Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šakina Anna

Raksta ID: 1259
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1931.gada 1.decembrī Šķilbēnu pagasta Bākarovā. Septiņus gadus mācījusies Lejiņu pamatskolā, pēc tam strādāja mājās un palīdzēja vecākiem. Vēlāk strādāja lauku brigādē Čapajeva kolhozā, tad “ Uzvarā” un padomju saimniecībā “Šķilbēni”. Kādu laiku, kad pastāvēja Bākarovas pienotava, Anna strādāja tajā. Pensjā no 1986.gada.
Šobrīd dzīvo Šķilbēnu pagasta Tribunovas ciema “Ozolniekos” pie meitas
Anna atceras, ka dziedāt paticis jau kopš bērnības – dziedājusi ganos iedama, dziedājusi ar mammu iedama pa bērēm psalmus. Iepatikušās garīgās dziesmas. Tagad Anna Šakina ir pieredzējusi psalmu vadītāja, kuru visiežāk aicina dziedāt Bākarovā un apkārtējos ciemos – Svičevā un Tribunovā. Anna visu mūžu nodzīvojusi Bākarovā. Netālu dzīvojušas arī Natālija Šakina un Stefānija Šakina, kuras arī piedalījušās psalmu dziedāšanā, un tā sanācis, ka viņas visas trīs arī aicinājuši dziedāt. Vadīt psalmu dziedāšanu Anna sākusi jau 60.gados, kad vienās bērēs izrādījies, ka nav kas vada dziedāšanu. Tā apkārtējo mudināta viņa sāka. Toreiz gan bijis daudz dziedātāju, bet tagad bieži viņas dzied tikai trijatā. Reizēm pievienojas kādi kaimiņi vai radi.
2000.gada 25.novembrī Annas Šakinas mājās notikušo psalmu dziedāšanu par viņas piederīgajiem ierakstīja magnetafonā, kuru vēlāk pavairoja arī kasetēs. Dziedāšanā līdz ar Annu, Natāliju un Stefāniju Šakinām vēl piedalījās Anna Keiša un Lilioza Balode.
Anna Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām. Vairākas reizes viņa piedalījusies arī psalmu dziedāšanā Šķilbēnu katoļu baznīcā.
Anna Šakina ir ilggadēja dziedātāja Šķilbēnu baznīcas korī. Korī viņa sākusi dziedāt 1950.gadā pie diriģentes Bizunes, un dziedāja līdz 1980.gadam.
Tā kā Annas Šakinas mammas mājās bija stelles, tad viņa agri bija iemācījusies aust. Kad 1963.gadā apprecējās, arī vīra mājās bija stelles. Audusi visu nepieciešamo – galdautus, grīdas celiņus, segas.


Anna Šakina (2018 un 1983) – I.Bobrovas foto un foto no A.Šakinas personīgā arhīva
Raksta ID: 1259
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 250
Ievietots:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 jūlijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna