Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaša Anita

Raksta ID: 1255
Atjaunināts: 23 novembris, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja, rokdarbniece
Dzimusi 1965.gada 18.septembrī Baltinavas ciema padomes Kašu ciemā. Līdz 8.klasei mācījusies Baltinavas vidusskolā, pēc tam Malnavas sovhoztehnikumā par grāmatvedi. Uzreiz pēc tehnikuma uzsākusi darba gaitas padomju saimniecībā "Bērzpils". Bet dzīves ceļi Anitu tomēr atveda atpakaļ uz Baltinavu - 1987.gadā apprecējās un tagad dzīvo Pliešovas ciema "Upmaliešos". Ir mājsaimniece. Ģimenē izaudzināti pieci bērni.
Kaut arī psalmu dziedātāja bijusi Anitas mamma Marija Circene, viņai pašai spilgtākas atmiņas par pirmo apzināto pieredzi  par psalmu dziedāšanu saistās ar vīramāti Antoņinu Kašu. Jau pirmajā gadā viņa uz psalmu dziedāšanu kaimiņu mājās aicināja līdzi arī Anitu. Iedeva grāmatu vecajā rakstā, kuru Anita neprata lasīt. Tolaik ciemā bija daudz dziedātāju, tāpēc arī sanācis liels bariņš. Vadītāja bija Lucija Keiša no Slobodas. Anita atceras, ka viņai bijusi īpatnējāka balss, atšķirīgāka no citiem. Pēc psalmu dziedāšanas sākuši dziedāt svētās dziesmas par godu ģimenes mirušajiem. Tās Anita gan bija dzirdējusi un melodijas vismaz zināja.
Anita zina stāstīt, ka agrāk, kad cilvēks nomira, dziedāt psalmus sanāca katru vakaru, bet 90.gadu sākumā - jau tikai 1-2 reizes līdz bērēm. Vairāki apkārtējie dziedāšanā piedalījušies tikai goda dēļ. 90.gados psalmu vadītāja bijusi Anna Keiša, kura dziedāšanu vadījusi ļoti raitā tempā. Dziedāšanā nācās apvienoties blakus ciemiem (Pliešova un Kaši), jo nebija kas dzied. Vadošās dziedātājas šajā pusē vēl bija Anna Jermacāne un Marija Circene. Tā kā dziedāja viņas, tā tagad dzied un vada dziedāšanu arī Anita Kaša. Vadīt dziedāšanu it kā nebija vajadzības, jo vēl vadīja mamma, bet Anitai gribējās pamēģināt un viņa visu izdziedāja viena pati mājās. Otrreiz jau novadījusi psalmu dziedāšanu mājās kopā ar Valentīnu Dauksti un māsu Aiju Keišu. Patstāvīgi psalmu dziedāšanu Anita vada kopš 2014.gada (jau piecas reizes to darījusi). Anita Kaša ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Anitai Kašai patīk dažādi rokdarbi - ada cimdus un zeķes, tamborē sedziņas un galdautus. Adījusi arī ar adāmmašīnu. Viņa darbojas Baltinavas rokdarbnieču pulciņā, ar saviem darbiem piedalās izstādēs. Viņas rokdarbi 2018.gada maijā, jūnijā bija skatāmi izstādē "Pūralādes bagātības" Baltinavas Amatnieku centrā.
Bet tagad Anitai ir arī savs mazais bizness - sieru siešana. Par sākumu var uzskatīt 2012.gadu, kad Anita ejot uz pasākumiem grozā vienmēr līdzi ņēma pašas sietu sieru. Kāds arvien prasīja, lai sasien arī viņam. Tā turpinājās divus gadus, līdz vienā maija rītā Anita ar 3 sieriem aizbrauca uz tirgu Baltinavā, un momentā pārdeva. Pircēji, protams, interesējās - vai viņa tirgos regulāri. Tā tas iesākās. Vēlāk viņu uzrunāja Aina Barsukova un aicināja uz tirdziņu Kārsavā. Anitai jābūt gatavai piedāvāt sieru arī skatītāju grupām, kuras izvēlējušās ekskursiju maršrutu ar Baltinavas kolektīva "Palādas" izrādes "Ontans i Anne" noskatīšanos. Anita sien 23 šķirņu sierus: ar ķiploku, pēresīļiem, dillēm, žāvētiem tomātiem, rozīnēm...
Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, Anitai Kašai par mājražošanas popularizēšanu tika piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības raksts.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Anita ar sieriem (M.Šubenieka foto "Mājai"); foto no A.Kašas personīgā arhīva: tirgu Balvu parkā (2016), sieru daudzveidība (2016); saņemot balvu "Baltinavas novada lepnums 2018"; Anitas adītie cimdi

Raksta ID: 1255
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 550
Ievietots:: 05 jūnijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna