Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krauča Helēna

Raksta ID: 1250
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 2.septembrī Lazdukalna pagasta Mastarīgā. Arī tagad dzīvo Mastarīgā, tikai citās mājās dēla ģimenē. Četrus gadus mācījusies Lieparu pamatskolā, bet visu mūžu pārsvarā strādājusi lopkopībā - barojusi aitas un cūkas, slaukusi govis. Arī būdama pensijā, Helēna vēl kādu laiku turpinājusi strādāt cūku fermā.
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - 2 dēli un meita.
Dziedāt psalmus iemācījusies no mazām dienām kopā ar vecākajām sievām un mammu Annu Krauču. Helēna stāsta, ka agrāk visur apkārtnē vadīt psalmus aicinājuši Martu Anču, bet viņa kopā ar Marcijannu Toku gājušas līdzi. Vēlāk dziedāšanu vadījušas Broņislava Tūmiņa un Agnese Vucena. Tolaik psalmus rudenī dziedāja gandrīz katrā ciema mājā. Salasījās ap 12 - 15 cilvēkiem katru reizi. Dziedāja arī bēru mājās. Helēna Krauča psalmu dziedāšanu vadīja pēc vecajām grāmatām un tā ilga ap trīs stundām. Psalmus vadījusi simtiem reižu tuvākos un tālākos ciemos: Augstaros, Lieparos, Skujetniekos, Pāliņos, Rozeniekos un citur.
Helēna Krauča ir apbrīnas vērta, jo viņa šobrīd ir vājredzīga, bet garīgās dziesmas un psalmus zina un dzied no galvas. Kopš 2013.gada psalmu dziedāšanu viņa vairs nevada, vien reizēm, kad aicina, aiziet padziedāt. Helēna stāsta, ka agrākajos laikos, kad nomiris cilvēks psalmus esot dziedājuši septiņas reizes. Skaitot pātarus vienmēr metušies ceļos. Helēna Krauča ir priecīga, ka var cilvēkiem palīdzēt ar psalmu dziedāšanu, jo viens taču to nevar paveikt, un labprāt to dara. Viņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Helēna Krauča visu mūžu maija mēnesī ir dziedājusi pie krucifiksiem. Arī tagad divreiz nedēļā viņi - Jāzeps Apšenieks, Līvija Lūse, Anna Garaissils, Līvija Toka, Anna Anča un Helēna Krauča cenšas sanākt pie Mastarīgas krucifiksa un dziedāt Jaunavas Marijas godam. Reizēm viņas dzied tikai divatā ar Līviju Toku. Pieredzējusī dziedātāja atklāj, ka krusts nevienu gadu nav palicis bez dziedāšanas. Tā kā Helēna dzīvo netālu no krucifiksa, tad viņa gandrīz ik dienas tur aiziet, lai noskaitītu lūgšanas. Savulaik Helēna Krauča dziedājusi gan Bēržu baznīcas korī, gan Augustovas baznīcā.
Mirusi 2018.gada 30.oktobrī, apglabāta Mastarīgas kapos.

Helēna Krauča (2018) - I.Bobrovas foto
Raksta ID: 1250
Atjaunināts: 23 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 348
Ievietots:: 14 maijs, 2018 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna