Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Elija

Raksta ID: 1251
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Folkloras kopas "Saime" dziedātāja
Dzimusi 2000.gada 26.decembrī Vectilžas pagasta Vectilžā. Mācības uzsāka Tilžas vidusskolā un Balvu Mūzikas skolā, bet, kad ģimene 2014.gadā pārcēlās uz dzīvi Baltinavā, Elija turpina mācīties Baltinavas vidusskolā. 2016.gadā pabeidza Baltinavas mūzikas un mākslas skolu, apgūstot klavierspēli. Elija dzied Baltinavas vidusskolas vokālajā ansamblī "Vērmelīte", skolas korī un Baltinavas novada jauktajā korī.
Elija dzied kopš bērnības, jo viņas ģimenē dziedāšana tiek pārmantota no paaudzes paaudzē - vecmamma dziedāja Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī, mamma vada un dzied Vectilžas folkloras kopā "Saime". Jau kopš deviņu gadu vecuma, viņa aktīvi iesaistījusās mammas vadītajā  folkloras kopā. Laikam ejot sākusi spēlēt bungas, vēlāk iemācījusies spēlēt arī garmošku. Folkloras kopas sastāvā Elija piedalījusies daudzos Latvijas mēroga pasākumos – Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, vairākos folkloras festivālos “Baltica", sadziedāšanās festivālā Saulkrastos, bet 2013. gada augustā devusies uz Sibīriju, uz Krasnojarskas novadu, kur muzicējusi kopā ar ģimeni. Sibīrijas apmeklējuma laikā viņi uzstājās 6 koncertos Ačinskas pilsētā, Bičkos, Bogatejā, Lielajā Ulujā un Anašā. Elija atzīst, ka viņai ļoti patīk muzicēt folkloras kopā. Ar to piedalījusies dažādos pasākumos gan Latvijā, gan ārzemēs - Lietuvā, Slovākijā, Polijā.
Elijai ir plašs balss diapazons, var nodziedāt augstas skaņas un noturēt balsi, tāpēc arī viņai dziedāt ar pusbalsu ir viegli. Dziedāt ar pusbalsu Elija sāka 2016.gadā, kad Vectilžā viesojās Anda Beitāne, un folkloras kopa dziedāja dziesmas, kurās ir pusbalss. Anda Beitāne bija tā, kas ievēroja Eliju un teica, ka viņa var dziedāt pusbalsi, un iedrošināja to darīt. Sākumā, lai labāk izprastu pusbolsa dziedājumu un atrastu īsto noti viņai palīdzēja māsa.
Elija Logina ir viena no Latvijas Nemateriālā Kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām
 2014.gadā Elija saņēma Balvu novada "Jauniešu gada balvu 2013" nominācijā "Dzimtās vietas patriots"
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Loginas personīgā arhīva: Elija Baltinavas mūzikas un mākslas skolas izlaidumā (2016); ar ģimeni Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidumā (2016); ar Sibīrijas latviešiem Vectilžā stādot ozolu Latvijas simtgadei (2017 ); ar Vectilžas folkloras kopu "Saime" kolektīva 10 gadu jubilejā (2017); ar mammu un māsu (2017)
Raksta ID: 1251
Atjaunināts: 14 maijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 411
Ievietots:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna