Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Raginska Inita

Raksta ID: 1252
Atjaunināts: 28 decembris, 2022

Medņevas folkloras kopas "Egle" dziedātāja un kapelas "Paeglīte" vadītāja
Dzimusi 1977.gada 28.janvārī Vecumu pagasta Kozīnē. Tagad dzīvo Medņevas pagasta Semenovas ciemā. Līdz 9.klasei mācījusies Viļakas vidusskolā, bet pēc tam mācības turpināja J.Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžā. No 1997.gada līdz 2001.gadam turpināja studijas J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iegūstot kvalifikāciju - mākslas bakalura grādu mūzikas pedagoģijā. Vēl Inita 2011.gadā beigusi Rēzeknes augstskolu (kvalifikācija - kristīgās mācības un ētikas skolotāja) un 2013.gadā - Latvijas Universitāti (sertifikāts - skolotājs mentors).
1999.gadā, paralēli mācībām, Inita Raginska sāka strādāt Viduču pamatskolā par mūzikas skolotāju. Tagad ir arī kristīgās mācības skolotāja. Kādu laiku (2005-2007) viņa bija mūzikas skolotāja arī Viļakas Valsts ģimnāzijā, bet no 2015.gada - ir mūzikas skolotāja Žīguru pamatskolā. Inita Raginska no 2002.gada strādā arī par teorijas skolotāju Viļakas Mūzikas un mākslas skolā. Bija Mūzikas metodiskās apvienības vadītāja Viļakas novadā.
Inita dzied jau no bērnības - gan skolas koros, gan baznīcas koros. Dziedāt iemācījās no mammas Marijannas Kokorevičas, kura prot dziedāt daudzas dziesmas un arī dzied vairākos kolektīvos. Skolas laikā vasaras brīvdienās viņa dzīvoja pie vecmammas Borbalas Dukaļskas - Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas, kura iemācīja mīlēt tautasdziesmas, kā arī cept maizi. Tā kā gan mamma, gan vecmamma abas dziedājušas etnogrāfiskajā ansamblī, tad arī Initas ikdiena bija un ir saistīta ar dziesmu. 2008.gada vasarā projekta laikā Medņevā radās jauna folkloras kopa "Egle", kurā iesaistījās un joprojām dzied arī Inita. Vēlāk - 2013.gadā pie kopas izveidojās kapela "Egle”, jo gribējās apmeklēt muzikantu pasākumus un apgūt sen aizmirstas muzikantu spēlētās melodijas. Apgūstot repertuāru, kapela sāka piedalīties večerinkās, zaļumballēs, muzikantu saietos  utt. Inita spēlē uz dažādiem mūzikas instrumentiem - akordeona, klavierēm, sintezatora, ērģelēm, blokflautas, ģitāras, cītara.
Inita Raginska ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. "Par dziedāšanu pusbalsī nemaz nevaru pateikt, ka īpaši kas mācīja. Dzirdēju kā dzied Medņevas sievas, pēc tam ņēmu un dziedāju pati".
Inita Raginska allaž ir vadījusi vokālos ansambļus gan skolā, gan pagastā. 2003.gadā Medņevā tika noorganizēts sieviešu vokālais ansamblis "Melodija", kura vadību uzticēja Initai. Kolektīvs katru gadu ar panākumiem piedalās vokālo ansambļu skatēs un gūst panākumus. Pati Inita no 2012.gada dzied arī Balvu jauktajā korī "Mirklis".
No 2011.gada Inita Raginska ir Svētdienas skolas skolotāja, no 2013.gada - Viļakas katoļu baznīcas draudzes priekšniece, ērģelniece Viļakas katoļu baznīcā, Alfa kursu administratore
Intereses - aktiermāksla, klasiskā, tautas un garīgā mūzika, garīgā literatūra

Inita Raginska 2022.gadā saņēmusi "Latvijas Lepnums 22" balvu nominācijā "Skolotāja".


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Raginskas persionīgā arhīva: Inita; šūpolēs Borisovas tautas namā Lieldienu pasākumā (2012); ar folkloras kopu "Egle"; muzikantu saietā Aizkrauklē (2017)

Raksta ID: 1252
Atjaunināts: 28 decembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 609
Ievietots:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna