoļu baznīca
b Tilžas pareizticīgo baznīca
b Viļakas katoļu baznīca
b Viļakas luterāņu baznīca
b Viļakas pareizticīgo baznīca
b Vīksnas pareizticīgo baznīca
b Šķilbēnu katoļu baznīca
b Šķilbēnu pareizticīgo baznīca